YÛSUF 53-63, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-13, Sayfa-242)

YÛSUF: 12/YÛSUF-53, 12/YÛSUF-54, 12/YÛSUF-55, 12/YÛSUF-56, 12/YÛSUF-57, 12/YÛSUF-58, 12/YÛSUF-59, 12/YÛSUF-60, 12/YÛSUF-61, 12/YÛSUF-62, 12/YÛSUF-63, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-13, Sayfa-242, YÛSUF 53-63
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-53
12/YÛSUF-53: Ve ben, nefsimi ibra edemem (temize çıkaramam). Muhakkak ki nefs, mutlaka sui olanı (şerri, kötülüğü) emreder. Rabbimin Rahîm esmasıyla tecelli ettiği (nefsler) hariç. Muhakkak ki Rabbim, mağfiret edendir (günahları sevaba çevirendir). Rahîm’dir (rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir).
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-54
12/YÛSUF-54: Ve melik şöyle dedi: “Onu bana getirin! Onu kendim için seçtim.” Onunla konuşunca: “Muhakkak ki; sen, bugün bizim yanımızda mevki sahibisin, eminsin (güvenilir kişisin).” dedi.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-55
12/YÛSUF-55: (Yusuf a.s) şöyle dedi: “Beni bu yerin hazineleri üzerine sorumlu kıl! Muhakkak ki; ben iyi korurum, iyi bilirim.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-56
12/YÛSUF-56: Ve işte böylece Yusuf (a.s)’ı yeryüzünde yerleştirdik (mevki sahibi yaptık). Onun (yeryüzünün), dilediği yerine yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz. Ve muhsinlerin ecrini (mükâfatını) zayi etmeyiz.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-57
12/YÛSUF-57: Ve mutlaka âmenû olan (yaşarken Allah’a ulaşmayı dileyen) kimseler için ahiretin (ruhu hayatta iken Allah’a ulaştırmanın) ecri (mükâfatı) daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-58
12/YÛSUF-58: Ve Yusuf (a.s)’ın kardeşleri geldiler ve onun yanına girdiler. Onlar onu tanımadıkları halde o, onları hemen tanıdı.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-59
12/YÛSUF-59: Ve onların zahire yüklerini hazırlayınca şöyle dedi: “Sizin babanızdan olan diğer kardeşinizi bana getirin. Ölçüyü tam ifa ettiğimi görmüyor musunuz? Ben ikram edenlerin en hayırlısıyım.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-60
12/YÛSUF-60: “Eğer onu bana getirmezseniz, o taktirde benim yanımda sizin için bir ölçek (zahire bile) yoktur. Ve bir daha yanıma gelmeyin (bana yaklaşmayın).”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-61
12/YÛSUF-61: “Onu babasından istemeye çalışacağız. Ve biz bunu mutlaka yaparız.” dediler.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-62
12/YÛSUF-62: Adamlarına (yardımcı gençlere) şöyle dedi: “Onların erzak bedellerini, yüklerinin içine koyun (geri verin). Umulur ki; onlar ailelerine geri döndükleri zaman onu farkederler, böylece geri gelirler.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-63
12/YÛSUF-63: Böylece babalarına döndükleri zaman (babalarına) şöyle dediler: “Ey babamız! Bize ölçek (erzak verilmesi) yasak edildi. Artık kardeşimizi bizimle gönder ki; biz ölçekle (erzak) alalım. Muhakkak ki; biz onu gerçekten koruyanlarız.”
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: