ал-Исра 1-7, Свещеният Коран (Джуз'-15, страница-282)

ал-Исра: 17/ал-Исра-1, 17/ал-Исра-2, 17/ал-Исра-3, 17/ал-Исра-4, 17/ал-Исра-5, 17/ал-Исра-6, 17/ал-Исра-7, Свещеният Коран, Джуз'-15, страница-282, ал-Исра 1-7
direction_left
direction_right

ал-Исра

Слушайте Коран: 17/ал-Исра-1
17/ал-Исра-1: Пречист е Онзи, Който пренесе Своя раб нощем от Свещения храм до храма Акса, околностите на който Ние благословихме, за да му покажем от Нашите знамения. Наистина Той е Всечуващия, Всезрящия.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-2
17/ал-Исра-2: И дадохме на Муса (Моисей) Писание, и го сторихме да напътва към Нас синовете на Израил: “Да не приемате друг покровител, освен Мен (Аллах).
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-3
17/ал-Исра-3: О, потомство на онези, които пренесохме заедно с Нух!” Той наистина бе един признателен раб.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-4
17/ал-Исра-4: Предрекохме Ние на синовете на Израил в Писанието: “Два пъти ще сеете развала по земята и наистина ще имате надмощие.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-5
17/ал-Исра-5: И когато настъпи обещаното за първото от двете, изпратихме срещу вас Наши раби, които имаха огромна мощ, и ви издириха сред домовете. И така предреченото бе изпълнено.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-6
17/ал-Исра-6: После ви дадохме надмощие над тях и ви подпомогнахме с имоти и синове, и ви отредихме да сте повече като общност.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-7
17/ал-Исра-7: Ако благодетелствате, това е най-доброто за вашата душа, а ако вършите зло, то пак е от него (от душата ви). А когато настъпи предреченото за втория път, за да ви унижат и да влязат в храма, както влязоха там първия път, и съвсем да унищожат онова, което надвиха...
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: