ÂLİ İMRÂN 158-165, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-4, Sayfa-71)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-4 » Sayfa-71
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-158, 3/ÂLİ İMRÂN-159, 3/ÂLİ İMRÂN-160, 3/ÂLİ İMRÂN-161, 3/ÂLİ İMRÂN-162, 3/ÂLİ İMRÂN-163, 3/ÂLİ İMRÂN-164, 3/ÂLİ İMRÂN-165, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-4, Sayfa-71, ÂLİ İMRÂN 158-165
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-158
3/ÂLİ İMRÂN-158: Ve elbette, ölseniz de öldürülseniz de mutlaka Allah'a haşr olunacaksınız (Allah'ın huzurunda toplanacaksınız).
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-159
3/ÂLİ İMRÂN-159: O zaman, Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve eğer sen, kaba, katı yürekli olsaydın, mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için mağfiret dile ve işler konusunda onlarla muşavere et (danış). Azmettiğin zaman, artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah, tevekkül edenleri (Allah’a güvenenleri) sever.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-160
3/ÂLİ İMRÂN-160: Eğer Allah size yardım ederse, o zaman sizi yenecek yoktur. Ve eğer sizi yardımsız (yüz üstü) bırakırsa, ondan sonra size kim yardım eder. Öyleyse mü’minler, Allah’a tevekkül etsinler (Allah’a güvensinler).
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-161
3/ÂLİ İMRÂN-161: Ve bir peygamber için "ganimet malından gizlice alması" olamaz. Ve kim ganimet malından gizlice alırsa (hıyanet ederse), kıyâmet günü o, gizlice aldığı şey ile gelir. Sonra herkese kazandığı şey ödenir ve onlar zulmedilmezler.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-162
3/ÂLİ İMRÂN-162: Artık, Allah'ın rızasına tâbî olan kimse, Allah'dan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Ve (o) ne kötü varış yeri.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-163
3/ÂLİ İMRÂN-163: Onların (Allah'ın rızasına tâbî olanların) kazandıkları dereceler, Allah'ın katındadır. Ve Allah, onların yaptıklarını en iyi görendir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-164
3/ÂLİ İMRÂN-164: Andolsun ki Allah, mü’minlerin (başlarının) üzerine (devrin imamının ruhu) bir ni’met olmak üzere (onların aralarında, kendi kavminin içinde) kendilerinden bir resûl beas eder. Onlara O’nun (Allah’ın) âyetlerini tilâvet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel (Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel) onlar gerçekten açık bir dalâlet içinde idiler.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-165
3/ÂLİ İMRÂN-165: Ve iki mislini (düşmanlarınıza) isabet ettirdiğiniz bir musibet, size isabet ettiği zaman: "Bu nasıl oldu?" dediniz. De ki:"O sizin kendi nefslerinizdendir." Muhakkak ki Allah, her şeye kaadirdir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: