BELED Suresi, 90-BELED Suresi (Kur'an: Sure-90-Belde, şehir)

90/BELED-1: Lâ uksimu bi hâzâl beled(beledi)., 90/BELED-2: Ve ente hıllun bi hâzâl beled(beledi)., 90/BELED-3: Ve vâlidin ve mâ veled(velede).
direction_left
direction_right
tr.islaminquran.com Android App
tr.islaminquran.com Android App

BELED Suresi, 90-BELED Suresi (Kur'an: Sure-90-Belde, şehir)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kur'an Dinle: 90/BELED-1
90/BELED-1: Hayır, bu beldeye kasem ederim ki.
Kur'an Dinle: 90/BELED-2
90/BELED-2: Ve sen, bu beldede ikâmet ediyorsun.
Kur'an Dinle: 90/BELED-3
90/BELED-3: Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun.
Kur'an Dinle: 90/BELED-4
90/BELED-4: Andolsun ki Biz insanı, meşakkat içinde yarattık.
Kur'an Dinle: 90/BELED-5
90/BELED-5: (İnsan) ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?
Kur'an Dinle: 90/BELED-6
90/BELED-6: O: “Pekçok mal tükettim.” der.
Kur'an Dinle: 90/BELED-7
90/BELED-7: Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?
Kur'an Dinle: 90/BELED-8
90/BELED-8: Ona iki göz vermedik mi?
Kur'an Dinle: 90/BELED-9
90/BELED-9: Ve bir dil ve iki dudak.
Kur'an Dinle: 90/BELED-10
90/BELED-10: Ve onu iki yola (gayy yolu ve hidayet yolu) ulaştırırız.
Kur'an Dinle: 90/BELED-11
90/BELED-11: Fakat o akabeyi (sarp yokuşu) aşmadı.
Kur'an Dinle: 90/BELED-12
90/BELED-12: Ve akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir?
Kur'an Dinle: 90/BELED-13
90/BELED-13: (Akabeyi aşmak) kölenin azadıdır.
Kur'an Dinle: 90/BELED-14
90/BELED-14: Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır.
Kur'an Dinle: 90/BELED-15
90/BELED-15: Yakınlık sahibi (akraba) olan yetimi.
Kur'an Dinle: 90/BELED-16
90/BELED-16: Veya çok fakir bir miskini (doyurmaktır).
Kur'an Dinle: 90/BELED-17
90/BELED-17: Sonra âmenû olanlardan (Allah’a ulaşmayı dileyenlerden) ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır (akabeyi aşmak).
Kur'an Dinle: 90/BELED-18
90/BELED-18: İşte onlar ashabı meymenedir (meymene sahibidir) (amel defteri (hayat filmi) sağından verilenlerdir).
Kur'an Dinle: 90/BELED-19
90/BELED-19: Ve âyetlerimizi inkâr edenler, onlar ashabı meşemedir (amel defteri (hayat filmi) solundan verilenlerdir).
Kur'an Dinle: 90/BELED-20
90/BELED-20: Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim »
Sponsor Links: