MUCÂDELE 1-6, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-28, Sayfa-542)

MUCÂDELE: 58/MUCÂDELE-1, 58/MUCÂDELE-2, 58/MUCÂDELE-3, 58/MUCÂDELE-4, 58/MUCÂDELE-5, 58/MUCÂDELE-6, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-28, Sayfa-542, MUCÂDELE 1-6
direction_left
direction_right

MUCÂDELE

Kur'an Dinle: 58/MUCÂDELE-1
58/MUCÂDELE-1: Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikâyet edenin (kadının) sözünü işitmişti. Ve Allah, sizin konuşmalarınızı işitir. Muhakkak ki Allah; en iyi işitendir, en iyi görendir.
Kur'an Dinle: 58/MUCÂDELE-2
58/MUCÂDELE-2: İçinizden (sizden) kadınlarına sırt çevirenler (arkalarını dönenler) ki, onlar (eşleri) kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri, sadece onları doğuranlardır. Ve muhakkak ki onlar, gerçekten inkâr edici (çirkin) ve günaha sokan (ağır) bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah; mutlaka affeden ve mağfiret edendir.
Kur'an Dinle: 58/MUCÂDELE-3
58/MUCÂDELE-3: Onlar ki, kadınlarına sırt çevirip, sonra söyledikleri şeyden geri dönerler. O taktirde temas etmeden önce bir köleyi azad etsin (serbest bıraksın). İşte size bu vaazediliyor (yapmanız gerekenler öğüt veriliyor). Ve Allah, yaptıklarınızdan haberdar olandır.
Kur'an Dinle: 58/MUCÂDELE-4
58/MUCÂDELE-4: Artık kim (azad edecek köle veya cariye) bulamazsa, o taktirde (eşlerine) temas etmeden önce iki ay devamlı (ardarda) oruç tutsun. Fakat kimin (oruca) gücü yetmezse, o zaman altmış miskini (çalışmaktan aciz, yaşlı kimseyi) doyursun. İşte bu, Allah’a ve O’nun Resûl’üne îmân ettiğiniz içindir. Ve bu, Allah’ın hudududur ve kâfirler için elîm azap vardır.
Kur'an Dinle: 58/MUCÂDELE-5
58/MUCÂDELE-5: Muhakkak ki Allah’a ve O’nun Resûl’üne (onların koyduğu hudutlara) muhalefet edenler, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltıldılar. Ve açıklanmış âyetler (açık deliller) indirmiştik ve kâfirler için alçaltıcı azap vardır.
Kur'an Dinle: 58/MUCÂDELE-6
58/MUCÂDELE-6: O gün Allah hepsini beas edecek (yeniden diriltecek). Sonra onlara, yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah, onların unuttuklarını (tek tek) saydı (kaydetti). Allah, herşeye şahittir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: