Al-'Ankabut 46-52, de Heilige Koran (Djuz'-21, Pagina-402)

Al-'Ankabut: 29/Al-'Ankabut-46, 29/Al-'Ankabut-47, 29/Al-'Ankabut-48, 29/Al-'Ankabut-49, 29/Al-'Ankabut-50, 29/Al-'Ankabut-51, 29/Al-'Ankabut-52, de Heilige Koran, Djuz'-21, Pagina-402, Al-'Ankabut 46-52
direction_left
direction_right
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-46
29/Al-'Ankabut-46: En redetwist niet anders dan op de beste wijze met de lieden van de Schrift, behalve met de onrechtplegers onder hen. En zegt: "Wij geloven in wat aan ons is neergezonden en in wat aan jullie is neergezonden; en onze God en jullie God is Één, en wij hebben ons am Hem overgegeven.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-47
29/Al-'Ankabut-47: En zo hebben Wij aan jou het Boek neergezonden. Degenen aan wie Wij de Schrift (de Taurât) hebben gegeven. zij geloven erin (in de Koran) en onder dezen (de bewoners van Mekkah) zijn er die erin geloven. En niemand verwerpt Onze Verzen dan de ongelovigen.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-48
29/Al-'Ankabut-48: En daarvóór heb jij nooit een boek gelezen, en jij hebt nooit iets ervan met je rechterhand geschreven. Anders zouden de ontkenners zeker twijfelen.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-49
29/Al-'Ankabut-49: Het zijn zelfs duidelijke Verzen in de harten van degenen aan wie de kennis is gegeven. En niemand verwerpt Onze Verzen dan de onrechtvaardigen.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-50
29/Al-'Ankabut-50: En zij zeiden: "Was er maar een Teken (wonder) van zijn Heer aan hem gezonden?" Zeg: "Voorwaar, de Tekenen zijn slechts bij Allah. En voorwaar, ik ben slechts een duidelijke waarschuwer."
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-51
29/Al-'Ankabut-51: Is het voor hen niet voldoende dat Wij aan jou het Boek hebben neergezonden, dat aan hen wordt voorgedragen? Voomaar, daarin is zeker barmhartigheid en een vermaning voor een volk dat gelooft.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-52
29/Al-'Ankabut-52: Zeg: "Allah is voldoende als Getuige tussen mij en jullie." Hij kent wat er in de hemelen en op de aarde is. En degenen die in de valsheid geloven en aan Allah ongelovig zijn: zij zijn de verliezers.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: