ал-Ахзаб 63-73, Свещеният Коран (Джуз'-22, страница-427)

ал-Ахзаб: 33/ал-Ахзаб-63, 33/ал-Ахзаб-64, 33/ал-Ахзаб-65, 33/ал-Ахзаб-66, 33/ал-Ахзаб-67, 33/ал-Ахзаб-68, 33/ал-Ахзаб-69, 33/ал-Ахзаб-70, 33/ал-Ахзаб-71, 33/ал-Ахзаб-72, 33/ал-Ахзаб-73, Свещеният Коран, Джуз'-22, страница-427, ал-Ахзаб 63-73
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-63
33/ал-Ахзаб-63: Хората те питат за Часа (големия Ден). Кажи им:“Знанието за него е единствено при Аллах.” И не ти бе казано. А може би Часът е наближил.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-64
33/ал-Ахзаб-64: И наистина Аллах прокле неверниците и приготви за тях Пламъците (на Ада).
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-65
33/ал-Ахзаб-65: И там ще пребивават вечно, и не ще намерят (там) ни покровител, ни избавител.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-66
33/ал-Ахзаб-66: И в Деня, когато лицата им бъдат преобръщани (от една страна на друга) в Огъня, ще рекат: “Да бяхме се покорили на Аллах и на Пратеника Му!”
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-67
33/ал-Ахзаб-67: И ще кажат обитателите на Ада: “Господи наш, наистина ние се покорихме на своите (религиозни) управници и (обществени) големци, и така се отклонихме от Твоя път (водещ към Теб).
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-68
33/ал-Ахзаб-68: Господи наш, на тях им въздай двойно от мъчението и ги прокълни с голямо проклятие.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-69
33/ал-Ахзаб-69: О, вярващи, не бъдете като огорчаващите Муса (Моисей)! И Аллах го оневини (Муса) за онова, което говореха и бе почитан (славен) при Аллах.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-70
33/ал-Ахзаб-70: О, вярващи, бъдете притежатели на таква (богобоязън; бойте се да не изгубите милостта на Аллах), и изричайте правдиви слова!
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-71
33/ал-Ахзаб-71: (Тогава) Той ще поправи делата ви (ще ги стори чисти) и ще опрости греховете ви (ще ги превърне в добрини). И който се покорява на Аллах и на Неговия Пратеник, той постига велико избавление.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-72
33/ал-Ахзаб-72: И наистина Ние предложихме повереното на небесата и на земята, и на планините, но те се възпротивиха да го поемат и се уплашиха от него. Ала човекът го пое, и наистина тя (душата) много угнетява и е много невежа.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-73
33/ал-Ахзаб-73: (И това е) за да накаже Аллах лицемерните мъже и жени, и съдружаващите мъже и жени, и да приеме покаянието на вярващите мъже и жени. И Аллах е Опрощаващ (превръщащ герховете в добрини), Милосърден.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: