ал-Маида, Сура Трапезата (Коран: Сура 5-ал-Маида)

5/ал-Маида-1: Я eйюхeллeзинe амeну eуфу бил укуд(укуди) ухъллeт лeкум бeхимeтул eн’ами илля ма ютла aлeйкум гaйрe мухиллис сaйди уe eнтум хурум(хурумун) иннaллахe яхкуму ма юрид(юриду)., 5/ал-Маида-2: Я eйюхeллeзинe амeну ла тухъллу шe’аирaллахи уeлeш шeхрaл хaрамe уe лал хeдйe уe лал кaлаидe уe ла aмминeл бeйтeл хaрамe йeбтeгунe фaдлaн мин рaббихим уe ръдуана(ръдуанeн) уe иза хaлeлтум фaстаду уe ла йecримeннeкум шeнeану кaумин eн сaддукум aнил мeсcидил хaрами eн тa’тeду, уe тeауeну aлeл бирри уeт тaкуa уe ла тeауeну aлeл исми уeл удуани уeттeкуллах(уeттeкуллахe) иннaллахe шeдидул ъкаб(ъкаби)., 5/ал-Маида-3: Хурримeт aлeйкумул мeйтeту уeддeму уe лaхмул хънзири уe ма ухъллe ли гaйриллахи бихи уeл мунхaникaту уeл мeукузeту уeл мутeрeддийeту уeн нaтихaту уe ма eкeлeс сeбуу илла ма зeккeйтум уe ма зубихa aлeн нусуби уe eн тeстaксиму бил eзлам(eзлами), заликум фиск(фискун), eлйeумe йeисeллeзинe кeфeру мин диникум фe ла тaхшeухум уaхшeун(уaхшeуни) eл йeумe eкмeлту лeкум динeкум уe eтмeмту aлeйкум ни’мeти уe рaдиту лeкумул исламe дина(динeн) фe мeнидтуррa фи мaхмaсaтин гaйрa мутeджанифин ли исмин фe иннaллахe гaфурун рaхим(рaхимун).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Маида, Сура Трапезата (Коран: Сура 5-ал-Маида)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 5/ал-Маида-1
5/ал-Маида-1: О, вярващи (желаещи да достигнат и да се отдадат на Аллах), изпълнявайте обетите (които сте дали)! Разрешено ви е всяко животно от добитъка, освен онова, за което ви бъде прочетено, без да ви е разрешен ловът, когато сте на поклонение. И Аллах отсъжда каквото поиска.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-2
5/ал-Маида-2: О, вярващи (желаещи да достигнат и да се отдадат на Аллах), не смятайте за позволени знаците на Аллах, нито Свещения месец, нито жертвените животни, нито венците, нито устремените към Свещения дом в търсене на обилие и благоволение от техния Господ. А след освобождаването от забраните може да ловувате. И да не ви вкарва в грях омразата на някои хора, че са ви възпрели от Свещения храм, та да престъпите! И си помагайте един другиму в праведността и богобоязливостта, и не си помагайте в греха и враждебността! И бойте се да не изгубите милостта на Аллах! Аллах е суров в наказанието.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-3
5/ал-Маида-3: Под възбрана за вас са мършата, кръвта, свинското месо и закланото за друг, а не за Аллах; и удушеното, пребитото, погиналото при падане, намушканото, и от което звяр е ял - освен което сте заклали още живо според предписанието - и принесеното в жертва на идоли; и гадаенето също. Това е нечестивост. Днес неверниците се отчаяха пред вашата вяра. Не се плашете от тях, а се плашете от Мен! Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма (отдадеността) за ваша религия. А за онзи, който е принуден от глад, без да е склонен към грях, - Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-4
5/ал-Маида-4: Питат те какво им е разрешено. Кажи: “Разрешени са ви благата и онова, за което обучихте хищниците чрез дресировка, обучавайки ги на това, на което Аллах ви научи. Яжте от това, което хващат за вас и споменавайте над него името на Аллах! И бойте се да не изгубите милостта на Аллах! Аллах бързо прави равносметка.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-5
5/ал-Маида-5: Разрешени са ви хубавите и чистите неща. Храната на дарените с Писанието е разрешена за вас, и вашата храна е разрешена за тях. Целомъдрените и свободните жени от вярващите, и целомъдрените жени от дарените с Писанието преди вас, ако им дадете техните отплати -с целомъдрие, а не с разврат, и без да имат тайни приятели. А който се отрече от вярата, делата му се провалят и в отвъдния живот е сред губещите.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-6
5/ал-Маида-6: О, вярващи (желаещи да достигнат и да се отдадат на Аллах), когато станете за молитвата, измийте лицето си и ръцете си до лактите, и обършете главата си, и измийте нозете си до глезените. И ако сте омърсени, почистете се (изкъпете се); и ако сте болни или на път, или някой от вас е дошъл от нужника, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, тогава потърсете чиста пръст и натрийте с нея лицата и ръцете си. Аллах не иска да ви затрудни, а иска да ви пречисти и да изпълни Своята благодат към вас. Надявайки се да станете признателни!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-7
5/ал-Маида-7: И споменавайте благодатта на Аллах към вас и договора с Него, за който се договори Той с вас, когато рекохте: “Чухме и се покорихме.” И се бойте да не изгубите милостта на Аллах! Наистина Аллах знае съкровеното в сърцата.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-8
5/ал-Маида-8: О, вярващи (желаещи да достигнат и да се отдадат на Аллах), в името на Аллах, придържайте се към правдата и бъдете справедливи свидетели! И да не ви отклони от правдата омразата към някои хора! Бъдете справедливи, то е най-близо до богобоязливостта! И бойте се да не изгубите милостта на Аллах! Несъмнено, Аллах сведущ за вашите дела.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-9
5/ал-Маида-9: Аллах обеща на онези, които вярват и вършат праведни дела (пречистват пороците от душите си), за тях има опрощение и огромна (най- голямата) награда.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-10
5/ал-Маида-10: А които отричат и взимат за лъжа Нашите знамения, те са обитателите на огъня (Ада).
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-11
5/ал-Маида-11: О, вярващи (желаещи да достигнат и да се отдадат на Аллах), помнете благодатта на Аллах към вас, когато някои хора се готвеха да посегнат на вас, а Той възпря ръцете им! И бойте се да не изгубите милостта на Аллах (отдайте духа, тялото, душата и свободната си воля на Аллах)! И вече на Аллах да се уповават вярващите!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-12
5/ал-Маида-12: Аллах бе приел обета от синовете на Израил и така проводихме от тях дванадесет старейшини. И рече Аллах: “Аз съм с вас. И щом отслужите молитвата, давате милостинята закат , вярвате в Моите пратеници, подкрепяте ги и заемате на Аллах добър заем, Аз ще отмахна от вас лошите ви постъпки и ще ви въведа в Градините на Рая, сред които текат реки. А който от вас след това изневери, той се е отклонил от пътя предназначен да води към Аллах.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-13
5/ал-Маида-13: И защото нарушиха своя обет, Ние ги проклехме и сторихме сърцата им да закоравеят. Те преиначават словата, размествайки ги. И забравиха част от онова, което им бе напомнено. И не преставаш да откриваш тяхна измяна, освен у малцина от тях. Но ги извини и им прощавай! Наистина Аллах обича благодетелните.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-14
5/ал-Маида-14: И от онези, които казваха: “Ние сме християни” приехме обет, но и те забравиха част от онова, което им бе напомнено. И затоа възбудихме помежду им вражда и ненавист до големия Ден. Скоро Аллах ще ги извести какво са вършили.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-15
5/ал-Маида-15: О, хора на Писанието, Пратеник от Нас дойде при вас да ви поясни много от нещата, от които сте се отказали и сте скрили от Писанието. При вас дойде светлина и ясна Книга от Аллах.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-16
5/ал-Маида-16: Аллах насочва с него (с пратеника си) онези, които следват Неговото благоволение по пътищата на отдаването, и ги извежда от тъмнината към светлината, с Неговото позволение, и ги насочва на правия път.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-17
5/ал-Маида-17: Неверници станаха онези, които казват: “Месията, синът на Мариам, е Аллах.” Кажи им: “А ако Аллах поиска да погуби Месията, сина на Мариам, и майка му, и всички по земята, кой има сила да попречи с нещо на Аллах?” На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята, и на всичко между тях. Той сътворява, каквото пожелае. И Аллах за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-18
5/ал-Маида-18: И рекоха юдеите и християните: “Ние сме синове на Аллах и Негови любимци.” Кажи им: “А защо ви измъчва тогава Той заради грехове ви? Не, вие сте само създания (хора) от онези, които е създал. Прощава Той, комуто пожелае и измъчва Той, когото пожелае. На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята, и на всичко между тях. И към Него е завръщането.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-19
5/ал-Маида-19: О, хора на Писанието! В периода, когато нямаше пратеници (пророци) при вас дойде Нашият Пратеник (посланик), за да ви разкрие истината, та да не кажете: “При нас не дойде благовестител, нито предупредител.” А всъщност при вас дойде Пратеник - благовестител и предупредител. Аллах за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-20
5/ал-Маида-20: И когато Муса (Мойсей) рече на своя народ: “О, народе мой, помнете благодатта на Аллах към вас, че стори измежду вас пророци и ви стори владетели, и ви даде, каквото не е дал на никой от народите!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-21
5/ал-Маида-21: О, народе мой, влезте в Свещенато място, което Аллах ви отреди, и не отстъпвайте назад, за да не се превърнете в губещи!”,
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-22
5/ал-Маида-22: Рекоха: “О, Муса, несъмнено там има насилстващ народ и не ще влезем там, докато те не излязат. А излязат ли от нея, тогава ще влезем”.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-23
5/ал-Маида-23: Двама мъже от богобоязливите, които Аллах бе дарил с благодат, рекоха: “Влезте срещу тях през вратата! И влезете ли през нея, вие ще победите. Уповавайте се (доверете се) на Аллах, ако сте вярващи!”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-24
5/ал-Маида-24: (Те) рекоха: “О, Муса, никога не ще влезем в нея, докато те са още там. Вървете ти и твоят Господ, и се сражавайте! А ние ще седим ето тук”.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-25
5/ал-Маида-25: Рече (Муса): “Господи, имам власт само над себе си и брат си. Отдели ни вече от нечестивите хората”!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-26
5/ал-Маида-26: Рече (Аллах): “Това място им е забранено вече за четиридесет години и те ще скитат в заблуда по земята. И не скърби вече за нечестивите хора!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-27
5/ал-Маида-27: И им прочети правдиво вестта за двамата синове на Адам, как принесоха жертви, които да ги доближат до Аллах.(Жертвата) на единия бе приета, а на другия не бе приета. Тоя (чиято жертва не бе приета) рече: “Ще те убия!” (А другият) рече: “Аллах приема жертвите само от притежателите на таква (които се уповават на Аллах и се боят да не изгубят милостта Му).
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-28
5/ал-Маида-28: Протегнеш ли към мен ръка, да ме убиеш, аз не ще протегна своята ръка към теб, да те убия. Наистина за се боя от Аллах, Господа на световете.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-29
5/ал-Маида-29: И искам да се обремениш с греха против мен и със своя грях, и да бъдеш сред обитателите на Огъня. Такова е възмездието за угнетителите.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-30
5/ал-Маида-30: И го подтикна душата му да убие своя брат, и го уби, и така стана един от губещите.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-31
5/ал-Маида-31: И Аллах проводи гарван, който ровеше земята, за да му покаже как да скрие трупа на брат си. Рече си той: “О, горко ми, нима не мога да съм колкото този гарван дори, та да скрия трупа на брат си?” И стана един от съжаляващите.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-32
5/ал-Маида-32: Поради това предписахме (в Тората) на синовете на Израил, че който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той става така, сякаш е убил всички хора. А който спаси човек, той той става така, сякаш е спасил всички хора. Дойдоха при тях Нашите пратеници с ясните знаци. А после, несъмнено мнозина от тях, подир това, престъпиха на земята.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-33
5/ал-Маида-33: Наказанието за онези, които воюват срещу Аллах и Неговия Пратеник, и се стремят към поквара по земята, е да бъдат убити или разпънати, или да се отсекат ръцете и нозете им кръстом, или да бъдат прокудени от местата им. Това за тях е позор на този свят, а в отвъдния за тях има огромно мъчение,
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-34
5/ал-Маида-34: Освен онези, които се покаят, преди да ги надвиете. И знайте, че Аллах е Опрощаващ, Милосърден!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-35
5/ал-Маида-35: О, вярващи (които желаете да достигнете и да се отдадете на Аллах), бъдете притежатели на таква (бойте се да не изгубите милостта на Аллах и на Него се уповавайте) и търсете (искайте) пътеводител, който да ви доближи към Аллах, и се борете по Неговия път, за да сполучите!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-36
5/ал-Маида-36: Несъмнено за неверниците, дори да бъде тяхно всичко на земята, и още толкова отгоре, и да поискат с това да откупят от мъчението в Деня на възкресението, не ще се приеме от тях и за тях ще има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-37
5/ал-Маида-37: Ще искат да излязат от Огъня, ала не ще излязат от там. За тях ще има постоянно мъчение.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-38
5/ал-Маида-38: И, като наказание от Аллах, отсичайте ръцете на мъжете и на жените крадци за онова, което са извършили. Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-39
5/ал-Маида-39: А който се разкае и поправи, след като угнети, Аллах несъмнено ще приеме разкаянието му. Наситина Аллах е Всеопрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-40
5/ал-Маида-40: Нима не знаеш, че на Аллах принадлежи владението на небесата и на земята? Измъчва Той, когото пожелае и прощава Той, комуто пожелае. И Аллах за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-41
5/ал-Маида-41: О, Пратенико, да не те наскърбяват надпреварващите се в неверието сред онези, които с устите си изричат: “Повярвахме!”, ала сърцата им не вярват. А онези от юдеите, които те слушат, го правят, за да излъжат хора, които не са идвали при теб. Те преиначават словата, размествайки ги и казват: “Ако ви се даде това, вземете го, а ако не ви се даде, възпрете се!” И когото Аллах иска да отклони, ­ти с нищо не можеш да възпреш онова, което е от Аллах. Те са онези, чиито сърца Аллах не иска да пречисти. За тях в земния живот има позор, а в отвъдния - огромно мъчение.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-42
5/ал-Маида-42: Онези, които те слушат, за да излъжат и ядат много от забраненото, и ако подир това дойдат при теб (отхвърляйки отреденото в Тората), отсъди помежду им или се отдръпни от тях! Ако решиш да се отдръпнеш от тях, те с нищо не ще могат да ти навредят. А ако решиш да отсъдиш, отсъждай справедливо между тях! Аллах наистина обича справедливите.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-43
5/ал-Маида-43: И как отреждат ти да отсъдиш, при положение, че при тях е Тората, която съдържа законите на Аллах? После, подир това (след като отсъдиш), се отмятат. Ала те не са вярващи.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-44
5/ал-Маида-44: Ние низпослахме Тората, в нея има напътствие и светлина. Пророците, които се отдадоха (на Истината), отсъждат сред юдеите според нея; също така равините (които посветиха себе си на Господ) и праведниците - (учените, знаещите сред юдеите) отсъждат според онова от Писанието на Аллах, което им бе поверено да пазят и му бяха свидетели. Вече не се страхувайте от хората, а се страхувайте от Мен! И не продавайте Моите знамения на никаква цена! А който не отсъди според онова, което Аллах е низпослал, тогава те са неверниците.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-45
5/ал-Маида-45: И им предписахме в нея (Тората): живот за живот, око за око, нос за нос, ухо за ухо, зъб за зъб, и за раните възмездие, равносилно на стореното. А който прости (откаже се от правото си на ответно действие за причиненото зло), то това е изкупление за греховете му. А който не отсъди според онова, което Аллах е низпослал, тогава те са угнетителите.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-46
5/ал-Маида-46: И изпратихме по следите им Иса (Исус), сина на Мариам, да потвърди Тората, която бе преди него, и му дарихме Евангелието (Библията), в която има напътствие и светлина, и е потвърждение на Тората, която бе преди него, и напътствие, и поучение за притежателите на таква (боящите се да не изгубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-47
5/ал-Маида-47: И нека притежателите на Евангелието да отсъждат според онова, което Аллах е низпослал в него! А който не отсъжда според онова, което Аллах е низпослал, тогава те са нечестивците.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-48
5/ал-Маида-48: И ти низпослахме (О, Мухаммад) Корана с истината, за да потвърди Писанията, които са в ръцете им и да бъде техен свидетел. И отсъждай помежду им според онова, което Аллах е низпослал, и не следвай страстите им вместо истината, която си получил! За всеки от вас сторихме (един) закон и отворен път. И ако пожелаеше Аллах, щеше да ви стори една общност. Но така ви стори, за да ви изпита в онова, което ви е дарил. Тогава се надпреварвайте в добрините! Завръщането на всички вас е при Аллах и Той ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-49
5/ал-Маида-49: И отсъждай помежду им според онова, което Аллах е низпослал, и не следвай страстите им, и внимавай с тях, да не те отклонят в част от онова, което Аллах ти е низпослал! А отметнат ли се, знай, че Аллах иска да ги порази за някои от греховете им. Наистина мнозина от хората са нечестивци.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-50
5/ал-Маида-50: Нима търсят отсъждане от времената на невежеството? За убедени (виждащи) хора, кой отсъжда по-добре от Аллах?
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-51
5/ал-Маида-51: О, вярващи (желаещи да достигнат Аллах), не взимайте юдеите и християните за ближни! Те са ближни един на друг. А който измежду ви се сближи с тях, той вече е от тях. Аллах не напътва към Себе Си хората угнетители.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-52
5/ал-Маида-52: И ще видиш онези (които взимат за ближни юдеите и християните), в чиито сърца има болест, да обикалят сред тях с думите: “Страхуваме се, ако нещата се обърнат, да не ни сполети беда.” Дано Аллах им възвести победа или Своя заповед, и те да съжалят за онова, което са таили у себе си.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-53
5/ал-Маида-53: И ще рекат повярвалите (които желаят да достигнат и да се отдадат на Аллах) : “Тези ли са, които се клеха в името на Аллах с най-усърдните си клетви, че наистина са с вас”? Пропаднаха делата им и те се оказаха губещи.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-54
5/ал-Маида-54: О, вярващи (желаещи да достигнат Аллах), който от вас се отрече от своята вяра, тогава, на негово място, Аллах ще доведе (други) хора, които обича и те ще Го обичат; и те ще са по-снизходителни към вярващите и по-упорити (достойни) срещу неверниците; ще се борят по пътя на Аллах и не ще се страхуват от нападките на хулителите. Това е благодатта на Аллах. Той я дарява, комуто пожелае. И Аллах е Всеобхватен, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-55
5/ал-Маида-55: Ваши ближни (покровители) са само Аллах и Неговият Пратеник, и вярващите, които отслужват молитвата и дават милостинята закат, и те са, които правят поклон.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-56
5/ал-Маида-56: Онези, които се сближат с Аллах и Неговия Пратеник, и с вярващите. Те вече са на страната на Аллах, те са побеждаващите.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-57
5/ал-Маида-57: О, вярващи (желаещи да достигнат Аллах), не взимайте за ближни неверниците и онези от дарените с Писанието преди вас, които взимат вашата религия (вяра) на присмех и шега! И, ако сте вярващи, бъдете притежатели на таква към Аллах (бойте се да не изгубите милостта Му)!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-58
5/ал-Маида-58: И когато призовахте към молитва, те я взеха на присмех и шега. Това е, защото са хора, които не проумяват.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-59
5/ал-Маида-59: Кажи им така: “О, хора на Писанието, нима ни ненавиждате само за това, че вярваме в Аллах и в низпосланото на нас и в низпосланото преди? Наистина, вие повечето сте нечестивци.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-60
5/ал-Маида-60: Кажи им: “Да ви известя ли за възмездието при Аллах, което е по-лошо от това и за което няма съмнение?” Те са онези, на които Аллах им се разгневи и ги прокле, и направи от тях маймуни и свине, и раби, служещи на сатаната. За тях е най-лошото място и те са най-отклонените от отредения път.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-61
5/ал-Маида-61: И (те) когато дойдат при вас, казват: “Повярвахме”, ала влизат с неверието и излизат с него. И Аллах най-добре знае какво те потулват.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-62
5/ал-Маида-62: И виждаш мнозина от тях да се надпреварват в греха, безчинството и поглъщането на възбраненото. Колко лошо е това, което вършат!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-63
5/ал-Маида-63: Защо равините и праведниците не ги възпират да изричат греховни думи и да поглъщат възбраненото? Колко лошо е това, което вършат!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-64
5/ал-Маида-64: И рекоха юдеите: “Ръката на Аллах е стисната (скъперник е Аллах).” И ръцете им се вързаха, и се прокълнаха за онова, което изрекоха. Не, напротив! Неговите ръце са разтворени ­ и раздава, както пожелае. И у мнозина от тях низпосланото на теб от твоя Господ множи неизбежно тяхното престъпване и неверие. И всяхме сред тях вражда и ненавист до Съдния ден. Всеки път, щом разпалят огън за война, Аллах го угасява. И се трудят, за да сеят по земята развала, а Аллах не обича сеещите развала.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-65
5/ал-Маида-65: И ако хората на Писанието бяха повярвали (бяха се обърнали към Аллах) и станали притежатели на таква (уповаващи се на Аллах и боящи се да не изгубят Неговата милост), щяхме да ги избавим от лошите им постъпки (да им опростим греховете) и да ги въведем в Градините на блаженството на Рая.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-66
5/ал-Маида-66: И ако дарените с писание спазваха както трябва низпосланото им от техния Господ в Тората и Евангелието, наистина щяха да се препитават с препитание под и над тях. Сред тях има и една умерена общност, достигнала благодат. Ала лоши са делата на мнозина от тях.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-67
5/ал-Маида-67: О, Пратенико, оповести (провъзгласи) това, което ти се низпослава от твоя Господ! А не го ли сториш, ти не ще си оповестил (провъзгласил) на Неговото послание. И Аллах ще те защити от хората. Наистина Аллах не напътва към Себе Си неверниците.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-68
5/ал-Маида-68: Кажи им: “О, хора на Писанието, не спазите ли низпосланото ви от вашия Господ в Тората и Евангелието, не сте върху никаква вяра. И у мнозина измежду им низпосланото на теб от твоя Господ множи само тяхното престъпване и неверие. И не скърби вече за неверниците!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-69
5/ал-Маида-69: Несъмнено, за вярващите (които желаят да достигнат Аллах) и за онези от юдеите, сабеите и християните, които повярват в Аллах и в Сетния Ден, и вършат праведни дела (пречистват пороците от душите си), наистина за тях не ще има страх и те не ще скърбят.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-70
5/ал-Маида-70: Приехме обета от синовете на Израил и им изпратихме пратеници. Всеки път, щом пратеник им донесеше онова, което душите им не желаеха, те отрекоха едни, а други убиха.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-71
5/ал-Маида-71: И смятаха, че няма да е изпитание онова, което вършат, и по тоя начин ослепяха и оглушаха (не можеха да разберат истината). После Аллах прие покаянието им, но после мнозина от тях отново ослепяха и оглушаха. И Аллах съзира техните дела.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-72
5/ал-Маида-72: Наистина станаха неверници онези, които рекоха: “Аллах, това е Месията, синът на Мариам.” А Месията (Исус) бе рекъл: “О, синове на Израил, бъдете раби на Аллах, моя Господ и вашия Господ! За онзи, който съдружава с Аллах, възбрани му Аллах Рая и неговото място е Огънят. И за угнетителите нямат закрилници.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-73
5/ал-Маида-73: Станаха неверници онези които казват: “Аллах, това е третият от троицата.” А няма друг Бог, освен единствения Бог. И ако не престанат да повтарят това, болезнено мъчение ще сполети неверниците.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-74
5/ал-Маида-74: Не ще ли се покаят пред Аллах и не ще ли Го помолят вече за опрощение? А Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-75
5/ал-Маида-75: Месията (Исус), синът на Мария, е само пратеник, и преди него отминаха пратеници, а майка му е всеправдива. И двамата приемаха храна (както другите хора). Виж как им разясняваме знаменията, после виж как се отвръщат!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-76
5/ал-Маида-76: Кажи им: “Нима служите не на Аллах, а на онова, което не е в състояние (няма власт) нито да ви навреди, нито да ви помогне?” А Аллах е Всечуващ, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-77
5/ал-Маида-77: Кажи им: “О, хора на Писанието, не прекалявайте във вярата си, като надхвърляте истината, и не следвайте страстите на хората, които вече се заблудиха и заблудиха мнозина, и изгубиха правия път!”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-78
5/ал-Маида-78: Онези от синовете на Израил, които не искаха да повярват, бяха прокълнати с езика на Давуд (Давид) и на Иса (Исус), сина на Мария. Това е, защото не се подчиняваха и престъпваха.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-79
5/ал-Маида-79: Не се възпираха взаимно от порицаваното, което сториха. Колко лошо е онова, което са сторили!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-80
5/ал-Маида-80: Ще видиш мнозина от тях да се сближават с неверниците. Колко лошо е онова, което си навлякоха душите им - гнева на Аллах! Те са, които вечно ще пребивават в мъчението.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-81
5/ал-Маида-81: И ако бяха повярвали в Аллах и в Пророка, и в низпосланото на него, не биха ги взели за ближни, но мнозина от тях са нечестивци.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-82
5/ал-Маида-82: Ще откриеш, че от хората най-големи врагове на вярващите са юдеите и онези, които съдружават. А по отношение на приятелството, ще видиш, че най-ближни на вярващите са онези, които казват: “Ние сме християни.” Така е, защото сред тях има свещеници и монаси, които не се възгордяват.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-83
5/ал-Маида-83: И щом чуят низпосланото на Пратеника (Корана), ти виждаш очите им да преливат от сълзи заради онова, което са узнали от истината. И казват: “Господи наш, ние повярвахме, впиши ни със свидетелите!”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-84
5/ал-Маида-84: И защо да не повярваме в Аллах и в истината дошла при нас (Корана и Пратеника), и да не копнеем да ни въведе нашият Господ заедно с праведните хора (в Рая)?”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-85
5/ал-Маида-85: И ги възнагради Аллах за техните думи с Градините на Рая, сред които текат реки, там ще пребивават вечно. Ето това е възнаграждението на благодетелните.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-86
5/ал-Маида-86: А онези, които не вярват и взимат за лъжа Нашите знамения, те са обитателите на Ада.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-87
5/ал-Маида-87: О, вярващи, не възбранявайте благата, които Аллах ви е разрешил и не престъпвайте! Наистина Аллах не обича престъпващите.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-88
5/ал-Маида-88: И яжте от онова, което Аллах ви е дал за препитание, разрешено и безвредно! И бъдете притежатели на таква към Аллах, в Когото вярвате (бойте се да не изгубите милостта Му)!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-89
5/ал-Маида-89: Аллах не търси от вас отговорност за безсмислените ви клетви, но ви придиря, когато нарушите клетвите си. За изкупление, десет нуждаещи се да бъдат нахранени с препитание, с колкото обикновено храните семействата си, или да бъдат облечени, или да освободите един слуга. А който няма възможност за това, да говее три дни. Това е изкуплението за вашите клетви, ако сте ги нарушили. И спазвайте клетвите си! Така Аллах ви разяснява Своите знамения, за да сте признателни!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-90
5/ал-Маида-90: О, вярващи, виното, играта на късмет, идолите и магьосничеството (маговете, екстрасенсите, йогата, трансцеденталната медитация и др.) са мръсни дела на сатаната. Странете се (стойте далече) от тях, за да сполучите!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-91
5/ал-Маида-91: Сатаната цели именно да всее вражда и ненавист между вас чрез виното и игрите на късмет, и да ви възпре от споменаването на Аллах, и от молитвата. Не вие все още не сте престанали да ги вършите?
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-92
5/ал-Маида-92: Покорете се на Аллах и на Пратеника (не му се противопоставяйте), и внимавайте! А отметнете ли се, знайте, че за Пратеника Ни е дълг само да оповести (провъзгласи) ясно посланието!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-93
5/ал-Маида-93: За онези, които вярват (обръщат се към Аллах и желаят да Му отдадат духовните си тела) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си), няма грях заради онова, което са яли преди да станат притежатели на таква (1. степен на таква ). Повярвайте и вършете праведни дела! След това станете притежатели на таква (издигнете се до 3. степен на таква). Повярвайте и после станете притежатели на таква (издигнете се до 4. степен на таква) и отдайте физическите си тела на Аллах! Аллах обича благодетелните (онези, които са осъществили отдаване на физическото тяло и са се издигнали до 4. степен на таква).
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-94
5/ал-Маида-94: О, вярващи, Аллах непременно ви изпитва с улова, до когото стигат ръцете и копията ви, за да провери (да излезе наяве) кой се страхува от Него в неведомото. А който след това престъпи, за него има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-95
5/ал-Маида-95: О, вярващи, не убивайте ловни животни, когато сте на поклонение хадж! А за онзи от вас, който умишлено убие, възмездието е добиче, равностойно на убитото. Определят го двама справедливи мъже от вас. Като изкупление може жертвено животно да се занесе в Кааба и там да се заколи или да се нахранят нуждаещи се; или извършилият деянието да говее равно на това, за да изпита тежестта на онова, което е сторил. Аллах ви опрости за онова, което е било преди. А който повтори - Аллах ще му отмъсти. Аллах е Всемогъщ, въздаващ отмъщение.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-96
5/ал-Маида-96: Разрешено е на вас и на тези, които пътуват ловът на морски дарове и яденето им (за да се възползвате). Но ви е възбранен ловът по сушата, докато сте още на поклонение. И бойте се да не изгубите милостта на Аллах, при Когото ще бъдете събрани!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-97
5/ал-Маида-97: Аллах стори Кааба, Свещения дом, и Свещените месеци, и жертвеното животно, и венците да бъдат опора за хората. То е, за да разберете, че Аллах знае какво е на небесата и какво е на земят и, че Аллах най-добре знае всяко нещо.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-98
5/ал-Маида-98: Знайте, че Аллах е силен в наказанието и, че Аллах е Опрощаващ, Милосърден!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-99
5/ал-Маида-99: Дълг на Пратеника е само да уведоми за посланието. Аллах знае какво разкривате и какво потулвате.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-100
5/ал-Маида-100: Кажи им: “Дори да ти се харесва изобилието на възбраненото (нечистото, скверното), възбраненото (нечистото, вредното) и позволеното (чистото, полезното) не са равностойни. О, мъдри хора! Бъдете притежатели на таква към Аллах (издигнете се до по-висока степен на таква), с надеждата по този начин да сполучите!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-101
5/ал-Маида-101: О, вярващи (желаещи да достигнат и се отдадат на Аллах в земния живот), не питайте за неща, които ако ви бъдат разкрити, ще ви навредят! А питате ли за тях, когато се низпослава Коранът, ще ви бъдат разкрити. Аллах е премълчал това. Аллах е Опрощаващ, Всеблаг.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-102
5/ал-Маида-102: Хора преди вас вече питаха за тях, после с това станаха неверници.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-103
5/ал-Маида-103: Аллах не е сторил (създал) нито „камила с цепнати уши”, нито „пуснато, за да пасе на воля животно”, нито „самка”, нито пък „самец”, които да се поднасят като жертви на идолите. Но тези, които са неверници, измислят лъжи за Аллах и повечето от тях не проумяват.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-104
5/ал-Маида-104: И когато им се каже: “Елате (подчинете се) на Аллах и на низпосланото от Него (Корана) и на Пратеника!”, те казват: “Стига ни това (вероизповеданието), което сме заварили от своите предци.” И ако техните предци не са знаели нищо (за истината) и не са били напътени към Него ли?
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-105
5/ал-Маида-105: О, вярващи, ваш дълг е да изчистите душите си. Не ще може да ви навреди онзи, който е заблуден, ако вие сте се напътили към Него. При Аллах е завръщането на всички и тогава ще ви се извести какво сте вършили.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-106
5/ал-Маида-106: О, вярващи, когато при някого от вас настъпи смъртта, двама справедливи мъже от вас да свидетелстват помежду ви по време на завещаването. Или ако смъртта ви е заварила, докато пътувате по земята, нека свидетелстват други двама, които не са от вас. Ако се усъмните, задържте ги след молитвата и нека се закълнат в името на Аллах така: “Не ще продадем това за никаква цена, дори ако е за роднина, и не ще потулим свидетелството на Аллах. Иначе ще сме от грешниците.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-107
5/ал-Маида-107: А ако се разкрие, че тези двама са извършили грях, тогава местата им да заемат други двама измежду най-близките наследници, чието право е било ощетено. И да се закълнат в Аллах: “Наистина свидетелствуването ни е по-вярно от свидетелствуването им и ние не престъпихме. Иначе ще сме от угнетителите.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-108
5/ал-Маида-108: Това (клетвата, дадена по този начин) е по-сигурно, вместо наследниците да се съмняват в свидетелите или да се страхуват, че след като са се заклели клетвата им ще бъде отречена. И бъдете притежатели на таква към Аллах (бойте се да не изгубите милостта Му), и слушайте! Аллах не напътва нечестивите хора към Себе Си.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-109
5/ал-Маида-109: В Деня, когато Аллах събере пратениците и рече: “Какво ви бе отвърнато?”, (Те) ще рекат: “Нямаме знание, Ти си Всезнаещия неведомите неща.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-110
5/ал-Маида-110: Когато Аллах рече: “О, Иса (Исусе), сине на Мария, помни Моята благодат към теб и към майка ти, как те подкрепих със Светия дух, та да говориш с хората, и в люлката, и като възрастен! И как те научих на Книгата и на Мъдростта, и на Тората, и на Евангелието. И ето, сътворяваш от глина образ на птица - с Моето позволение и духваш в нея и става жива птица. И изцеряваш слепия и прокажения - с Моето позволение. И ето извеждаш мъртвите - с Моето позволение. И как възпрях от теб синовете на Израил, когато им донесе ясните знаци. И неверниците измежду тях рекоха: “Това е само една явна магия.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-111
5/ал-Маида-111: И разкрих на учениците (апостолите): “Да вярвате в Мен и в Моя пратеник!” Рекоха: “Ние повярвахме. И засвидетелствай, че се отдаваме!”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-112
5/ал-Маида-112: Как учениците рекоха: “О, Иса (Исус), сине на Мария, Господарят ти може ли да ни спусне трапеза от небето?” Рече (Исус): “Бъдете притежатели на таква към Аллах (бойте се да не изгубите милостта Му), ако сте вярващи!”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-113
5/ал-Маида-113: (Те) рекоха: “Искаме да ядем от нея и да се успокоят сърцата ни, и да знаем, че си ни говорил истината, и да бъдем свидетели на това.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-114
5/ал-Маида-114: Рече Иса (Исус), синът на Мария: “О, Аллах, Господи наш, спусни ни трапеза от небето! Тя ще е за нас празник, за онези преди нас и за онези след нас - чудо (знамение) от Теб. И ни нахрани! Ти си Най-добрият от даващите препитание.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-115
5/ал-Маида-115: Рече Аллах: “Аз ще ви я спусна, ала който от вас след това отхвърли вярата, ще го измъчвам с мъчение, с каквото не съм измъчвал нито един от народите.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-116
5/ал-Маида-116: И когато Аллах рече: “О, Иса (Исусе), сине на Мария, ти ли каза на хората: “Приемете мен и майка ми за богове, освен Аллах!” Рече (Исус): “Пречист си Ти, Превелик! Не ми подобава да казвам това, на което нямам право. Ако бях го казал, Ти щеше да знаеш това. Ти знаеш какво има в душата ми, но аз не зная какво има в Лика Ти. Ти си Всезнаещият неведомите неща.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-117
5/ал-Маида-117: Казах им единствено това, което Ти ми повели: “Бъдете раби на Аллах, - моя Господ и вашия Господ!” И бях им свидетел, докато живеех сред тях. А когато ме прибра, Ти им бе надзорник. Ти на всяко нещо си свидетел.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-118
5/ал-Маида-118: Ако ги измъчваш, - те са Твои раби, а ако ги опростиш - Ти си Всемогъщия, Премъдрия.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-119
5/ал-Маида-119: Рече Аллах: “Това е Денят, когато за искрените ще е от полза искреността им. Техни ще са Градините на Рая, сред които текат реки, там ще пребивават вечно и завинаги. Аллах ще е доволен от тях и те ще са доволни от Него. Ето това е великото спасение.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-120
5/ал-Маида-120: На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята, и на всичко по тях. Той за всяко нещо има сила.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: