NEML 64-76, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-20, Sayfa-383)

NEML: 27/NEML-64, 27/NEML-65, 27/NEML-66, 27/NEML-67, 27/NEML-68, 27/NEML-69, 27/NEML-70, 27/NEML-71, 27/NEML-72, 27/NEML-73, 27/NEML-74, 27/NEML-75, 27/NEML-76, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-20, Sayfa-383, NEML 64-76
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 27/NEML-64
27/NEML-64: Yoksa ilk defa yaratan sonra da onu (geri) döndürecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir (başka) ilâh mı? (Onlara) de ki: "Eğer siz doğru söyleyenlerseniz, delillerinizi getirin."
Kur'an Dinle: 27/NEML-65
27/NEML-65: De ki: "Göklerde ve yeryüzünde gaybı, Allah’tan başka kimse bilemez. Ve ne zaman beas edileceklerinin bilincinde (şuurunda) olamazlar."
Kur'an Dinle: 27/NEML-66
27/NEML-66: Hayır, ahiret hakkında onların ilimleri tamamlandı (bilgiler tamamen onlara verildi). Aksine onlar, (hâlâ) ondan (ahiretten) şüphe içindeler. Hayır, onlar, ona (ahiret delillerine) karşı kördürler (onları anlayacak basiretleri yoktur).
Kur'an Dinle: 27/NEML-67
27/NEML-67: Ve kâfirler (şöyle) dediler: "Babalarımız ve biz toprak olduktan sonra mı? Gerçekten biz, mutlaka (topraktan) çıkarılacak mıyız?"
Kur'an Dinle: 27/NEML-68
27/NEML-68: Andolsun ki bu, bize ve daha önce de babalarımıza vaadedilmişti. Ancak bunlar (sadece) evvelkilerin (efsaneleridir).
Kur'an Dinle: 27/NEML-69
27/NEML-69: (Onlara) de ki: "Yeryüzünde dolaşın! Böylece bakın, mücrimlerin (suçluların) akıbeti (sonu) nasıl oldu?"
Kur'an Dinle: 27/NEML-70
27/NEML-70: Ve artık onlara üzülme (onlar için mahzun olma)! Ve onların kurduğu tuzaklardan (onların yaptığı hilelerden) bir sıkıntı içinde olma!
Kur'an Dinle: 27/NEML-71
27/NEML-71: Ve (onlar): "Eğer sadıklarsanız (doğru söyleyenlerseniz), bu vaad ne zaman?" derler.
Kur'an Dinle: 27/NEML-72
27/NEML-72: De ki: "Belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur (belki yakında size ulaşacaktır)."
Kur'an Dinle: 27/NEML-73
27/NEML-73: Ve muhakkak ki senin Rabbin, insanlara karşı fazl (lütuf) sahibidir. Ve lâkin onların çoğu şükretmiyorlar.
Kur'an Dinle: 27/NEML-74
27/NEML-74: Ve muhakkak ki senin Rabbin, şüphesiz onların göğüslerinde gizli olanı da açıkladıklarını da bilir.
Kur'an Dinle: 27/NEML-75
27/NEML-75: Ve gökte ve yeryüzünde gaib (gizli) ne varsa Kitab-ı Mübîn (Levh-i Mahfuz)’de vardır.
Kur'an Dinle: 27/NEML-76
27/NEML-76: Muhakkak ki bu Kur’ân, İsrailoğulları’na çoğunda ihtilâf ettikleri şeylerin (gerçeklerini) anlatıyor.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: