KAMER 28-49, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-27, Sayfa-530)

KAMER: 54/KAMER-28, 54/KAMER-29, 54/KAMER-30, 54/KAMER-31, 54/KAMER-32, 54/KAMER-33, 54/KAMER-34, 54/KAMER-35, 54/KAMER-36, 54/KAMER-37, 54/KAMER-38, 54/KAMER-39, 54/KAMER-40, 54/KAMER-41, 54/KAMER-42, 54/KAMER-43, 54/KAMER-44, 54/KAMER-45, 54/KAMER-46, 54/KAMER-47, 54/KAMER-48, 54/KAMER-49, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-27, Sayfa-530, KAMER 28-49
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 54/KAMER-28
54/KAMER-28: (Beldedeki) suyun, (deve ile) onlar arasında taksim edildiğini (nöbetleşe içileceğini) onlara haber ver. İçecek olanların hepsi, sırası gelince hazır olur.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-29
54/KAMER-29: Bir süre sonra arkadaşlarını çağırdılar (deveyi öldürmesini istediler). Bunun üzerine o, ileri atıldı sonra da (onu) kesti.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-30
54/KAMER-30: Öyleyse inzarım (uyarılarım) ve azabım nasıl oldu?
Kur'an Dinle: 54/KAMER-31
54/KAMER-31: Muhakkak ki Biz, onların üzerine tek bir sayha (korkunç ses dalgası) gönderdik. Böylece onlar, ufalanmış kuru ot gibi oldular.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-32
54/KAMER-32: Ve andolsun ki Biz, Kur’an’ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı?
Kur'an Dinle: 54/KAMER-33
54/KAMER-33: Lut (A.S)’ın kavmi de uyarıları yalanladı.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-34
54/KAMER-34: Muhakkak ki Biz, onların üzerine helâk edici bir kasırga gönderdik. Seher vaktinde Lut (A.S)’ın ailesi hariç, onları kurtardık.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-35
54/KAMER-35: Katımızdan bir ni’met olarak, şükreden kimseyi işte Biz, böyle mükâfatlandırırız.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-36
54/KAMER-36: Ve andolsun ki, Lut (A.S), onları “şiddetli azabımızla yakalamamız” konusunda uyardı. Fakat onlar, bu uyarılardan şüphe ettiler.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-37
54/KAMER-37: Ve andolsun ki, kötü amelleri için ondan misafirlerini ısrarla istediler. Bunun üzerine onların gözlerini silip yok ettik. Öyleyse inzarımı (uyarılarımı) ve azabımı tadın!
Kur'an Dinle: 54/KAMER-38
54/KAMER-38: Ve andolsun ki, onları sabahleyin daimî bir azap yakaladı.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-39
54/KAMER-39: Öyleyse inzarımı (uyarılarımı) ve azabımı tadın!
Kur'an Dinle: 54/KAMER-40
54/KAMER-40: Ve andolsun ki Biz, Kur’ân’ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı?
Kur'an Dinle: 54/KAMER-41
54/KAMER-41: Ve andolsun ki, firavun ailesine de uyarılar geldi.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-42
54/KAMER-42: Âyetlerimizin hepsini yalanladılar. Bu sebeple onları üstün kudret sahibinin yakalayışı ile yakalayıp aldık (helâk ettik).
Kur'an Dinle: 54/KAMER-43
54/KAMER-43: (Ey Mekkeliler!) Sizin kâfirleriniz, onlardan (yalanlayan kavimlerden) daha mı hayırlı, yoksa sizin için semavî kitaplarda beraat mı var?
Kur'an Dinle: 54/KAMER-44
54/KAMER-44: Yoksa: “Biz, hepimiz yardımlaşan (yenilmeyen) bir toplumuz.” mu diyorlar?
Kur'an Dinle: 54/KAMER-45
54/KAMER-45: Yakında hepsi hezimete uğratılacak ve arkalarına dönecekler (kaçacaklar).
Kur'an Dinle: 54/KAMER-46
54/KAMER-46: Hayır, onlara vaadedilen (azap), o saattir (kıyâmet vaktidir). Ve o saat, daha korkunç ve daha dehşetlidir.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-47
54/KAMER-47: Muhakkak ki mücrimler (suçlular), dalâlet ve çılgınlık içindedir.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-48
54/KAMER-48: O gün yüz üstü (sürünerek) ateşe sürüklenirler. “Sekarın (alevli ateşin) dokunuşunu tadın!” (denir).
Kur'an Dinle: 54/KAMER-49
54/KAMER-49: Muhakkak ki Biz, herşeyi, bir kaderle (takdir edilmiş olarak) yarattık.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: