GÂŞİYE Suresi, 88-GÂŞİYE Suresi (Kur'an: Sure-88-Kuşatan)

88/GÂŞİYE-1: Hel etâke hadîsul gâşiyeti., 88/GÂŞİYE-2: Vucûhun yevme izin hâşiatun., 88/GÂŞİYE-3: Âmiletun nâsıbetun.
direction_left
direction_right
tr.islaminquran.com Android App
tr.islaminquran.com Android App

GÂŞİYE Suresi, 88-GÂŞİYE Suresi (Kur'an: Sure-88-Kuşatan)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-1
88/GÂŞİYE-1: Gâşiyenin (heryeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felâketin) haberi sana geldi mi?
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-2
88/GÂŞİYE-2: İzin günü zillet içinde olan yüzler vardır.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-3
88/GÂŞİYE-3: Yorucu işler yapan.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-4
88/GÂŞİYE-4: (Onlar) kızgın ateşe atılırlar.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-5
88/GÂŞİYE-5: Kaynar su pınarından içirilirler.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-6
88/GÂŞİYE-6: Onların yiyeceği dari’den (acı, pis kokulu dikenli ağaçtan) başka bir şey değildir.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-7
88/GÂŞİYE-7: Beslemez ve açlığa da bir fayda vermez.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-8
88/GÂŞİYE-8: İzin günü naîm (güzel ve parlak) yüzler vardır.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-9
88/GÂŞİYE-9: (Dünyadaki) sa’yından (çalışmasından) razıdır.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-10
88/GÂŞİYE-10: Âli cennettedir.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-11
88/GÂŞİYE-11: Orada boş söz işitmezsin.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-12
88/GÂŞİYE-12: Orada devamlı akan bir pınar vardır.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-13
88/GÂŞİYE-13: Orada yüksek tahtlar vardır.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-14
88/GÂŞİYE-14: Ve (önlerine) konulmuş kadehler.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-15
88/GÂŞİYE-15: Ve dizilmiş yastıklar.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-16
88/GÂŞİYE-16: Ve yayılmış süslü kıymetli halılar (vardır).
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-17
88/GÂŞİYE-17: Onlar hâlâ deveye bakmıyorlar mı ki, nasıl yaratılmış?
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-18
88/GÂŞİYE-18: Ve semaya nasıl yükseltilmiş?
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-19
88/GÂŞİYE-19: Ve dağlara, nasıl dik olarak yerleştirilmiş?
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-20
88/GÂŞİYE-20: Ve yeryüzüne, nasıl düzleştirilmiş (bakmıyorlar mı)?
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-21
88/GÂŞİYE-21: Artık zikret (hatırlat), sen sadece müzekkirsin (hatırlatıcısın).
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-22
88/GÂŞİYE-22: Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-23
88/GÂŞİYE-23: Ancak kim (arkasını) döner ve inkâr ederse.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-24
88/GÂŞİYE-24: O taktirde Allah onu en büyük azap ile azaplandırır.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-25
88/GÂŞİYE-25: Muhakkak ki onların dönüşü Bizedir.
Kur'an Dinle: 88/GÂŞİYE-26
88/GÂŞİYE-26: Sonra onların hesapları muhakkak ki Bize aittir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim »
Sponsor Links: