KALEM Suresi, 68-KALEM Suresi (Kur'an: Sure-68-Kalem)

68/KALEM-1: Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn(yesturûne)., 68/KALEM-2: Mâ ente bi ni’meti rabbike bi mecnûn(mecnûnin)., 68/KALEM-3: Ve inne leke le ecran gayra memnûn(memnûnin).
direction_left
direction_right
tr.islaminquran.com Android App
tr.islaminquran.com Android App

KALEM Suresi, 68-KALEM Suresi (Kur'an: Sure-68-Kalem)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kur'an Dinle: 68/KALEM-1
68/KALEM-1: Nûn. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun!
Kur'an Dinle: 68/KALEM-2
68/KALEM-2: Rabbinin ni’meti ile sen mecnun değilsin.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-3
68/KALEM-3: Ve muhakkak ki senin için, elbette kesintisi olmayan mükâfat vardır.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-4
68/KALEM-4: Ve muhakkak ki sen, mutlaka çok büyük bir ahlâk üzeresin.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-5
68/KALEM-5: Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-6
68/KALEM-6: Sizin hanginiz meftun (şaşkın)?
Kur'an Dinle: 68/KALEM-7
68/KALEM-7: Muhakkak ki senin Rabbin; O, kim Kendi yolundan saptı, çok iyi bilir ve O hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-8
68/KALEM-8: Öyleyse yalanlayanlara itaat etme.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-9
68/KALEM-9: Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler (istediler), o zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-10
68/KALEM-10: Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-11
68/KALEM-11: Devamlı kusur arayanlara, lâf taşıyanlara (itaat etme).
Kur'an Dinle: 68/KALEM-12
68/KALEM-12: Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkârlara (itaat etme).
Kur'an Dinle: 68/KALEM-13
68/KALEM-13: Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkârlara (itaat etme).
Kur'an Dinle: 68/KALEM-14
68/KALEM-14: Mallara ve oğullara sahip olmaları (sebebiyle onlara itaat etme).
Kur'an Dinle: 68/KALEM-15
68/KALEM-15: Ona âyetlerimiz okunduğu zaman: “(Bunlar) evvelkilerin masalları.” dedi.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-16
68/KALEM-16: Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-17
68/KALEM-17: Muhakkak ki Biz, onları belâya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka, sabah erkenden (fakirlere göstermeden) devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belâya uğrattığımız gibi.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-18
68/KALEM-18: Ve bir istisna yapmıyorlar.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-19
68/KALEM-19: Fakat onlar uyuyorken, Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun (bostan mahsullerinin) üzerinde dolaştı.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-20
68/KALEM-20: Böylece (mahsul) simsiyah oldu (bahçe kara toprak gibi oldu).
Kur'an Dinle: 68/KALEM-21
68/KALEM-21: Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-22
68/KALEM-22: Eğer devşirecekseniz, tarlanıza sabah erken gidin!
Kur'an Dinle: 68/KALEM-23
68/KALEM-23: Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak (evden) ayrıldılar.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-24
68/KALEM-24: Sakın bugün oraya (bostana) sizin yanınıza bir yoksul girmesin.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-25
68/KALEM-25: Ve (yoksulları) men etmeye güçleri yetecek (diye) sabah erkenden gittiler.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-26
68/KALEM-26: Fakat onu (bostanın halini) görünce: “Muhakkak ki biz, gerçekten dalâlette olan kimseleriz.” dediler.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-27
68/KALEM-27: Hayır, biz mahrum olan kimseleriz.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-28
68/KALEM-28: Onların en makul düşüneni: “Ben, size eğer (Allah’ı) tesbih etmiyorsanız, olmaz (tesbih etmeniz gerekir) demedim mi?” dedi.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-29
68/KALEM-29: “Bizim Rabbimiz Sübhan’dır (yücedir, herşeyden münezzehtir). Muhakkak ki biz, zalim kimseler olduk.” dediler.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-30
68/KALEM-30: Bunun üzerine birbirlerine, kınayarak karşılık verdiler.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-31
68/KALEM-31: Yazıklar olsun bize, muhakkak ki biz, haddi aşan kimseler olduk.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-32
68/KALEM-32: Rabbimizin bize, onun yerine, ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz, Rabbimize rağbet eden kimseleriz.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-33
68/KALEM-33: Azap, işte böyledir ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-34
68/KALEM-34: Muhakkak ki takva sahipleri için, Rab’lerinin yanında Naîm cennetleri vardır.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-35
68/KALEM-35: İşte böyle, müslümanları (teslim olanları), mücrimler (suçlular) gibi kılar mıyız (bir tutar mıyız)?
Kur'an Dinle: 68/KALEM-36
68/KALEM-36: Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
Kur'an Dinle: 68/KALEM-37
68/KALEM-37: Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz?
Kur'an Dinle: 68/KALEM-38
68/KALEM-38: Gerçekten onun içinde (o kitapta) “beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir” (mi yazılı)?
Kur'an Dinle: 68/KALEM-39
68/KALEM-39: Yoksa sizin için kıyâmete kadar sürecek olan, üzerimizde yeminler mi var: “Ne hüküm verirseniz, o mutlaka sizindir (diye).”
Kur'an Dinle: 68/KALEM-40
68/KALEM-40: Onlara sor: “Onların hangisi bunun savunucusudur?”
Kur'an Dinle: 68/KALEM-41
68/KALEM-41: Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler, eğer doğru söyleyen kimse iseler.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-42
68/KALEM-42: Gerçeklerin açığa çıktığı gün, secde etmeye davet olunurlar. Fakat (secde etmeye) güçleri yetmez.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-43
68/KALEM-43: Gözleri korkudan ürpermiş halde, onları bir zillet kaplar. Onlar, salimken (sağlıklı ve selâmette iken) secde etmeye davet olunmuşlardı.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-44
68/KALEM-44: Artık bu sözü yalanlayan kişileri Bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen (yavaş yavaş azaba) yaklaştıracağız.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-45
68/KALEM-45: Ve Ben, onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki Benim tuzağım, çok kuvvetlidir.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-46
68/KALEM-46: Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı?
Kur'an Dinle: 68/KALEM-47
68/KALEM-47: Veya gayb (bilinmeyen âlemler), onların yanında da, artık onlar mı yazıyorlar?
Kur'an Dinle: 68/KALEM-48
68/KALEM-48: Artık Rabbinin hükmüne sabret. Ve balık sahibi (Yunus A.S) gibi olma. O, çok hüzünlü, gamlı olarak (Rabbine) nida etmişti.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-49
68/KALEM-49: Eğer O’nun Rabbinden kendisine bir ni’met yetişmese idi, mutlaka O, zemmolunmuş (kınanmış) olarak boş araziye atılmış olacaktı.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-50
68/KALEM-50: Fakat O’nun Rabbi, kendisini seçti, böylece O’nu salihlerden kıldı.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-51
68/KALEM-51: Ve inkâr edenler, zikri (Kur’ân’ı) işittikleri zaman gerçekten seni, neredeyse gözleri ile devirirler. Ve: “Muhakkak ki o, gerçekten mecnundur (delidir).” derler.
Kur'an Dinle: 68/KALEM-52
68/KALEM-52: Ve O (Kur’ân), âlemlere zikirden (öğütten) başka bir şey değildir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim »
Sponsor Links: