Al-Ma'arij, Soera De Stijgende Trap(pen), De Hoogte (Koran: Soera-70-Al-Ma'arij)

70/Al-Ma'arij-1: Saala sa-ilun biAAathabin waqiAAin, 70/Al-Ma'arij-2: Lilkafireena laysa lahu dafiAAun, 70/Al-Ma'arij-3: Mina Allahi thee almaAAariji
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Al-Ma'arij, Soera De Stijgende Trap(pen), De Hoogte (Koran: Soera-70-Al-Ma'arij)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-1
70/Al-Ma'arij-1: Een vraagsteller vroeg over een bestraffing die vallen zal.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-2
70/Al-Ma'arij-2: Voor de ongelovigen is er geen afweer tegen.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-3
70/Al-Ma'arij-3: (Die komt) van Allah, de Bezitter van de trappen.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-4
70/Al-Ma'arij-4: (Waarvandaan) de Engelen en de Geest (Djibrîl) tot Hem opstijgen in een dag waarvan de maat vijftigduizend jaren is.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-5
70/Al-Ma'arij-5: Volhard daarom geduldig op gepaste wijze.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-6
70/Al-Ma'arij-6: Voorwaar, zij zien haar (de bestraffing) van ver weg.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-7
70/Al-Ma'arij-7: Maar Wij zien haar van nabij.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-8
70/Al-Ma'arij-8: Op die Dag zal de hemel als gesmolten metaal zijn.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-9
70/Al-Ma'arij-9: En zullen de bergen als (vlokken) wol zijn.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-10
70/Al-Ma'arij-10: En geen trouwe vriend zal naar een (andere) trouwe vriend vragen.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-11
70/Al-Ma'arij-11: Zij kijken naar elkaar. De misdadiger zal wensen dat hij zich van de bestraffing van die Dag kan vrijkopen met zijn kinderen.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-12
70/Al-Ma'arij-12: En met zijn vrouw en zijn broeder.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-13
70/Al-Ma'arij-13: En zijn bloedverwanten die hem verzorgden.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-14
70/Al-Ma'arij-14: En (hij wenst dat) allen die er op aarde zijn hem dan redden.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-15
70/Al-Ma'arij-15: Nee, beslist niet! Voorwaar, zij is de Lazhâ (de Hel).
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-16
70/Al-Ma'arij-16: Die de hoofdhuid wegrukt.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-17
70/Al-Ma'arij-17: Zij roept wie zijn rug toekeerde en zich afwendde.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-18
70/Al-Ma'arij-18: Die (rijkdommen) verzamelde en achterhield.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-19
70/Al-Ma'arij-19: Voorwaar, de mens is onstandvastig geschapen.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-20
70/Al-Ma'arij-20: Als het kwade hem treft is hij teneergeslagen.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-21
70/Al-Ma'arij-21: En als het goede hem overkomt, is hij gierig.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-22
70/Al-Ma'arij-22: Behalve degenen die de shalât verrichten.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-23
70/Al-Ma'arij-23: Degenen die hun shalât blijven onderhouden.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-24
70/Al-Ma'arij-24: En degenen in wier bezittingen een rechtmatig deel is.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-25
70/Al-Ma'arij-25: Voor de bedelaar en de behoeftige die niet bedelt.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-26
70/Al-Ma'arij-26: En degenen die van de Dag des Oordeels overtuigd zijn.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-27
70/Al-Ma'arij-27: En degenen die de bestraffing van hun Heer vrezen.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-28
70/Al-Ma'arij-28: Voorwaar, voor de bestraffing van hun Heer is niemand veilig.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-29
70/Al-Ma'arij-29: En degenen die over hun kuisheid waken.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-30
70/Al-Ma'arij-30: Behalve bij hun vrouwen en de slaven waarover zij beschikken, er wordt hen dan niets verweten.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-31
70/Al-Ma'arij-31: Wie dan daarnaast nog iets zoekt: zij zijn degenen die de overtreders zijn.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-32
70/Al-Ma'arij-32: En degenen die over het hun toevertrouwde (Amânah) en hun beloften waken.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-33
70/Al-Ma'arij-33: En degenen die trouw zijn bij hun getuigenissen.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-34
70/Al-Ma'arij-34: En degenen die waken over hun shalât.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-35
70/Al-Ma'arij-35: Zij zijn degenen die in de Tuinen (het Paradijs) geëerd zullen worden.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-36
70/Al-Ma'arij-36: Wat is er met degenen die niet geloven, dat zij zich naar jou haasten?
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-37
70/Al-Ma'arij-37: Van rechts en van links, in groepen?
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-38
70/Al-Ma'arij-38: Wenst een ieder van hen dat hij de Tuin der gelukzaligheid (het Paradijs) binnengevoerd wordt?
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-39
70/Al-Ma'arij-39: Nee! Voorwaar, Wij hebben hen geschapen van wat zij weten.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-40
70/Al-Ma'arij-40: Ik zweer bij de Heer van de opgang (van o.a. de zon) en de ondergang dat Wij zeker over de macht beschikken.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-41
70/Al-Ma'arij-41: Om hen te vervangen (door anderen die) beter dan hen zijn en Wij zijn niet zwak.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-42
70/Al-Ma'arij-42: Laat hen maar opgaan (in hun ijdele bezigheden) en laat hen spelen tot zij de Dag van hen, die hen aangezegd was, ontmoeten.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-43
70/Al-Ma'arij-43: Op de Dag waarop zij zich haastig uit hun graven spoeden, alsof zij zich naar afgodsbeelden spoeden.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-44
70/Al-Ma'arij-44: Hun blikken angstig teneergeslagen, overladen met vernedering. Dit is de Dag die jullie werd aangezegd.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: