BEYYİNE Suresi, 98-BEYYİNE Suresi (Kur'an: Sure-98-Apaçık delil)

98/BEYYİNE-1: Lem yekunillizîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne munfekkîne hattâ te’tiye humul beyyinetu., 98/BEYYİNE-2: Resûlun minallâhi yetlû suhufen mutahharaten., 98/BEYYİNE-3: Fîhâ kutubun kayyimetun.
direction_left
direction_right
tr.islaminquran.com Android App
tr.islaminquran.com Android App

BEYYİNE Suresi, 98-BEYYİNE Suresi (Kur'an: Sure-98-Apaçık delil)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kur'an Dinle: 98/BEYYİNE-1
98/BEYYİNE-1: Kitap ehlinden ve müşriklerden kâfir olanlar, kendilerine beyyine (açık delil) gelinceye kadar (küfürlerinden) ayrılacak değillerdir.
Kur'an Dinle: 98/BEYYİNE-2
98/BEYYİNE-2: Allah’tan gönderilen resûl, (onlara) tertemiz (bâtıl ve şüpheden uzak) sahifeleri okur.
Kur'an Dinle: 98/BEYYİNE-3
98/BEYYİNE-3: (O sayfalar) içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır.
Kur'an Dinle: 98/BEYYİNE-4
98/BEYYİNE-4: Ve kitap ehli olanlar, (onlara beyyine gelmesinden önce) tefrikaya düşmediler (fırkalara ayrılmadılar). Ancak kendilerine beyyineler geldikten sonra (tefrikaya düştüler).
Kur'an Dinle: 98/BEYYİNE-5
98/BEYYİNE-5: Ve onlar, Allah için hanifler olarak dînde halis kullar olmaktan (nefslerini halis kılmaktan) ve namazı ikame etmekten ve zekâtı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum dîn (kıyâmete kadar devam edecek dîn) budur.
Kur'an Dinle: 98/BEYYİNE-6
98/BEYYİNE-6: Muhakkak ki kitap ehlinden inkâr edenler ve müşrikler, cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak olanlardır. İşte onlar, onlar yaratılmışların şerli olanlarıdır.
Kur'an Dinle: 98/BEYYİNE-7
98/BEYYİNE-7: Muhakkak ki âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve salih amel yapanlar (nefs tezkiyesi yapanlar), işte onlar, onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır.
Kur'an Dinle: 98/BEYYİNE-8
98/BEYYİNE-8: Rab’leri Katı’nda onların mükâfatı, altlarından nehirler akan adn cennetleridir, orada ebediyyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı ve onlar O’ndan (Allah’tan) razıdır. İşte bu, Rabbine huşû duyan kimseler içindir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim »
Sponsor Links: