ал-Ахзаб 31-35, Свещеният Коран (Джуз'-22, страница-422)

ал-Ахзаб: 33/ал-Ахзаб-31, 33/ал-Ахзаб-32, 33/ал-Ахзаб-33, 33/ал-Ахзаб-34, 33/ал-Ахзаб-35, Свещеният Коран, Джуз'-22, страница-422, ал-Ахзаб 31-35
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-31
33/ал-Ахзаб-31: И която от вас се покори (от сърце се отдаде) на Аллах и на Неговия Пратеник, и върши праведни дела (прочистващи пороците на душата), ще й въздадем двойна отплата. И приготвихме за нея щедро препитание.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-32
33/ал-Ахзаб-32: О, жени на Пророка, вие не сте като другите жени. Ако сте притежатели на таква (богобоязън; ако се боите да не изгубите милостта на Аллах), не говорете нежно (привличащо мъжете), та да не закопнее онзи, в чието сърце има болест. И казвайте подобаващи (сериозни) слова!
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-33
33/ал-Ахзаб-33: И пребивавайте в домовете си, и не се показвайте, както се показваха жените по времето на невежеството, и отслужвайте молитвата, и давайте милостинята. Покорете се на Аллах и на Неговия Пратеник! О, семейство (на пророка), Аллах желае да махне от вас греховете ви и иска напълно да ви пречисти.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-34
33/ал-Ахзаб-34: И споменвайте знаменията на Аллах, които четете в домовете си и мъдростта също. Наистина Аллах е Всепроникващ, Сведущ.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-35
33/ал-Ахзаб-35: За истинските мюсюлмани – мъже и жени (отдадени на Аллах), вярващите мъже и жени, обвързаните от сърце към Пророка мъже и жени, правдивите мъже и жени, търпеливите мъже и жени, смирените мъже и жени, раздаващите милостиня мъже и жени, говеещите мъже и жени, пазещите честта си мъже и жени, често споменаващите Аллах мъже и жени, Аллах е приготвил опрощение и огромна награда.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: