SEBE 23-31, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-22, Sayfa-431)

SEBE: 34/SEBE-23, 34/SEBE-24, 34/SEBE-25, 34/SEBE-26, 34/SEBE-27, 34/SEBE-28, 34/SEBE-29, 34/SEBE-30, 34/SEBE-31, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-22, Sayfa-431, SEBE 23-31
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 34/SEBE-23
34/SEBE-23: Ve O’nun huzurunda, kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince: "Rabbiniz ne buyurdu?" dediler. (Onlar da) "Hakkı buyurdu." dediler. Ve O; Âli’dir (çok yüce), Kebir’dir (çok büyük).
Kur'an Dinle: 34/SEBE-24
34/SEBE-24: De ki: "Göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim?" "Allah" de. Ve muhakkak ki biz veya siz, mutlaka ya hidayet üzerindeyiz veya apaçık dalâlet üzerinde.
Kur'an Dinle: 34/SEBE-25
34/SEBE-25: De ki: "Bizim yaptığımız cürümlerden (suçlardan) siz sorgulanmazsınız. Ve biz (de) sizin yaptıklarınızdan sorgulanmayız."
Kur'an Dinle: 34/SEBE-26
34/SEBE-26: De ki: "Rabbimiz bizi birarada toplayacak. Sonra hak ile bizim aramızı açacak (hüküm verecek)." Ve O; Fettah’tır (hak ile hükmeden) ve Âlim’dir (en iyi bilen).
Kur'an Dinle: 34/SEBE-27
34/SEBE-27: De ki: "Ortaklığa ilhak (dahil) ettiğiniz ortakları (Allah’a şirk koştuğunuz putları) bana gösterin. Olamaz, hayır (onlar Allah’a ortak olamazlar). O Allah ki; Azîz’dir (üstün, yüce), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibi).
Kur'an Dinle: 34/SEBE-28
34/SEBE-28: Ve Biz, seni (kâinattaki) insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir (uyarıcı) olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Kur'an Dinle: 34/SEBE-29
34/SEBE-29: Ve: "Eğer sadıklar (doğru söyleyenler) iseniz bu vaad (kıyâmet) ne zaman?" derler.
Kur'an Dinle: 34/SEBE-30
34/SEBE-30: De ki: "Sizin için (belirlenen) günün zamanından, bir saat (dahi) tehir ve takdim edemezsiniz (geciktiremezsiniz veya öne alamazsınız)."
Kur'an Dinle: 34/SEBE-31
34/SEBE-31: Ve kâfirler: "Bu Kur’ân’a ve elleri arasındakine (İncil’e) asla inanmayız." dediler. Rab’lerinin huzurunda zalimleri tevkif edildikleri (tutuklandıkları) zaman görsen. Birbirlerine lâf atarlar. Zaafa uğratılanlar (hakir görülenler), kibirlenenlere: "Eğer siz olmasaydınız, biz muhakkak mü'minler olurduk." derler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: