KIYÂME Suresi, 75-KIYÂME Suresi (Kur'an: Sure-75-Diriliş)

75/KIYÂME-1: Lâ uksimu bi yevmil kıyâmeti., 75/KIYÂME-2: Ve lâ uksimu bin nefsil levvâmeti., 75/KIYÂME-3: E yahsebul insânu ellen necmea ızâmehu.
direction_left
direction_right
tr.islaminquran.com Android App
tr.islaminquran.com Android App

KIYÂME Suresi, 75-KIYÂME Suresi (Kur'an: Sure-75-Diriliş)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-1
75/KIYÂME-1: Hayır, kıyâmet gününe yemin ederim.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-2
75/KIYÂME-2: Ve hayır, levvame (kınayan) nefse yemin ederim.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-3
75/KIYÂME-3: İnsan (öldükten sonra) onun kemiklerini asla biraraya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-4
75/KIYÂME-4: Hayır, Biz, onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kaadiriz.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-5
75/KIYÂME-5: Hayır, insan, önündeki (zamanı) fısk ve fücur ile geçirmeyi ister.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-6
75/KIYÂME-6: “Kıyâmet günü ne zaman?” diye sorar.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-7
75/KIYÂME-7: Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-8
75/KIYÂME-8: Ve Ay karardığı (zaman).
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-9
75/KIYÂME-9: Ve Güneş ve Ay birleştirildiği (zaman).
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-10
75/KIYÂME-10: İzin günü, insan: “Firar edilecek yer nerede?” diyecek.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-11
75/KIYÂME-11: Hayır, sığınacak bir yer yoktur.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-12
75/KIYÂME-12: İzin günü karar kılınan yer senin Rabbinin Huzuru’dur (Rabbinin Katı’dır).
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-13
75/KIYÂME-13: İzin günü insana, takdim ettiği (yaptığı) ve tehir edip (yapmadığı) şeyler haber verilir.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-14
75/KIYÂME-14: Hayır, insan kendi nefsine basirdir (şahittir).
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-15
75/KIYÂME-15: Ve mazeretlerini beyan etse bile.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-16
75/KIYÂME-16: O’na (Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye), acele ederek, O’nunla (Cebrail (A.S) ile beraber) dilini hareket ettirme.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-17
75/KIYÂME-17: Muhakkak ki O’nun toplanması ve okunması Bize aittir.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-18
75/KIYÂME-18: Öyleyse O’nu okuduğumuz zaman, artık O’nun (Kur’ân’ın) okunuşuna tâbî ol.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-19
75/KIYÂME-19: Sonra O’nun beyanı (açıklanması) muhakkak ki Bize aittir.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-20
75/KIYÂME-20: Hayır, bilâkis siz çabuk geçeni (dünya hayatını) seviyorsunuz.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-21
75/KIYÂME-21: Ve ahireti terkediyorsunuz.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-22
75/KIYÂME-22: İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-23
75/KIYÂME-23: Rab’lerine bakan.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-24
75/KIYÂME-24: Ve izin günü çatılmış (kararmış) yüzler vardır.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-25
75/KIYÂME-25: Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-26
75/KIYÂME-26: Hayır, (can) köprücük kemiğine geldiği zaman (can boğaza gelince, ölmek üzere iken).
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-27
75/KIYÂME-27: Ve: “Kurtaracak kimdir?” denir.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-28
75/KIYÂME-28: Ve o (dünyadan) ayrılacağını (öleceğini) anlamıştır.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-29
75/KIYÂME-29: Ve ayakları birbirine dolaşmıştır.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-30
75/KIYÂME-30: İzin günü, sevk senin Rabbinedir.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-31
75/KIYÂME-31: Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-32
75/KIYÂME-32: Ve lâkin yalanladı ve yüz çevirdi.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-33
75/KIYÂME-33: Sonra böbürlenerek ehlinin (ailesinin) yanına gitti.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-34
75/KIYÂME-34: Sana müstahaktır, bundan sonra müstahaktır (sen hakettin).
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-35
75/KIYÂME-35: Sonra sana müstahaktır, bundan sonra müstahaktır (sen hakettin).
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-36
75/KIYÂME-36: İnsan başıboş (sorumsuz) bırakılacağını mı zannediyor?
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-37
75/KIYÂME-37: (O), dökülen meniden bir damla değil miydi?
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-38
75/KIYÂME-38: Sonra bir embriyo (cenin) oldu. Bundan sonra (Allah) onu halketti (yarattı), daha sonra da dizayn etti (düzenledi).
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-39
75/KIYÂME-39: Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı.
Kur'an Dinle: 75/KIYÂME-40
75/KIYÂME-40: İşte bunları (yapan), ölülere hayat vermeye kaadir değil midir?
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim »
Sponsor Links: