ÂLİ İMRÂN 92-100, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-4, Sayfa-62)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-4 » Sayfa-62
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-92, 3/ÂLİ İMRÂN-93, 3/ÂLİ İMRÂN-94, 3/ÂLİ İMRÂN-95, 3/ÂLİ İMRÂN-96, 3/ÂLİ İMRÂN-97, 3/ÂLİ İMRÂN-98, 3/ÂLİ İMRÂN-99, 3/ÂLİ İMRÂN-100, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-4, Sayfa-62, ÂLİ İMRÂN 92-100
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-92
3/ÂLİ İMRÂN-92: Sevdiğiniz şeylerden infâk etmedikçe (Allah için vermedikçe), asla Birr'e nail olamazsınız. (Allah'ın size verdiklerinden, Allah için) bir şey infâk ettiğiniz zaman muhakkak ki Allah, onu en iyi bilendir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-93
3/ÂLİ İMRÂN-93: Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarının kendi kendilerine haram kıldığı şeylerden başka bütün yiyecekler İsrailoğulları için helâldi. De ki: "Eğer siz, (yeminlerinizde ve sözlerinizde) sadık iseniz, öyleyse Tevrat'ı getirin de okuyun."
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-94
3/ÂLİ İMRÂN-94: Artık bundan sonra kim, Allah'a yalanla iftira ederse, o takdirde işte onlar, onlar zalimlerdir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-95
3/ÂLİ İMRÂN-95: De ki: "Allahû Teâla doğruyu söyledi. Öyle ise hanif olarak Hz. İbrâhim'in dînine tâbî olun. Ve o, müşriklerden olmadı."
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-96
3/ÂLİ İMRÂN-96: Muhakkak ki, mübarek ve âlemlere hidayet vesilesi olan (beyt), elbetteki insanlar için Bekke'de (Mekke'de) yapılmış olan ilk Beyt'tir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-97
3/ÂLİ İMRÂN-97: Orada (Beytullah'da) açık beyyineler, Hz.İbrâhîm'in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emin (emniyette) olur. Ona yol bulmaya (Hacc’a gitmeye) gücü yetenlere, Allah için o Beyt’in hac edilmesi, insanların üzerine (farz)dır. Ve kim inkâr ederse, artık muhakkak ki Allah, âlemlerden ganidir (hiçbir şeye muhtaç değildir).
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-98
3/ÂLİ İMRÂN-98: De ki: "Ey Kitap ehli! Niçin Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz? Ve Allah, yapmakta olduğunuz şeylere şahit."
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-99
3/ÂLİ İMRÂN-99: De ki: “Ey Kitap ehli! (Gerçeklere) şahit olduğunuz halde, niçin îmân eden kimseleri, onun eğriliğini isteyerek, Allah'ın yolundan men ediyorsunuz? Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir.”
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-100
3/ÂLİ İMRÂN-100: Ey âmenû olanlar! Eğer o kitap verilenlerden bir gruba itaat ederseniz, sizi îmânınızdan sonra kâfîrliğe döndürürler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: