ал-Залзала, Сура Земетръсът (Коран: Сура 99-ал-Залзала)

99/ал-Залзала-1: Иза зулзилeтил aрду зилзалeха. , 99/ал-Залзала-2: Уe aхрeджeтил aрду eскалeха., 99/ал-Залзала-3: Уe калeл инсану ма лeха.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Залзала, Сура Земетръсът (Коран: Сура 99-ал-Залзала)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 99/ал-Залзала-1
99/ал-Залзала-1: И земята, когато бъде разтърсена с мощен трус.
Слушайте Коран: 99/ал-Залзала-2
99/ал-Залзала-2: И земята, когато изхвърли своите товари.
Слушайте Коран: 99/ал-Залзала-3
99/ал-Залзала-3: И човек когато рече: “Какво й е на земята?”.
Слушайте Коран: 99/ал-Залзала-4
99/ал-Залзала-4: В този Ден, тя (земята) ще разкаже своите вести.
Слушайте Коран: 99/ал-Залзала-5
99/ал-Залзала-5: С известие от твоя Господ.
Слушайте Коран: 99/ал-Залзала-6
99/ал-Залзала-6: В този Ден ще излязат разпръснати хората, за да им бъдат показани дела им.
Слушайте Коран: 99/ал-Залзала-7
99/ал-Залзала-7: И който извърши добро, колкото прашинка, ще го види.
Слушайте Коран: 99/ал-Залзала-8
99/ал-Залзала-8: И който извърши зло, колкото прашинка, ще го види.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: