İBRÂHÎM 19-24, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-13, Sayfa-258)

İBRÂHÎM: 14/İBRÂHÎM-19, 14/İBRÂHÎM-20, 14/İBRÂHÎM-21, 14/İBRÂHÎM-22, 14/İBRÂHÎM-23, 14/İBRÂHÎM-24, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-13, Sayfa-258, İBRÂHÎM 19-24
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-19
14/İBRÂHÎM-19: Allah’ın, semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun? Eğer O, dilerse sizi yok eder ve yeni bir halketme (yaratma) ile (yeni bir toplum) getirir.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-20
14/İBRÂHÎM-20: Ve bu, Allah için büyük (güç bir iş) değildir.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-21
14/İBRÂHÎM-21: Hepsi Allah’ın huzuruna çıktılar. Ve zayıf (güçsüz) olanlar kibirlenenlere şöyle dediler: “Muhakkak ki; biz size tâbî olduk. Şimdi siz, Allah’ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz?” Onlar: “Eğer Allah, bizi hidayete erdirseydi elbette biz de sizi hidayete erdirirdik. Sabretsek de, sabretmesek de bizim için aynıdır. Bizim için kaçacak bir yer yoktur.” dediler.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-22
14/İBRÂHÎM-22: Şeytan, emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi: “Muhakkak ki; Allah, size “hak olan vaadini” vaadetti. Ve ben de size vaadettim. Fakat ben, vaadimden döndüm. Ve ben, sizin üzerinizde bir güce (sultanlığa, yaptırım gücüne) sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz, bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın! Kendinizi kınayın! Ve ben, sizin yardımcınız değilim. Siz de, benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben, sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkâr ettim. Muhakkak ki; zalimlere acı azap vardır.”
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-23
14/İBRÂHÎM-23: Âmenû olanlar (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefsi ıslâh edici amel) yapanlar, altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler (konulurlar). Orada Rab’lerinin izni ile ebedî kalırlar. Orada onların tahiyyeleri (temennileri) “selâm”dır.
Kur'an Dinle: 14/İBRÂHÎM-24
14/İBRÂHÎM-24: Allah nasıl örnek verdi, görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir (kökü topraktadır). Ve onun dalları semadadır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: