ZÂRİYÂT 31-51, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-27, Sayfa-522)

ZÂRİYÂT: 51/ZÂRİYÂT-31, 51/ZÂRİYÂT-32, 51/ZÂRİYÂT-33, 51/ZÂRİYÂT-34, 51/ZÂRİYÂT-35, 51/ZÂRİYÂT-36, 51/ZÂRİYÂT-37, 51/ZÂRİYÂT-38, 51/ZÂRİYÂT-39, 51/ZÂRİYÂT-40, 51/ZÂRİYÂT-41, 51/ZÂRİYÂT-42, 51/ZÂRİYÂT-43, 51/ZÂRİYÂT-44, 51/ZÂRİYÂT-45, 51/ZÂRİYÂT-46, 51/ZÂRİYÂT-47, 51/ZÂRİYÂT-48, 51/ZÂRİYÂT-49, 51/ZÂRİYÂT-50, 51/ZÂRİYÂT-51, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-27, Sayfa-522, ZÂRİYÂT 31-51
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-31
51/ZÂRİYÂT-31: (Hz. İbrâhîm): “Öyleyse ey elçiler! Söylemek istediğiniz şey nedir?” dedi.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-32
51/ZÂRİYÂT-32: Dediler ki: “Muhakkak ki biz, mücrim bir kavme gönderildik.”
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-33
51/ZÂRİYÂT-33: Onların üzerlerine balçıktan taşlar yollamak için.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-34
51/ZÂRİYÂT-34: Onlar, Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş olan (taşlardır).
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-35
51/ZÂRİYÂT-35: Sonra orada mü’minlerden kim varsa çıkardık.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-36
51/ZÂRİYÂT-36: Fakat orada, bir evden başkasında, müslümanlardan (bir kimse) bulamadık.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-37
51/ZÂRİYÂT-37: Ve orada elîm azaptan korkanlar için delil bıraktık.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-38
51/ZÂRİYÂT-38: Ve Hz. Musa’da (da deliller vardır). Onu firavuna apaçık bir sultanla (mucize ile) göndermiştik.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-39
51/ZÂRİYÂT-39: Fakat o, etrafındakilerle yüz çevirdi ve: “O bir sihirbaz veya delidir.” dedi.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-40
51/ZÂRİYÂT-40: Sonunda onu ve ordularını yakaladık ve böylece onları kınanmış olarak denize attık.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-41
51/ZÂRİYÂT-41: Ve Ad (kavminde) de (ibretler, deliller vardır). Onlara, “yok edici” bir rüzgâr göndermiştik.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-42
51/ZÂRİYÂT-42: (O rüzgâr), üzerinden geçtiği (hiç)bir şeyi bırakmayarak, mutlaka kül gibi toz haline getirdi.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-43
51/ZÂRİYÂT-43: Ve Semud (kavminde) de (ibretler, deliller vardır). Onlara: “Bir süre metalanın (yararlanın).” denilmişti.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-44
51/ZÂRİYÂT-44: Fakat Rab’lerinin emrinden çıktılar. Bunun üzerine, onlar bakıyorlarken, kendilerini yıldırım aldı.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-45
51/ZÂRİYÂT-45: O zaman ayağa kalkmaya muktedir olamadılar. Ve onlar “yardım edilenler” olmadılar.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-46
51/ZÂRİYÂT-46: Ve ondan evvel Nuh kavmi de… Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdi.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-47
51/ZÂRİYÂT-47: Ve sema; Biz onu büyük bir kudret ile bina ettik. Ve muhakkak ki (onu) genişletici olan elbette Biziz.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-48
51/ZÂRİYÂT-48: Ve yeryüzü; onu döşek yaptık. İşte ne güzel düzenleyici.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-49
51/ZÂRİYÂT-49: Ve Biz, herşeyden (zıttıyla kaim kılarak) çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-50
51/ZÂRİYÂT-50: Öyleyse Allah’a firar edin (kaçın ve sığının). Muhakkak ki ben, sizin için O’ndan (Allah tarafından gönderilmiş) apaçık bir nezirim.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-51
51/ZÂRİYÂT-51: Ve Allah ile beraber başka ilâhlar kılmayın. Muhakkak ki ben, sizin için O’ndan (Allah tarafından gönderilmiş) apaçık bir nezirim.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: