Саба 23-31, Свещеният Коран (Джуз'-22, страница-431)

Саба: 34/Саба-23, 34/Саба-24, 34/Саба-25, 34/Саба-26, 34/Саба-27, 34/Саба-28, 34/Саба-29, 34/Саба-30, 34/Саба-31, Свещеният Коран, Джуз'-22, страница-431, Саба 23-31
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 34/Саба-23
34/Саба-23: И не е от полза застъпничеството при Него, освен комуто Той е позволил. И щом беше премахнат страха от сърцата им, те казаха: “Какво рече вашият Господ?” (И те): “Истината!” Той е Всевишния, Превеликия.”
Слушайте Коран: 34/Саба-24
34/Саба-24: Кажи им:“Кой ви дава препитание от небесата и от земята?” „Аллах”! И наистина ние или вие, или сме напътени, или сме в явна заблуда.”
Слушайте Коран: 34/Саба-25
34/Саба-25: Кажи им: “И вие не ще бъдете разпитани за нашите прегрешения, нито ние ще бъдем за вашите деяния."
Слушайте Коран: 34/Саба-26
34/Саба-26: Кажи им:“Ще ни събере на едно нашият Господ, после ще ни раздели (ще отсъди) справедливо между нас. И Той е Отсъждащия, Всезнаещия.”
Слушайте Коран: 34/Саба-27
34/Саба-27: Кажи им:“Покажете ми тези, които приобщихте за съдружници на Него!” Не е възможно (те идолите не могат да са съдружници на Аллах)! Наистина само Аллах е Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 34/Саба-28
34/Саба-28: И Ние те изпратихме за всички хора (на вселената) само като благовестител и предупредител, ала повечето хора не знаят.
Слушайте Коран: 34/Саба-29
34/Саба-29: И казват : “Ако говорите истината, кога ще се сбъдне това обещание (Съдния ден) ?
Слушайте Коран: 34/Саба-30
34/Саба-30: Кажи им: “И от времето (определено) за вас за Деня, нито един час не можете да забавите, нито можете да ускорите.”
Слушайте Коран: 34/Саба-31
34/Саба-31: И неверниците: “Не ще повярваме нито в този Коран, нито в низпосланото, което е в ръцете им (Библията).” А да бе ги видял как се обвиняват един друг угнетителите, изправени пред техния Господ. И слабите, казват на горделивите: “Ако не бяхте вие, ние непременно щяхме да сме вярващи.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: