HÂKKA Suresi, 69-HÂKKA Suresi (Kur'an: Sure-69-Mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet)

69/HÂKKA-1: El hâkkatu., 69/HÂKKA-2: Mâl hâkkatu., 69/HÂKKA-3: Ve mâ edrâke mâl hâkkatu.
direction_left
direction_right
tr.islaminquran.com Android App
tr.islaminquran.com Android App

HÂKKA Suresi, 69-HÂKKA Suresi (Kur'an: Sure-69-Mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-1
69/HÂKKA-1: Hakikat (vuku bulması gerçek olan).
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-2
69/HÂKKA-2: Hakikat (gerçek) olan (vuku bulacağı mutlak olan) nedir?
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-3
69/HÂKKA-3: Ve hakikat olanın (vuku bulacak olanın) ne olduğunu sana bildiren nedir?
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-4
69/HÂKKA-4: Karia’yı (korkunç olayı) Semud ve Ad (kavmi) yalanladılar.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-5
69/HÂKKA-5: Fakat bu sebeple Semud (kavmi) azgın (çok şiddetli) bir azapla helâk edildi.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-6
69/HÂKKA-6: Ve amma, Ad (kavmi) ise (o da) bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helâk edildi.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-7
69/HÂKKA-7: (Allah), onu (fırtınayı) ardarda, 7 gece, 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada, içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-8
69/HÂKKA-8: Artık onlara ait bir bakiye (geriye kalan bir şey) var mı, görüyor musun?
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-9
69/HÂKKA-9: Ve firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri alt üst olan kimseler o büyük hata ile geldiler (kıyâmeti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkâr etmişlerdi).
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-10
69/HÂKKA-10: Böylece, Rab’lerinin Resûl’üne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-11
69/HÂKKA-11: Muhakkak ki (tufanda) su taştığı zaman, sizi (akıp giden) gemide Biz taşıdık.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-12
69/HÂKKA-12: Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-13
69/HÂKKA-13: Artık sur’a tek bir üfleyişle üflendiği zaman.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-14
69/HÂKKA-14: Ve yeryüzü (arz) ve dağlar yerlerinden kaldırılıp, tek bir çarpışla parçalandığı zaman.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-15
69/HÂKKA-15: İşte izin günü, o vakıa (büyük olay) vuku bulmuştur.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-16
69/HÂKKA-16: Ve sema yarılmıştır. Artık o, izin günü zaafa uğramıştır (dengesi bozulmuştur).
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-17
69/HÂKKA-17: Ve o melek, onun (göğün) çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı sekizdir.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-18
69/HÂKKA-18: İzin günü (Rabbinize) arz olunacaksınız. Sizden (size ait hiçbir şey) sır olarak gizli kalmaz.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-19
69/HÂKKA-19: O zaman kitabı (hayat filmi) sağından verilen kimse ise o zaman: “Alınız, kitabımı okuyun.” der.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-20
69/HÂKKA-20: Muhakkak ki ben, hesabıma mülâki olacağımı (hesabımla karşılaşacağımı) biliyordum.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-21
69/HÂKKA-21: İşte o razı olduğu bir yaşayış içindedir.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-22
69/HÂKKA-22: Onlar yüksek bir cennettedirler.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-23
69/HÂKKA-23: Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış (aşağı sarkmış) durumdadır.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-24
69/HÂKKA-24: Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle (mükâfat olarak) afiyetle yeyin ve için!
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-25
69/HÂKKA-25: Ve kitabı (hayat filmi) solundan verilen kimse ise o zaman: “Keşke bana kitabım verilmeseydi.” der.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-26
69/HÂKKA-26: Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-27
69/HÂKKA-27: Keşke o (ölünce hayatım) bitmiş olsaydı.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-28
69/HÂKKA-28: Malım bana bir fayda vermedi.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-29
69/HÂKKA-29: Benim saltanatım (mal gücüm) helâk oldu.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-30
69/HÂKKA-30: Onu tutun, sonra da onu bağlayın (kelepçeleyin)!
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-31
69/HÂKKA-31: Sonra onu alevli ateşe (cehenneme) atın!
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-32
69/HÂKKA-32: Sonra uzunluğu yetmiş arşın (zira) olan bir zincir içinde, öylece onu (cehenneme) sevkedin.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-33
69/HÂKKA-33: Muhakkak ki o, Azîm olan Allah’a inanmıyordu (îmân etmiyordu).
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-34
69/HÂKKA-34: Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-35
69/HÂKKA-35: Artık o gün, onun burada yakın bir dostu yoktur.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-36
69/HÂKKA-36: Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-37
69/HÂKKA-37: Onu günahkârlardan başkası yemez.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-38
69/HÂKKA-38: Artık hayır, gördüğünüz şeylere yemin ederim.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-39
69/HÂKKA-39: Ve görmediğiniz şeylere de (yemin ederim).
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-40
69/HÂKKA-40: Muhakkak ki o, gerçekten Kerim Resûl’ün sözüdür.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-41
69/HÂKKA-41: O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az îmân ediyorsunuz?
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-42
69/HÂKKA-42: Ve bir kâhinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-43
69/HÂKKA-43: Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-44
69/HÂKKA-44: Ve eğer, bazı sözleri Bize karşı uydurmuş olsaydı.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-45
69/HÂKKA-45: Elbette onu sağından tutup alırdık (yakalardık).
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-46
69/HÂKKA-46: Sonra mutlaka onun can damarını keserdik.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-47
69/HÂKKA-47: Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz (buna mani olamaz).
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-48
69/HÂKKA-48: Ve muhakkak ki O (Kur’ân), gerçekten muttakiler (takva sahipleri) için bir öğüttür.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-49
69/HÂKKA-49: Ve muhakkak ki Biz, sizden (içinizde) tekzip edenler olduğunu (yalanlayanları) elbette biliyoruz.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-50
69/HÂKKA-50: Ve muhakkak ki O (Kur’ân), kâfirlere elbette hasrettir.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-51
69/HÂKKA-51: Ve muhakkak ki; O (Kur’ân), gerçekten Hakk’ul yakîn’dir (kesin olarak Hakk’ı bilmektir).
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-52
69/HÂKKA-52: O halde Rabbini “Azîm” ismiyle tesbih et.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim »
Sponsor Links: