Каф, Сура Каф (Коран: Сура 50-Каф)

50/Каф-1: Каф уeл кур’анил мeджид(мeджиди)., 50/Каф-2: Бeл aджибу eн джаeхум мунзирун минхум фe калeл кафирунe хаза шeй’ун aджибун., 50/Каф-3: E иза митна уe кунна тураба(турабeн), заликe рeдж’ун бaидун.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Каф, Сура Каф (Коран: Сура 50-Каф)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 50/Каф-1
50/Каф-1: Каф. Кълна се в Славния Коран.
Слушайте Коран: 50/Каф-2
50/Каф-2: Да, учудиха се, че им се яви предупредител измежду тях. И рекоха неверниците: “Това е чудно нещо.
Слушайте Коран: 50/Каф-3
50/Каф-3: Нима след като умрем и се превърнем в пръст (ще бъдем възкресени)? Такова завръщане е невъзможно”.
Слушайте Коран: 50/Каф-4
50/Каф-4: И знаем Ние какво земята ще отнеме от тях и имаме при Нас съхраняваща (всички неща за всички времена) Книга.
Слушайте Коран: 50/Каф-5
50/Каф-5: Ала не, те взеха за лъжа истината, когато дойде при тях и така достигнаха до недоумение.
Слушайте Коран: 50/Каф-6
50/Каф-6: Нима не виждат небето над тях, как Ние го изградихме и го украсихме, и е без нито една пукнатина?
Слушайте Коран: 50/Каф-7
50/Каф-7: И земята я разпростряхме, и положихме по нея непоклатими планини, и сторихме от нея да поникнат всякакви прекрасни видове ­по двойки.
Слушайте Коран: 50/Каф-8
50/Каф-8: За да прогледат (да им се отворят очите на сърцето) и (много) да споменават (вечно да споменават Аллах) всички устремени (към Аллах, пожелали Неговия Лик) раби.
Слушайте Коран: 50/Каф-9
50/Каф-9: И изсипваме от небето (благословена) вода, и така сторваме да израстват чрез нея градини и зърно за жътва.
Слушайте Коран: 50/Каф-10
50/Каф-10: И високи фурми с плодове, скупчени един връз друг (отгледахме).
Слушайте Коран: 50/Каф-11
50/Каф-11: Като препитание за рабите. И съживихме с нея мъртвата земя. Така ще бъде и възкресението.
Слушайте Коран: 50/Каф-12
50/Каф-12: Преди тях и народът на Нух (Ной), и обитателите на Рес, и самудяните отрекоха (своите пратеници).
Слушайте Коран: 50/Каф-13
50/Каф-13: И адитите, и Фараонът, и братята на Лот.
Слушайте Коран: 50/Каф-14
50/Каф-14: И обитателите на Ейке, и народът на Туб. Всички отрекоха своите пратеници, така се изпълни Моето обещание (мъчение).
Слушайте Коран: 50/Каф-15
50/Каф-15: Нима Ни затрудни първото сътворяване? Ала не, те се съмняват, че ще бъдат сътворени отново (след смъртта).
Слушайте Коран: 50/Каф-16
50/Каф-16: И наистина Ние сътворихме човека и знаем какво му нашепва неговата душа. И Ние сме по-близо до него дори от сънната му артерия.
Слушайте Коран: 50/Каф-17
50/Каф-17: Тогава, отдясно и отляво на него стоят два записващи (делата) ангела.
Слушайте Коран: 50/Каф-18
50/Каф-18: И не се изрича и една дума, без да има готов надзорник (установена от него) при това.
Слушайте Коран: 50/Каф-19
50/Каф-19: И смъртната агония дойде с истината. Това е, от което си бягал.
Слушайте Коран: 50/Каф-20
50/Каф-20: И се протръби с Рога. Ето това е Денят на обещанието.
Слушайте Коран: 50/Каф-21
50/Каф-21: И всяка душа идва с един водач и с един свидетел (записал всички дела).
Слушайте Коран: 50/Каф-22
50/Каф-22: (И Аллах ): “Ти бе в неведение за това. Ето снехме от теб преградата и твоят поглед днес е проницателен”.
Слушайте Коран: 50/Каф-23
50/Каф-23: А съпътстващият го (ангел) казва: “Ето това (филмът на живота) е готов при мен.”
Слушайте Коран: 50/Каф-24
50/Каф-24: „Хвърлете в Ада всеки упорстващ неверник!”
Слушайте Коран: 50/Каф-25
50/Каф-25: „Възпиращ доброто, престъпващ, съмняващ се...”
Слушайте Коран: 50/Каф-26
50/Каф-26: „Той прие за бог друг заедно с Аллах! Затова хвърлете го двамата в суровото мъчение!”
Слушайте Коран: 50/Каф-27
50/Каф-27: Съпътстващият го (сатана) казва: “Господи наш, не аз го накарах да престъпва, а той сам бе в дълбока заблуда”.
Слушайте Коран: 50/Каф-28
50/Каф-28: И казва (Аллах): “Не се карайте пред Мен! Аз по-рано ви предупредих за моето обещание (мъчение)”.
Слушайте Коран: 50/Каф-29
50/Каф-29: „И не се променя Моето Слово. И Аз не съм угнетител на рабите си”.
Слушайте Коран: 50/Каф-30
50/Каф-30: В този Ден ще кажем на Ада: “Напълни ли се?” А той ще рече: “Има ли още?”
Слушайте Коран: 50/Каф-31
50/Каф-31: И Раят бе приближен за притежателите на таква (боязън) (онези които се бояха се да не изгубят милостта на Аллах)
Слушайте Коран: 50/Каф-32
50/Каф-32: Ето това е, което ви бе обещано (Раят) за всеки, който се е уповал (отдавайки Духа си на Аллах) и се е подслонил (върху когото Духът на водителя на времето е закрилник).
Слушайте Коран: 50/Каф-33
50/Каф-33: За тези които изпитват вълнение (трепет) към Всемилостивия в неведомото, и идват със сърце, насочено (пожелало Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 50/Каф-34
50/Каф-34: Влезте тук с поздрав (мир)! Това е Денят на вечността!
Слушайте Коран: 50/Каф-35
50/Каф-35: И имат там, каквото пожелаят, а при Нас има и повече.
Слушайте Коран: 50/Каф-36
50/Каф-36: И колко поколения преди тях погубихме, а бяха по-силни от тях и обикаляха по земята (за да избегнат изгнанието)! Но има ли място за избавление?
Слушайте Коран: 50/Каф-37
50/Каф-37: И наистина в това се съдържа поука за всеки, който има сърце и се вслушва, и е свидетел ( съзрял Аллах със сърцето си).
Слушайте Коран: 50/Каф-38
50/Каф-38: И наистина сътворихме Ние небесата и земята, и всичко между тях в шест дни, без да Ни засегне умора.
Слушайте Коран: 50/Каф-39
50/Каф-39: Тогава бъди търпелив към това, което казват, и прославяй (споменавай) с възхвала своя Господ преди изгрева на слънцето и преди залеза!
Слушайте Коран: 50/Каф-40
50/Каф-40: И през нощта Го прославяй, и след поклоните!
Слушайте Коран: 50/Каф-41
50/Каф-41: И се вслушвай в Деня, когато прогласяващият ще прогласи от близко място!
Слушайте Коран: 50/Каф-42
50/Каф-42: В този Ден ще чуят истинския вик. Това е Денят на възкресението (от пръстта).
Слушайте Коран: 50/Каф-43
50/Каф-43: И наистина Ние съживяваме и Ние умъртвяваме, и при Нас е завръщането.
Слушайте Коран: 50/Каф-44
50/Каф-44: В този Ден земята ще се разцепи и ще се отдели от тях бързо (ще се надигнат от пръстта). Ето това е събирането (на всички на едно място), и това е лесно за Нас.
Слушайте Коран: 50/Каф-45
50/Каф-45: Най-добре Ние знаем какво те изричат. А ти не си за тях принудител. И поучавай с Корана всеки, който се страхува от Моето предупреждение!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: