ал-Муаминун 1-17, Свещеният Коран (Джуз'-18, страница-342)

ал-Муаминун: 23/ал-Муаминун-1, 23/ал-Муаминун-2, 23/ал-Муаминун-3, 23/ал-Муаминун-4, 23/ал-Муаминун-5, 23/ал-Муаминун-6, 23/ал-Муаминун-7, 23/ал-Муаминун-8, 23/ал-Муаминун-9, 23/ал-Муаминун-10, 23/ал-Муаминун-11, 23/ал-Муаминун-12, 23/ал-Муаминун-13, 23/ал-Муаминун-14, 23/ал-Муаминун-15, 23/ал-Муаминун-16, 23/ал-Муаминун-17, Свещеният Коран, Джуз'-18, страница-342, ал-Муаминун 1-17
direction_left
direction_right

ал-Муаминун

Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-1
23/ал-Муаминун-1: Вярващите са спасените.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-2
23/ал-Муаминун-2: Те са, изпитващите хушу (трепет, вълнение), по време на молитва.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-3
23/ал-Муаминун-3: И те са, които странят от празните неща.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-4
23/ал-Муаминун-4: И дават закат.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-5
23/ал-Муаминун-5: И пазят целомъдрието си.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-6
23/ал-Муаминун-6: Освен към съпругите си или към притежаваните от техните десници. Тогава, те не ще бъдат порицавани.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-7
23/ал-Муаминун-7: А онези, които се стремят към нещо отвъд това, те са престъпващите.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-8
23/ал-Муаминун-8: И те са, които държат на повереното им и на обетите си.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-9
23/ал-Муаминун-9: И които постоянстват в отслужването на молитвата (редовно я изпълняват).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-10
23/ал-Муаминун-10: Именно тези са наследниците.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-11
23/ал-Муаминун-11: Те са, които ще наследят Градините Фирдевс на Рая, там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-12
23/ал-Муаминун-12: И кълна се, че Ние сътворихме човека от сърцевината на глината.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-13
23/ал-Муаминун-13: После го сторихме (здрава) частица и го ­(поставихме)­ на сигурно място.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-14
23/ал-Муаминун-14: После от частицата създадохме съсирек (свързан към стената на матката), а после от него създадохме късче (колкото хапка месо), а след това създадохме костите. И покрихме костите с плът, след което го оформихме с едно друго сътворение. Ето така Благословен е Аллах, Най-Прекрасният Творец!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-15
23/ал-Муаминун-15: После неизбежно, подир това вие ще умрете.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-16
23/ал-Муаминун-16: И пак неизбежно, в Съдния ден ще бъдете възкресени.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-17
23/ал-Муаминун-17: И кълна се, че сътворихме над вас седем небеса, и Ние не сме нехайни към творението.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: