NEML 56-63, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-20, Sayfa-382)

NEML: 27/NEML-56, 27/NEML-57, 27/NEML-58, 27/NEML-59, 27/NEML-60, 27/NEML-61, 27/NEML-62, 27/NEML-63, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-20, Sayfa-382, NEML 56-63
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 27/NEML-56
27/NEML-56: Fakat onun kavminin cevabı: "Lut’un ailesini ülkenizden çıkarın, çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlar." demekten başka bir şey olmadı.
Kur'an Dinle: 27/NEML-57
27/NEML-57: Böylece onu ve ailesini, hanımı hariç (olmak üzere) kurtardık. Onu geride kalanlardan taktir ettik.
Kur'an Dinle: 27/NEML-58
27/NEML-58: Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki, uyarılanların yağmuru çok kötü oldu.
Kur'an Dinle: 27/NEML-59
27/NEML-59: De ki: "Hamd, Allah’a aittir (Allah içindir, Allah’adır). Ve selâm, onun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı, yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır?"
Kur'an Dinle: 27/NEML-60
27/NEML-60: Veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Böylece onunla güzel bahçeler yetiştirdik. Onun ağaçlarını dahi yetiştirmeniz sizin için (mümkün) olamaz. Allah ile beraber bir (başka) ilâh mı? Hayır, onlar (Allah’a başka bir ilâhı) denk tutan bir kavim.
Kur'an Dinle: 27/NEML-61
27/NEML-61: Yoksa arzı karar yeri kılan ve onun aralarında (yeryüzünde) nehirler kılan (akıtan) ve orada (sabit) dağlar kılan ve iki deniz arasında perde kılan mı? Allah ile beraber bir (başka) ilâh mı? Hayır, onların çoğu bilmezler.
Kur'an Dinle: 27/NEML-62
27/NEML-62: Yoksa darda kalan kişi, ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir (başka) ilâh mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz?
Kur'an Dinle: 27/NEML-63
27/NEML-63: Yoksa sizi, denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgârlar gönderen mi? Allah ile beraber bir (başka) ilâh mı? Yüce Allah, onların şirk koştuğu şeylerden yücedir (münezzehtir).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: