FUSSİLET 47-54, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-25, Sayfa-482)

FUSSİLET: 41/FUSSİLET-47, 41/FUSSİLET-48, 41/FUSSİLET-49, 41/FUSSİLET-50, 41/FUSSİLET-51, 41/FUSSİLET-52, 41/FUSSİLET-53, 41/FUSSİLET-54, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-25, Sayfa-482, FUSSİLET 47-54
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-47
41/FUSSİLET-47: O saatin (kıyâmetin) ilmi O’na döndürülür (O’na aittir). O’nun ilmi olmadan, hiçbir meyve, tomurcuğundan çıkmaz. Hiçbir kadın, hamile kalmaz ve doğum yapamaz. Onlara “Benim ortaklarım nerede?” diye seslenileceği gün “Sana arzettik, bizden bir şahit yoktur.” dediler (derler).
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-48
41/FUSSİLET-48: Ve daha önce tapmış oldukları şeyler, onlardan uzaklaşıp gittiler (giderler). Ve onlar için kaçacak bir yer olmadığını anladılar.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-49
41/FUSSİLET-49: İnsan, hayır duasından (istemekten) usanmaz. Eğer ona şer dokunursa, o zaman yeise kapılır ve ümitsiz olur.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-50
41/FUSSİLET-50: Ve eğer ona bir zarar dokunduktan sonra Bizden bir rahmet tattırırsak, mutlaka “Bu benimdir (hakkımdır). Ve ben, o saatin kaim olacağını (kıyâmet saatinin geleceğini) zannetmiyorum. Ve eğer gerçekten Rabbime geri döndürülsem bile, muhakkak ki O’nun (Allah’ın) yanında mutlaka güzellikler vardır.” der. O zaman kâfirlere, yaptıkları şeyleri elbette haber vereceğiz. Ve mutlaka dehşetli azaptan onlara tattıracağız.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-51
41/FUSSİLET-51: Ve insana ni’met verdiğimiz zaman yüz çevirdi ve yan çizdi (şükürden uzaklaştı). Ve ona bir şer dokunduğu zaman artık çok dua eder.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-52
41/FUSSİLET-52: De ki: “Gördünüz mü? Eğer O (Kur’ân), Allah’ın indinden ise sonra da siz O’nu inkâr ettinizse, uzak bir ayrılığın içinde olandan daha çok dalâlette kim vardır?”
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-53
41/FUSSİLET-53: Âyetlerimizi afakta (ruhumuzun baş gözüyle) ve enfüste (nefsimizin kalp gözüyle) onlara göstereceğiz. O’nun hak olduğu onlara tebeyyün etsin (açıkça belli olsun) diye. Rabbinin herşeye şahit olması kâfi değil mi?
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-54
41/FUSSİLET-54: Onlar gerçekten Rab’lerine mülâki olacaklarından (ruhlarını hayatta iken Allah’a ulaştıracaklarından) şüphe içindeler, öyle değil mi? O (Allah), herşeyi ihata etmiştir (ilmiyle kuşatmıştır), öyle değil mi?
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: