ÂLİ İMRÂN 122-132, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-4, Sayfa-66)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-4 » Sayfa-66
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-122, 3/ÂLİ İMRÂN-123, 3/ÂLİ İMRÂN-124, 3/ÂLİ İMRÂN-125, 3/ÂLİ İMRÂN-126, 3/ÂLİ İMRÂN-127, 3/ÂLİ İMRÂN-128, 3/ÂLİ İMRÂN-129, 3/ÂLİ İMRÂN-130, 3/ÂLİ İMRÂN-131, 3/ÂLİ İMRÂN-132, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-4, Sayfa-66, ÂLİ İMRÂN 122-132
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-122
3/ÂLİ İMRÂN-122: Sizden iki grup, korkaklık göstererek bozgunluğa meyletmişti. Allah, o ikisinin de (iki grubun da) dostudur ve artık mü'minler Allah'a tevekkül etsinler.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-123
3/ÂLİ İMRÂN-123: Ve andolsun ki, Bedir (savaşında), siz (sayıca ve silahça) daha zayıf bir halde iken, Allah size yardım etti. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve umulur ki böylece siz şükredersiniz!
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-124
3/ÂLİ İMRÂN-124: O zaman mü'minlere (şöyle) diyordun: "Rabbinizin, indirilen meleklerden üç bini ile size yardım etmesi, size kâfi gelmiyor mu?"
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-125
3/ÂLİ İMRÂN-125: Bilâkis, eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ve onlar size aniden gelirlerse (saldırırlarsa), Rabbiniz bu nişaneli meleklerden beş bini ile size yardım eder.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-126
3/ÂLİ İMRÂN-126: Ve Allah, onu (bu yardım vaadini), size müjde olması ve kalplerinizin onunla tatmin olmasından başka bir şey için yapmadı. Yardım ancak, Azîz ve Hakîm olan Allah'ın katındandır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-127
3/ÂLİ İMRÂN-127: (Ve bu yardım), kâfirlerden bir kısmını kesmek (helâk etmek) veya onları perişan etmek, böylece bozguna uğrayarak dönüp gitmeleri içindir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-128
3/ÂLİ İMRÂN-128: Senin için bir emir (yapacağın bir şey) yoktur. (Allah), ya onların tövbesini kabul eder veya onlara azap eder. Oysa onlar, gerçekten zalimlerdir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-129
3/ÂLİ İMRÂN-129: Ve göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine de azap eder. Ve Allah, Gafur'dur, Rahîm'dir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-130
3/ÂLİ İMRÂN-130: Ey âmenû olanlar! Faizi, kat kat artırarak yemeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz, felâha erersiniz.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-131
3/ÂLİ İMRÂN-131: Ve kâfirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-132
3/ÂLİ İMRÂN-132: Ve Allah'a ve Resûl'e itaat edin, umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: