ал-Инсан, Сура Човекът (Коран: Сура 76-ал-Инсан)

76/ал-Инсан-1: Хeл eта aлeл инсани хинун минeд дeхри лeм йeкун шeй’eн мeзкура(мeзкурeн)., 76/ал-Инсан-2: Инна хaлaкнeл инсанe мин нутфeтин eмшаджин нeбтeлихи фe джeaлнаху сeмиaн бaсира(бaсирeн)., 76/ал-Инсан-3: Инна хeдeйнахус сeбилe имма шакирeн уe имма кeфура(кeфурeн).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Инсан, Сура Човекът (Коран: Сура 76-ал-Инсан)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-1
76/ал-Инсан-1: Не премина ли човекът през период от време, когато той бе нещо неназовано (когато беше само една клетка и след определено време се появи като създание)?
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-2
76/ал-Инсан-2: Наистина Ние сътворихме човека от частица, получена от съединението (на две келтки). И за да го изпитаме, сторихме го чуващ, зрящ.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-3
76/ал-Инсан-3: И наистина Ние го напътихме по пътя ( водещ към Аллах). Вече той­ ще избере дали да стане от признателните (като пожелае Лика на Аллах) или да стане от хулещите (като не пожелае Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-4
76/ал-Инсан-4: Несъмнено Ние приготвихме за неверниците вериги, окови и пламъци.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-5
76/ал-Инсан-5: Несъмнено праведниците ще пият от чаши с питие от камфор.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-6
76/ал-Инсан-6: Рабите на Аллах пускат извора, от който пият, да тече в изобилие.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-7
76/ал-Инсан-7: Те изпълняват обета си и се страхуват от Деня, в който злото ще се разпростира (навсякъде).
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-8
76/ал-Инсан-8: И дават любимата си храна на нуждаещите се и на сираците, и на пленниците.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-9
76/ал-Инсан-9: Храним ви за Аллах и не искаме от вас нито отплата, нито признателност.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-10
76/ал-Инсан-10: И наистина в тежкия Ден, в който лицата са навъсени, ние се страхуваме от Нашия Господ.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-11
76/ал-Инсан-11: Но Аллах ги предпази от злото на този Ден, и им дари щастие и сияние по лицата им.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-12
76/ал-Инсан-12: И ги възнагради с Рай и с копринени дрехи, затова че бяха търпеливи ­.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-13
76/ал-Инсан-13: Облегнати са там на престоли и не ще видят ни зной, ни мраз.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-14
76/ал-Инсан-14: Близо над тях са сенките на неговите (дървета) и ще са сведени плодовете му ниско.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-15
76/ал-Инсан-15: И ще бъдат обслужвани със съдове от сребро и с кристални чаши
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-16
76/ал-Инсан-16: Чаши от сребъро, които са определили по брой.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-17
76/ал-Инсан-17: И ще им се дава да пият питие от джинджифил.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-18
76/ал-Инсан-18: И там има извор, наречен Салсабил.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-19
76/ал-Инсан-19: И ще обикалят около тях вечномлади юноши. Когато ги видиш, ще ги помислиш за разпръснати бисери.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-20
76/ал-Инсан-20: Където и да погледнеш там, ще видиш само блаженство и огромно владение.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-21
76/ал-Инсан-21: Ще бъдат облечени в зелени одежди от коприна и брокат, и ще носят гривни от сребро, и ще им дава техният Господ да пият от чисти (сладки) напитки.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-22
76/ал-Инсан-22: Това е награда за вас, и вашето старание заслужи признание.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-23
76/ал-Инсан-23: И наистина Ние ти низпослахме Корана постепенно (стих по стих).
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-24
76/ал-Инсан-24: Затова бъди търпелив към повелята на твоя Господ и не се покорявай на никой грешник или неверник от тях.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-25
76/ал-Инсан-25: И споменавай името на своя Господ и сутрин, и вечер.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-26
76/ал-Инсан-26: И в част от нощта Му се покланяй, и дълго нощем Го прославяй.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-27
76/ал-Инсан-27: И те наистина обичат бързо преминаващия (земен живот) и нехаят за тежкия Ден, който предстои.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-28
76/ал-Инсан-28: Ние ги сътворихме и Ние укрепихме телата им, и когато пожелаем, можем да ги заменим с подобни на тях.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-29
76/ал-Инсан-29: Наистина това е една поука, и който пожелае, ще поеме път към своя Господ.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-30
76/ал-Инсан-30: И не можете вие да пожелаете, без Аллах да е пожелал. Наистина Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 76/ал-Инсан-31
76/ал-Инсан-31: Обгръща Той със Своята милост когото пожелае, а за угнетителите приготви болезнено мъчение.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: