ал-Бакара-1, Сура 2-Кравата (ал-Бакара) стих-1

2/ал-Бакара-1: Елиф. Лам. Мим. (българската транслитерация: Eлиф, лям, мим.)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Бакара-1
Сура 2-Кравата (ал-Бакара) стих-1

الم
българската транслитерация: Eлиф, лям, мим.
Елиф. Лам. Мим.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: