ал-Ахкаф 6-14, Свещеният Коран (Джуз'-26, страница-503)

ал-Ахкаф: 46/ал-Ахкаф-6, 46/ал-Ахкаф-7, 46/ал-Ахкаф-8, 46/ал-Ахкаф-9, 46/ал-Ахкаф-10, 46/ал-Ахкаф-11, 46/ал-Ахкаф-12, 46/ал-Ахкаф-13, 46/ал-Ахкаф-14, Свещеният Коран, Джуз'-26, страница-503, ал-Ахкаф 6-14
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-6
46/ал-Ахкаф-6: И когато хората бъдат събрани, те (идолите им) ще се окажат техни врагове и ще отричат служеното им.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-7
46/ал-Ахкаф-7: А когато им бяха четени ясните Ни знамения, неверниците казаха за истината, която дойде при тях: “Това е явна магия.”
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-8
46/ал-Ахкаф-8: Или казват: “Той си го е измислил.” Кажи им:“Ако аз съм го измислил, то тогава вие с нищо не ще ме избавите от това, което може да ме сполети от Аллах. Той най-добре знае в какво се впускате за него (какви неща казвате за Корана). И достатъчен е Той за свидетел (за Корана) между мен и вас. Той е Опрощаващия, Милосърдния.”
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-9
46/ал-Ахкаф-9: “И аз не съм изкарал наяве нещо различно от другите пратеници”. И не знам какво ще стане нито с мен, нито с вас. Аз следвам само каквото ми бъде разкрито. И аз съм само един явен предупредител”.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-10
46/ал-Ахкаф-10: Кажи им:“И какво ще стане ако този Коран наистина е от Аллах, а вие го отричате? И ако един от синовете на Исраил е засвидетелствал, че Коранът и предишните писания са сходни, и затова е повярвал, а вие се възгордявате? Наистина Аллах не напътства хората-угнетители.”
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-11
46/ал-Ахкаф-11: Отричащите рекоха на вярващите: “Ако То беше добро нещо, нямаше да могат да ни изпреварят (във вярата и уважението) към Него.” А като не могат да намерят напътствие чрез Него (Корана), тогава ще кажат: “Това е само една стара лъжа”.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-12
46/ал-Ахкаф-12: А преди Него бе Писанието на Муса (Моисей) (Тората) като пътеводител и милост над вас. А тази Книга на арабски език е потвърждаваща (Тората), за да предупреди угнетителите и да е радостна вест за благодетелните.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-13
46/ал-Ахкаф-13: И наистина те казаха: “Нашият Господ е Аллах!”, после последваха правия път (водещ към Аллах), и вече за тях не ще има страх и не ще скърбят.
Слушайте Коран: 46/ал-Ахкаф-14
46/ал-Ахкаф-14: Именно те са обитателите на Рая и там ще пребивават вечно, като отплата за техните дела.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: