ал-Музаммил, Сура Загръщащият се (Коран: Сура 73-ал-Музаммил)

73/ал-Музаммил-1: Я eйюхeл муззeммил(муззeммилу)., 73/ал-Музаммил-2: Кумил лeйлe илля кaлила(калилeн)., 73/ал-Музаммил-3: Нъсфeху eуинкус минху кaлила(калилeн).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Музаммил, Сура Загръщащият се (Коран: Сура 73-ал-Музаммил)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-1
73/ал-Музаммил-1: О, ти, който загръщайки се криеш!
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-2
73/ал-Музаммил-2: Стани през нощта, освен една малка част от нея.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-3
73/ал-Музаммил-3: През половината (от нощта) или по-малко от това.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-4
73/ал-Музаммил-4: Или повече от това и чети Корана изразително.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-5
73/ал-Музаммил-5: Несъмнено Ние скоро ще ти доставим едно тежко слово.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-6
73/ал-Музаммил-6: Несъмнено ставането (за молитва) нощем (е трудно), но е с по-силно въздействие и е по-подходящо за размисъл.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-7
73/ал-Музаммил-7: Несъмнено през деня за тебе има заетост.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-8
73/ал-Музаммил-8: И споменавай името на своя Господ и откъсвайки се от всичко, се отдай на Него.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-9
73/ал-Музаммил-9: Той (Аллах) е Господа на Изтока и Запада! Няма друг Бог, освен Него. Тогава вземи Него за покровител.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-10
73/ал-Музаммил-10: И бъди търпелив към онова, което говорят! И се раздели с тях с добро.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-11
73/ал-Музаммил-11: И остави на Мен отричащите, които живеят в благоденствие, и им дай малко отсрочка.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-12
73/ал-Музаммил-12: И наистина при Нас има окови (за краката им) и силни пламъци.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-13
73/ал-Музаммил-13: И храна, която присяда в гърлото, и болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-14
73/ал-Музаммил-14: В този ден, ще се разтресат земята и планините, и ще станат планините купища от пясък.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-15
73/ал-Музаммил-15: И наистина Ние ви изпратихме Пратеник, ­свидетел за вас, както изпратихме и при Фараона.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-16
73/ал-Музаммил-16: Но възпротиви се Фараонът на Пратеника и затова силно го сграбчихме.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-17
73/ал-Музаммил-17: И как ще се предпазите, ако сте неверници, от Деня, в който косите на децата ще побелеят (от страх)?
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-18
73/ал-Музаммил-18: Небето с това (с мощта на този ден) ще се разцепи. И обещанието на Аллах ще се сбъдне.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-19
73/ал-Музаммил-19: И наистина това е напомняне (поука). И вече, който желае ще поеме по път, водещ към (отдаване на духовното тяло приживе на) своя Господ.
Слушайте Коран: 73/ал-Музаммил-20
73/ал-Музаммил-20: И твоят Господ знае, че ти и група от тези, които са заедно с теб стоите през по-малко от две трети от нощта, (понякога) и през половината от нея, а (понякога) и през една трета (четейки Корана, споменавайки името на Аллах, молейки се и отслужвайки молитвата). И Аллах отмерва нощта и деня. Знае Той, че не ще смогнете и затова ви помилва. Ето затова четете това, което можете (е лесно за вас) от Корана! Знаеше Той, че сред вас ще има болни и други, които ще пътуват по земята, търсейки благодатта на Аллах, и други, които ще се сражават по пътя на Аллах. Затова четете това, което можете (и е лесно за вас) от него! И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята, и заемайте хубав заем в името на Аллах! И каквото добро сторите за душата си, ще го намерите при Аллах още по-хубаво и с по-голяма отплата. И молете Аллах за опрощение! Наистина Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: