Al-Mursalat, Soera De Afgezanten, de Uitgezonden Winden (Koran: Soera-77-Al-Mursalat)

77/Al-Mursalat-1: Waalmursalati AAurfan, 77/Al-Mursalat-2: FaalAAasifati AAasfan, 77/Al-Mursalat-3: Waalnnashirati nashran
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Al-Mursalat, Soera De Afgezanten, de Uitgezonden Winden (Koran: Soera-77-Al-Mursalat)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 77/Al-Mursalat-1
77/Al-Mursalat-1: Bij de met goedheid uitgezondenen.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-2
77/Al-Mursalat-2: Bij de met spoed voortspoedenden.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-3
77/Al-Mursalat-3: En bij de verspreid verspreidenden.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-4
77/Al-Mursalat-4: Bij de scheidend scheidenden.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-5
77/Al-Mursalat-5: Bij de doorgevenden van de Vermaning.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-6
77/Al-Mursalat-6: Als een afwijzing van verontschuldigingen of als een waarschuwing.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-7
77/Al-Mursalat-7: Voorwaar, wat jullie is aangezegd, zal zeker gebeuren.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-8
77/Al-Mursalat-8: Wanneer dan de sterren gedoofd worden.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-9
77/Al-Mursalat-9: En wanneer de hemel gespleten wordt.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-10
77/Al-Mursalat-10: En wanneer de bergen verpulverd worden.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-11
77/Al-Mursalat-11: En wanneer voor de Boodschappers de tijd vastgesteld is.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-12
77/Al-Mursalat-12: (Er wordt gezegd:) "Tot welke dag is er uitstel gegeven?"
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-13
77/Al-Mursalat-13: Tot de Dag van de Beoordeling.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-14
77/Al-Mursalat-14: En wat doet jullie weten wat Dag van de Beoordeling is?
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-15
77/Al-Mursalat-15: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-16
77/Al-Mursalat-16: Hebben Wij de vroegeren niet vernietigd?
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-17
77/Al-Mursalat-17: Waarna Wij hen deden opvolgen door de lateren?
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-18
77/Al-Mursalat-18: Zo behandelen Wij de misdadigers.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-19
77/Al-Mursalat-19: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-20
77/Al-Mursalat-20: Hebben Wij jullie niet uit een onaanzienlijk water geschapen?
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-21
77/Al-Mursalat-21: Toen plaatsten Wij het in een beschermende rustplaats.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-22
77/Al-Mursalat-22: Tot een bekend tijdstip.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-23
77/Al-Mursalat-23: Wij beschikten (erover) en Wij zijn de beste Beschikkers.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-24
77/Al-Mursalat-24: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-25
77/Al-Mursalat-25: Hebben Wij de aarde niet tot een plaats ven verzameling gemaakt?
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-26
77/Al-Mursalat-26: Zowel voor levenden en doden?
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-27
77/Al-Mursalat-27: En Wij plaatsten daarop stevige bergen en Wij schonken jullie helder water.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-28
77/Al-Mursalat-28: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-29
77/Al-Mursalat-29: Gaat naar dat wat jullie plachten to loochenen!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-30
77/Al-Mursalat-30: Gaat naar een schaduw (van rook) die drie kolommen heeft.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-31
77/Al-Mursalat-31: Die geen schaduw geeft en die niet baat tegen het vlammende Vuur.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-32
77/Al-Mursalat-32: Zij (de Hel) werpt vonken als kastelen.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-33
77/Al-Mursalat-33: Alsof zij gele kamelen waren.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-34
77/Al-Mursalat-34: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-35
77/Al-Mursalat-35: Dit is een Dag waarop zij niet spreken.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-36
77/Al-Mursalat-36: En er wordt hun niet toegestaan zich te verontschuldigen.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-37
77/Al-Mursalat-37: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-38
77/Al-Mursalat-38: Dit is de Dag van de Beoordeling, Wij verzamelen jullie en de vroegeren.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-39
77/Al-Mursalat-39: Als jullie dan een list hebben, voert die dan uit.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-40
77/Al-Mursalat-40: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-41
77/Al-Mursalat-41: Voorwaar, de Moettaqôen verkeren in schaduwen en bij bronnen.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-42
77/Al-Mursalat-42: En er zijn vruchten die zij wensen.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-43
77/Al-Mursalat-43: (Er wordt gezegd:) "Eet en drinkt smakelijk voor wat jullie plachten te verrichten."
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-44
77/Al-Mursalat-44: Voorwaar, zo belonen Wij de weldoeners.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-45
77/Al-Mursalat-45: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-46
77/Al-Mursalat-46: Eet en geniet even: voorwaar, jullie zijn misdadigers.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-47
77/Al-Mursalat-47: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-48
77/Al-Mursalat-48: En wanneer er tot hen gezegd wordt: "Buigt jullie (in de shalât)," dan buigen zij niet.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-49
77/Al-Mursalat-49: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-50
77/Al-Mursalat-50: In welk Woord na hem (de Koran) zullen zij dan geloven?
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: