Al-Qalam, Soera De Pen (Koran: Soera-68-Al-Qalam)

68/Al-Qalam-1: Noon waalqalami wama yasturoona, 68/Al-Qalam-2: Ma anta biniAAmati rabbika bimajnoonin, 68/Al-Qalam-3: Wa-inna laka laajran ghayra mamnoonin
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Al-Qalam, Soera De Pen (Koran: Soera-68-Al-Qalam)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 68/Al-Qalam-1
68/Al-Qalam-1: Nôen. Bij de pen en wat zij schrijven.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-2
68/Al-Qalam-2: Jij bent dankzij de gunst van jouw Heer geen bezetene.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-3
68/Al-Qalam-3: En voorwaar, voor jou is er zeker een beloning zonder onderbreking.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-4
68/Al-Qalam-4: En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-5
68/Al-Qalam-5: Jullie zullen zien en zij zullen zien.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-6
68/Al-Qalam-6: Wie van jullie de (met bezetenheid) beproefde is.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-7
68/Al-Qalam-7: Voorwaar, jouw Heer weet het beste wie van Zijn Weg is afgedwaald en Hij kent het beste de rechtgeleiden.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-8
68/Al-Qalam-8: Gehoorzaam daarom de loochenaars niet.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-9
68/Al-Qalam-9: Zij wensen dat jij toegeeflijk zal worden, dan zullen zij (ook) toegeeflijk worden.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-10
68/Al-Qalam-10: En gehoorzaam geen enkele verachtelijke edenzweerder.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-11
68/Al-Qalam-11: Een lasteraar die rondloopt met roddelpraat.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-12
68/Al-Qalam-12: Een tegenhouder van het goede, buitensporig, zondig.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-13
68/Al-Qalam-13: Die daarnaast ook nog een bruut is, en bastaard.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-14
68/Al-Qalam-14: (Hij is ongelovig) omdat hij een bezitter van rijkdom en zonen is.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-15
68/Al-Qalam-15: Wanneer Onze Verzen aan hem voorgedragen worden, dan zegt hij: "Fabels van de vroegeren."
Luister Koran: 68/Al-Qalam-16
68/Al-Qalam-16: Wij zullen hem brandmerken op zijn snuit.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-17
68/Al-Qalam-17: Wij hebben hen beproefd zoals Wij de bezitters van de tuin hebben beproefd, toen zij zwoeren in de morgen van haar (vruchten) te zullen plukken.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-18
68/Al-Qalam-18: Maar zij maakten geen voorbehoud.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-19
68/Al-Qalam-19: Toen ging er een bezoeking (storm) van jouw Heer in haar rond, terwijl zij sliepen.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-20
68/Al-Qalam-20: Zij werd als een verschroeid stoppelveld.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-21
68/Al-Qalam-21: Toen riepen zij tot elkaar in de ochtend.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-22
68/Al-Qalam-22: "Gaat deze ochtend naar jullie akkers, als jullie van plan zijn om te oogsten."
Luister Koran: 68/Al-Qalam-23
68/Al-Qalam-23: Zo vertrokken zij, terwijl zij naar elkaar fluisterden.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-24
68/Al-Qalam-24: (Zij zeiden:) "Laat er deze dag geen enkele arme bij jullie binnengaan."
Luister Koran: 68/Al-Qalam-25
68/Al-Qalam-25: En zij vertrokken die ochtend, vastbesloten om (de armen) te weren.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-26
68/Al-Qalam-26: Maar toen zij haar (de tuin) zagen, zeiden zij: "Voorwaar, wij zijn zeker dwalenden.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-27
68/Al-Qalam-27: Wij zijn zelfs beroofd."
Luister Koran: 68/Al-Qalam-28
68/Al-Qalam-28: De meest wijze onder hen zei: "Heb ik jullie niet gezegd dat jullie de Glorie (van Allah) hadden moeten prijzen!"
Luister Koran: 68/Al-Qalam-29
68/Al-Qalam-29: Zij zeiden: "Heilig is onze Heer: voorwaar, wij waren onrechtvaardig."
Luister Koran: 68/Al-Qalam-30
68/Al-Qalam-30: Toen keerde de ene groep zich tegen de andere, elkaar verwijten makend.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-31
68/Al-Qalam-31: Zij zeiden: "Wee ons! Voorwaar, wij waren buitensporig.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-32
68/Al-Qalam-32: Hopelijk zal onze Heer ons een betere (tuin) in de plaats van deze geven: voorwaar, wij hopen vurig (op vergeving) van onze Heer."
Luister Koran: 68/Al-Qalam-33
68/Al-Qalam-33: Zo was de bestraffing. En de bestraffing in het Hiernamaals is zeker groter, als zij het zouden weten!
Luister Koran: 68/Al-Qalam-34
68/Al-Qalam-34: Voorwaar, voor de Moettaqôen zijn er bij hun Heer Tuinen van gelukzaligheid (het Paradijs).
Luister Koran: 68/Al-Qalam-35
68/Al-Qalam-35: Zullen Wij hen die zich aan Allah hebben overgegeven net zo behandelen als de misdadigers?
Luister Koran: 68/Al-Qalam-36
68/Al-Qalam-36: Wat is er met jullie? Hoe oordelen jullie?
Luister Koran: 68/Al-Qalam-37
68/Al-Qalam-37: Of hebben jullie een Schrift waar jullie in kunnen studeren?
Luister Koran: 68/Al-Qalam-38
68/Al-Qalam-38: Waar waarlijk voor jullie in is wat jullie kiezen?
Luister Koran: 68/Al-Qalam-39
68/Al-Qalam-39: Of hebben jullie een verdrag met Ons dat tot aan de Dag der Opstanding geldt, dat er waarlijk voor jullie is wat jullie oordelen?
Luister Koran: 68/Al-Qalam-40
68/Al-Qalam-40: Vraag hun wie van hen daarvoor verantwoordelijk is.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-41
68/Al-Qalam-41: Of beschikken zij over deelgenoten? Laat zij dan komen met kun deelgenoten, als zij waarachtig zijn.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-42
68/Al-Qalam-42: (Gedenkt) de Dag waarop de onderbenen ontbloot zullen worden en zij opgeroepen worden om neer te knielen, terwijl zij daartoe niet in staat zijn.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-43
68/Al-Qalam-43: Hun ogen zullen angstig teneergeslagen zijn, vernedering zal hen bedekken. En waarlijk, zij werden opgeroepen om zich neer te knielen, terwijl zij (nog) gezond waren.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-44
68/Al-Qalam-44: Laat daarom degene die deze Boodschap loochent aan Mij over. Wij zullen hen langzaam maar zeker vernietigen, op een manier dat zij het niet merken.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-45
68/Al-Qalam-45: En ik zal kun uitstel geven. Voorwaar, Mijn plan is sterk.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-46
68/Al-Qalam-46: Of vraag jij van hen een beloning, zodat zij met een schuld worden belast?
Luister Koran: 68/Al-Qalam-47
68/Al-Qalam-47: Of is bij hen (kennis) van het onwaarneembare, zodat zij het kunnen opschrijven?
Luister Koran: 68/Al-Qalam-48
68/Al-Qalam-48: Wees daarom geduldig tot het Oordeel van jouw Heer komt, en wees niet als de Profeet Yôenoes, toen hij (tot Allah) riep terwijl hij verbolgen was.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-49
68/Al-Qalam-49: Als hem van zijn Heer geen genade bereikt had, dan was hij zeker op een kwade plaats neer gesmeten, met verwijten beladen.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-50
68/Al-Qalam-50: Daarna verkoos zijn Heer hem en maakte Hij hem tot één van de rechtschapenen.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-51
68/Al-Qalam-51: En bijna zouden degenen die niet geloven jou omwerpen met hun blikken, wanneer zij de Vermaning horen. En zij zeggen: "Voorwaar, hij is zeker bezeten."
Luister Koran: 68/Al-Qalam-52
68/Al-Qalam-52: Terwijl hij (de Koran) niets anders is dan een Vermaning voor de werelden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: