FURKÂN 21-32, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-19, Sayfa-362)

FURKÂN: 25/FURKÂN-21, 25/FURKÂN-22, 25/FURKÂN-23, 25/FURKÂN-24, 25/FURKÂN-25, 25/FURKÂN-26, 25/FURKÂN-27, 25/FURKÂN-28, 25/FURKÂN-29, 25/FURKÂN-30, 25/FURKÂN-31, 25/FURKÂN-32, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-19, Sayfa-362, FURKÂN 21-32
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-21
25/FURKÂN-21: Ve Bize mülâki olmayı (ulaşmayı) dilemeyenler: “Bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi?” dediler. Andolsun ki onlar, kendi nefslerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-22
25/FURKÂN-22: O gün melekleri görecekler, izin günü mücrimlere müjde yoktur. Ve (melekler onlara): “(Size müjde) yasak edilerek haram kılınmıştır.” diyecekler.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-23
25/FURKÂN-23: Ve onların yaptığı amellerin önüne geçtik (amellerini boşa çıkardık). Böylece onu (onların amellerini), savrulmuş toz zerresi kıldık (değersiz kıldık).
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-24
25/FURKÂN-24: İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-25
25/FURKÂN-25: Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sıra ile indirildi.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-26
25/FURKÂN-26: Mülk, izin günü Rahmân için haktır ve o gün kâfirler için zor bir gündür.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-27
25/FURKÂN-27: Ve o gün, zalim ellerini ısırır: “Keşke resûlle beraber (Allah’a giden) bir yol ittihaz etseydim.” der.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-28
25/FURKÂN-28: Yazıklar olsun, keşke ben filanı (o kişiyi) dost edinmeseydim.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-29
25/FURKÂN-29: Andolsun ki; bana zikir (Kur’ân’daki ilim) geldikten sonra beni zikirden saptırdı ve şeytan, insana yardımı engelleyendir.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-30
25/FURKÂN-30: Ve resûl: “Ey Rabbim! Muhakkak ki benim kavmim, bu Kur’ân’dan ayrıldı (Kur’ân’ı terketti).” dedi.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-31
25/FURKÂN-31: Ve işte böylece nebîlerin hepsine mücrimlerden düşman kıldık. Ve senin Rabbin, hidayete erdiren ve yardımcı olarak kâfidir.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-32
25/FURKÂN-32: Ve kâfirler: “Kur’ân ona, bir defada bütün (toplu) olarak indirilmeli değil miydi?” dediler. İşte bu, O’nu (Kur’ân’ı) senin idrakine tesbit etmemiz (sabitlememiz) içindir. Ve O’nu, kısım kısım tertipleyerek beyan ettik (okuduk).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: