Ar-Rahman, Soera De Weldadige, de Weldoener (Koran: Soera-55-Ar-Rahman)

55/Ar-Rahman-1: Alrrahmanu, 55/Ar-Rahman-2: AAallama alqur-ana, 55/Ar-Rahman-3: Khalaqa al-insana
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Ar-Rahman, Soera De Weldadige, de Weldoener (Koran: Soera-55-Ar-Rahman)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 55/Ar-Rahman-1
55/Ar-Rahman-1: De Erbarmer.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-2
55/Ar-Rahman-2: Hij heeft de Koran onderwezen.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-3
55/Ar-Rahman-3: Hij heeft de mens geschapen.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-4
55/Ar-Rahman-4: Hij heeft hem de duidelijke verklaring onderwezen.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-5
55/Ar-Rahman-5: De zon en de maan volgen de berekende banen.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-6
55/Ar-Rahman-6: En de struiken en de bomen knielen zich neer.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-7
55/Ar-Rahman-7: En Hij heeft de hemel opgeheven en Hij heeft de weegschaal geplaatst.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-8
55/Ar-Rahman-8: Opdat jullie het evenwicht niet verstoren.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-9
55/Ar-Rahman-9: En houdt de weegschaal in evenwicht met rechtvaardigheid en neemt niets van de weegschaal af.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-10
55/Ar-Rahman-10: En Hij heeft de aarde bereid voor de schepselen.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-11
55/Ar-Rahman-11: Daarop zijn vruchten en dadelpalmen met kolven.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-12
55/Ar-Rahman-12: En graan in aren en geurige planten.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-13
55/Ar-Rahman-13: Welke gunsten van jullie (Djinn's en mensen) Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-14
55/Ar-Rahman-14: Hij heeft de mens geschapen van droge klei, als aardewerk.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-15
55/Ar-Rahman-15: En Hij heeft de Djinn's geschapen van een rookloze vlam van vuur.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-16
55/Ar-Rahman-16: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-17
55/Ar-Rahman-17: De Heer van de twee opgangen en de twee ondergangen.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-18
55/Ar-Rahman-18: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-19
55/Ar-Rahman-19: Hij heeft de twee zeeën laten stromen en zij ontmoeten elkaar.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-20
55/Ar-Rahman-20: Tussen beide is een scheiding, zij kunnen die niet passeren.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-21
55/Ar-Rahman-21: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-22
55/Ar-Rahman-22: Uit beide komen parels en koraal voort.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-23
55/Ar-Rahman-23: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-24
55/Ar-Rahman-24: En aan Hem behoren de over de zee varende schepen, als bergen.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-25
55/Ar-Rahman-25: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-26
55/Ar-Rahman-26: Alles wat op aarde is zal vergaan.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-27
55/Ar-Rahman-27: En het Aangezicht van jouw Heer is blijvend, de Bezitter van Majesteit en Eer.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-28
55/Ar-Rahman-28: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-29
55/Ar-Rahman-29: Allen die in de hemelen en op de aarde zijn vragen Hem. Iedere dag is Hij bezig.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-30
55/Ar-Rahman-30: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-31
55/Ar-Rahman-31: Wij zullen voor jullie een afrekening maken, O jullie Djinn's en mensen!
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-32
55/Ar-Rahman-32: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-33
55/Ar-Rahman-33: O verzameling van Djinn's en mensen, als jullie in staat zijn de hoeken van de hemelen en de aarde te verlaten, verlaat die dan, maar jullie zullen die slechts met een (grote) macht kunnen verlaten.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-34
55/Ar-Rahman-34: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-35
55/Ar-Rahman-35: Er zal een vlam van vuur en gesmolten koper tot jullie gezonden worden, waartegen jullie elkaar niet kunnen helpen.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-36
55/Ar-Rahman-36: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-37
55/Ar-Rahman-37: Wanneer dan de hemel is gespleten is zij rozenrood, als een geverfde huid.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-38
55/Ar-Rahman-38: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-39
55/Ar-Rahman-39: Op die Dag zullen de mensen en de Djinn's niet ondervraagd worden over hun zonden.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-40
55/Ar-Rahman-40: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-41
55/Ar-Rahman-41: De misdadigers zullen herkend worden aan hun kenmerken en daarna gegrepen worden bij het haar van het voorhoofd en de voeten.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-42
55/Ar-Rahman-42: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-43
55/Ar-Rahman-43: Dit is de Hel die de zondaren loochenden.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-44
55/Ar-Rahman-44: Zij dolen daar rond in het midden van kokend heet water.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-45
55/Ar-Rahman-45: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-46
55/Ar-Rahman-46: En voor wie vreesde voor het staan voor zijn Heer zijn er twee Tuinen (in het Paradijs).
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-47
55/Ar-Rahman-47: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-48
55/Ar-Rahman-48: Beide met een overvloed aan takken en vruchten.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-49
55/Ar-Rahman-49: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-50
55/Ar-Rahman-50: In beide zijn twee stromende bronnen.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-51
55/Ar-Rahman-51: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-52
55/Ar-Rahman-52: In beide zijn er vruchten van elke soort, in paren.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-53
55/Ar-Rahman-53: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-54
55/Ar-Rahman-54: Leunend, op tapijten met brokaat aan hun binnenzijden en (de vruchten) van beide Tuinen hangen binnen handbereik.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-55
55/Ar-Rahman-55: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-56
55/Ar-Rahman-56: In de Tuinen bevinden zich schonen met ingetogen blikken, die geen mens en geen Djinn ooit vóór hen heeft aangeraakt.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-57
55/Ar-Rahman-57: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-58
55/Ar-Rahman-58: Als waren zij van robijn en koraal.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-59
55/Ar-Rahman-59: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-60
55/Ar-Rahman-60: Er is voor het verrichten van het goede geen andere beloning dan het goede.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-61
55/Ar-Rahman-61: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-62
55/Ar-Rahman-62: En naast deze twee zijn nog twee Tuinen.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-63
55/Ar-Rahman-63: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-64
55/Ar-Rahman-64: Donkergroen van kleur.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-65
55/Ar-Rahman-65: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-66
55/Ar-Rahman-66: In beide bevinden zich twee overvloedige bronnen.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-67
55/Ar-Rahman-67: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-68
55/Ar-Rahman-68: In beide zijn vruchten, dadels en granaatappels.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-69
55/Ar-Rahman-69: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-70
55/Ar-Rahman-70: Er in bevinden zich goede en mooie vrouwen.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-71
55/Ar-Rahman-71: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-72
55/Ar-Rahman-72: Vrouwen met prachtige ogen, afgezonderd in tentverblijven.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-73
55/Ar-Rahman-73: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-74
55/Ar-Rahman-74: Die geen mens en geen Djinn ooit vóór hen heeft aangeraakt.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-75
55/Ar-Rahman-75: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-76
55/Ar-Rahman-76: Leunend op groene kussens en op prachtige tapijten.
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-77
55/Ar-Rahman-77: Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?
Luister Koran: 55/Ar-Rahman-78
55/Ar-Rahman-78: Gezegend zij de Naam van jouw Heer, de Bezitter van Majesteit en Eer.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: