ÂLİ İMRÂN 149-153, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-4, Sayfa-69)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-4 » Sayfa-69
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-149, 3/ÂLİ İMRÂN-150, 3/ÂLİ İMRÂN-151, 3/ÂLİ İMRÂN-152, 3/ÂLİ İMRÂN-153, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-4, Sayfa-69, ÂLİ İMRÂN 149-153
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-149
3/ÂLİ İMRÂN-149: Ey âmenû olanlar! Eğer kâfirlere itaat ederseniz , sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler. O zaman "hüsrana uğramış olanların" haline dönersiniz.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-150
3/ÂLİ İMRÂN-150: Hayır! Sizin mevlânız (dostunuz) Allah'tır. Ve O, yardımcıların en hayırlısıdır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-151
3/ÂLİ İMRÂN-151: Allah'ın, hakkında bir sultan (delil) indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmaları sebebiyle, o kâfirlerin kalplerine korku vereceğiz. Ve onların sığınağı (gideceği yer), ateştir (cehennemdir). Ve zalimlerin kalacağı yer ne kötü.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-152
3/ÂLİ İMRÂN-152: Andolsun ki; Allah, size olan vaadine sadık kaldı. O'nun (Allah'ın) izni ile onları perişan edip öldürüyordunuz. Fakat, Allah size sevdiğiniz şeyi (galibiyeti) gösterdikten sonra gevşeklik göstermiştiniz. Ve verilen emir hakkında nizaya (anlaşmazlığa) düştünüz ve isyan ettiniz. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu (ganimete koştu), kiminiz ahireti istiyordu (onlar şehit olana kadar yerlerinde kaldı). Sonra sizi imtihan etmek için, sizi onlardan geri çevirdi (mağlup olup geri döndünüz) ve andolsun ki, (buna rağmen) sizi affetti. Ve Allah, mü'minlere karşı fazl sahibidir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-153
3/ÂLİ İMRÂN-153: Siz (dağa çıkarak) uzaklaşıyor ve dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz, (Allah'ın) Resûl'ü ise sizi arkanızdan çağırıyordu. Bundan sonra size gam üstüne gam isabet etti, elinizden çıkan şeyler (zafer, ganimet) ve size isabet eden şeyler (musîbetler) için mahzun olmayın (üzülmeyin) diye. Ve Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: