ал-Мутаффифин, Сура Ощетяващите (Коран: Сура 83-ал-Мутаффифин)

83/ал-Мутаффифин-1: Уeйлун лил мутaффифин(мутaффифинe). , 83/ал-Мутаффифин-2: Eллeзинe изeкталу aлeн наси йeстeуфун(йeстeуфунe)., 83/ал-Мутаффифин-3: Уe иза калюхум eу уeзeнухум юхсирун(юхсирунe).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Мутаффифин, Сура Ощетяващите (Коран: Сура 83-ал-Мутаффифин)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-1
83/ал-Мутаффифин-1: Горко на онези, които измерват (теглят) по-малко.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-2
83/ал-Мутаффифин-2: Те, когато купуват от хората, изпълват мярката (теглят или измерват правилно).
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-3
83/ал-Мутаффифин-3: А когато измерват или теглят, за да продават (на хората), ги ощетяват (теглят или измерват по-малко).
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-4
83/ал-Мутаффифин-4: И те не допускат ли (не знаят ли), че ще бъдат възкресени (върнати)?
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-5
83/ал-Мутаффифин-5: За великия Ден.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-6
83/ал-Мутаффифин-6: Денят, в който хората ще се изправят пред Господа на световете.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-7
83/ал-Мутаффифин-7: Не! Наистина книгите (записите, филмите за живота) на разпътниците (неверниците, които следват повелите на сатаната) са в Сиджина (седем нива под земята, в клетките на съдбата, в които се записват лошите дела).
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-8
83/ал-Мутаффифин-8: Но откъде да знаеш ти какво е Сиджин? ­
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-9
83/ал-Мутаффифин-9: (Тя е) книга (запис, филм за делата на хората), в която с числа са записани (спечелените положителни или отрицателни точки, спрямо делата в живота).
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-10
83/ал-Мутаффифин-10: В този Ден горко на за лъжците.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-11
83/ал-Мутаффифин-11: Тези, които взимат за лъжа Съдния ден.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-12
83/ал-Мутаффифин-12: И го взимат за лъжа само грешниците.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-13
83/ал-Мутаффифин-13: И когато му се четяха Нашите знамения, каза: “Легендите на предишните!”
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-14
83/ал-Мутаффифин-14: Ала не, напротив, техните сърца се покриха (с ръжда) заради онова, което придобиха.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-15
83/ал-Мутаффифин-15: Ала не! И наистина те в Съдния ден ще бъдат с прегради (няма да видят своя Господ).
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-16
83/ал-Мутаффифин-16: А после ще бъдат хвърлени в пламтящия огън на Ада.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-17
83/ал-Мутаффифин-17: После ще им се каже: “Това е нещото, което отричахте”.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-18
83/ал-Мутаффифин-18: Ала не! Книгата (записът, филмът на живота) на праведниците (които желаят да достигнат Аллах, напътените към Него) е в Иллийин (в клетките на съдбата, които се намират в първия свят, седем нива над земята).
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-19
83/ал-Мутаффифин-19: Но откъде да знаеш ти какво е Иллийин?
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-20
83/ал-Мутаффифин-20: (Тя е) книга (запис, филм на човешкия живот), в която с числа са записани (спечелените положителни или отрицателни точки, спрямо делата в живота).
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-21
83/ал-Мутаффифин-21: И ще й свидетелстват приближените (ангели).
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-22
83/ал-Мутаффифин-22: И наистина праведниците са в блаженство.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-23
83/ал-Мутаффифин-23: Върху престоли (седят) и гледат.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-24
83/ал-Мутаффифин-24: Ще узнаеш по лицата им, от сиянието на блаженството (радостта).
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-25
83/ал-Мутаффифин-25: Ще им се поднесе запечатано, пребистро питие (само те ще го отворят).
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-26
83/ал-Мутаффифин-26: Дори утайката му е като (ухание на) мускус. И вече в това (за това) да се надпреварват надпреварващите се.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-27
83/ал-Мутаффифин-27: То е от тасним.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-28
83/ал-Мутаффифин-28: Извор, от който пият приближените (на своя Господ).
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-29
83/ал-Мутаффифин-29: И наистина грешниците се смееха на вярващите.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-30
83/ал-Мутаффифин-30: И когато минаваха покрай тях, си намигваха.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-31
83/ал-Мутаффифин-31: И когато се завръщаха при своите семейства, те се завръщаха развеселени.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-32
83/ал-Мутаффифин-32: И когато ги виждаха, казваха: “Тези са наистина заблудените.”
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-33
83/ал-Мутаффифин-33: А те не бяха пратени да надзирават вярващите.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-34
83/ал-Мутаффифин-34: Но вече в този Ден, вярващите се смеят на неверниците.
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-35
83/ал-Мутаффифин-35: От престоли гледат (седнали).
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-36
83/ал-Мутаффифин-36: Не се ли въздаде на неверниците за онова, което бяха вършили?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: