Свещеният Коран (Джуз'-26, страница-502), ал-Джасиа 33-37, ал-Ахкаф 1-5

ал-Джасиа: 45/ал-Джасиа-33, 45/ал-Джасиа-34, 45/ал-Джасиа-35, 45/ал-Джасиа-36, 45/ал-Джасиа-37, ал-Ахкаф: 46/ал-Ахкаф-1, 46/ал-Ахкаф-2, 46/ал-Ахкаф-3, 46/ал-Ахкаф-4, 46/ал-Ахкаф-5, Свещеният Коран, Джуз'-26, страница-502, ал-Джасиа 33-37, ал-Ахкаф 1-5
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-33
45/ал-Джасиа-33: И се появиха пред тях злините, които бяха вършили, и ги обгради онова, на което се подиграваха.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-34
45/ал-Джасиа-34: И им се рече: “Днес ще ви забравим, както и вие забравихте „срещата ви с този Ден“. Мястото ви е Огънят и не ще има за вас закрилници.”
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-35
45/ал-Джасиа-35: Това е, защото се подигравахте със знаменията на Аллах и ви подведе земният живот.” И не ще бъдат изведени от тук в този ден и не ще им бъде прието покаянието.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-36
45/ал-Джасиа-36: Тогава славата е на Аллах - Господа на небесата и на земята, Господа на световете.
Слушайте Коран: 45/ал-Джасиа-37
45/ал-Джасиа-37: Негово е величието на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия.

ал-Ахкаф

Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-1
46/ал-Ахкаф-1: Ха. Мим.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-2
46/ал-Ахкаф-2: Книгата е низпослана от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-3
46/ал-Ахкаф-3: Сътворихме Ние небесата и земята, и всичко между тях с право и за определен срок. А които отричат това, за което са предупредени, те са неврниците.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-4
46/ал-Ахкаф-4: Тогава кажи им:“Видяхте ли онези, на които се кланяте вместо Аллах? Покажете ми какво са сътворили те на земята, или те имат съучастие на небесата? Донесете ми тогава книга преди тази или остатък от знание, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-5
46/ал-Ахкаф-5: И кой е по-заблуден от онзи, който се моли на друг, а не на Аллах? Никой не ще му откликне до Деня на възкресението и те (другите, идолите) са безучастни към (не знаят за) неговия зов.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: