Ash-Shu'ara, Soera De Dichters (Koran: Soera-26-Ash-Shu'ara)

26/Ash-Shu'ara-1: Ta-seen-meem, 26/Ash-Shu'ara-2: Tilka ayatu alkitabi almubeeni, 26/Ash-Shu'ara-3: LaAAallaka bakhiAAun nafsaka alla yakoonoo mu/mineena
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Ash-Shu'ara, Soera De Dichters (Koran: Soera-26-Ash-Shu'ara)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-1
26/Ash-Shu'ara-1: Tha Sîn Mîm.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-2
26/Ash-Shu'ara-2: Dit zijn Verzen van het duidelijke Boek.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-3
26/Ash-Shu'ara-3: Misschien zou jij jezelf vernietigen van verdriet omdat zij geen gelovigen zijn.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-4
26/Ash-Shu'ara-4: Als Wij het gewenst hadden, hadden Wij een Teken uit de hemel tot hen doen neerdalen, zodat hun nekken ervoor gebogen bleven.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-5
26/Ash-Shu'ara-5: Er komt geen nieuwe Vemaning van de Erbarmer tot hen, of zij wenden zich eman af.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-6
26/Ash-Shu'ara-6: Voorzeker, zij loochenden, maar berichten over wat zij plachten te bespotten zullen tot hen komen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-7
26/Ash-Shu'ara-7: Kijken zij dan aiet naar de aarde, hoeveel Wij er van allerlei rijke soorten grwassen op doen groeien?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-8
26/Ash-Shu'ara-8: Voorwaar, daarin is zeker een Teken, maar de meesten van hen zijn geen gelovigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-9
26/Ash-Shu'ara-9: En voorwaar, jouw Heer: Hij is zeker de Almachtige, Meest Barmhartige.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-10
26/Ash-Shu'ara-10: (Gedenk) toen jouw Heer Môesa opriep: "Ga naar het volk van de onrechtvaardigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-11
26/Ash-Shu'ara-11: Het volk van Fir'aun, vrezen zij (Allah) niet?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-12
26/Ash-Shu'ara-12: Hij (Môesa) zei: "Mijn Heer, ik ben bang dat zij mij loochenen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-13
26/Ash-Shu'ara-13: En dat mijn borst zich zal vernauwen en dat ik niet vloeiend zal spreken, zend daarom (de Engel) naar Hârôen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-14
26/Ash-Shu'ara-14: En zij hebben (een beschuldiging van) een misdaad tegen mij en ik ben bang dat zij mij zullen doden."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-15
26/Ash-Shu'ara-15: Hij (Allah) zei: "Nee, gaat dus beiden met Onze Tekenen: voorwaar, Wij zijn met jullie, luisterend.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-16
26/Ash-Shu'ara-16: Gaat daarom naar Fir'aun en zegt: "Voorwaar, wij zijn de Boodschappers van de Heer der Werelden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-17
26/Ash-Shu'ara-17: Zend de Kinderen van Israël met ons."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-18
26/Ash-Shu'ara-18: Hij (Fir'aun) zei: "Hebben wij jou niet als een kind onder ons opgevoed en verbleef jij geen jaren van jouw leven onder ons?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-19
26/Ash-Shu'ara-19: En jij deed wat jij deed en jij behooft tot de ondankbaren."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-20
26/Ash-Shu'ara-20: Hij (Môesa) zei: "Ik heb dat gedaan toen ik tot de onnadenkenden behoorde.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-21
26/Ash-Shu'ara-21: Dus vluchtte ik weg toen ik bang voor jullie was. Daarop heeft mijn Heer aan mij Wijsheid ij gegeven en gemaakt dat ik tot de Boodschappers behoorde.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-22
26/Ash-Shu'ara-22: En dit is de gunst die jij mij bewees: dat jij de Kinderen van Israël tot slaven gemaakt hebt."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-23
26/Ash-Shu'ara-23: Fiir'aun zei: "En wie is de Heer der Werelden?"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-24
26/Ash-Shu'ara-24: Hij (Môesa) zei: "De Heer van de hemelen en de aarde en wat tussen hen beide is, als jullie er maar van overtuigd waren."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-25
26/Ash-Shu'ara-25: Hij (Fir'aun) zei tot hen die rondom hem waren: "Luisteren jullie niet?"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-26
26/Ash-Shu'ara-26: Hij (Môesa) zei: "Juitie Heer en de Heer van jullie voorvaderen."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-27
26/Ash-Shu'ara-27: Hij (Fir'aun) zei: "Voorwaar, jullie Boodschapper die tot jullie gezonden is, is zeker bezeten."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-28
26/Ash-Shu'ara-28: Hij (Môesa) zei: "De Heer van het Oosten en het Westen en wat tussen hen beide is, als jullie begrijpen."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-29
26/Ash-Shu'ara-29: Hij (Fir'aun) zei: "Als jij een andere god dan mij hebt aangenomen, dan zal ik jou zeker tot een van de gevangenen maken."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-30
26/Ash-Shu'ara-30: Hij (Môesa) zei: "Zelfs als ik jou iets duidelijks kan laten zien?"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-31
26/Ash-Shu'ara-31: Hij (Fir'aun) zei: "Breng het maar, als jij tot de waarachtigen behoort."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-32
26/Ash-Shu'ara-32: Toen wierp hij zijn staf neer en daarop werd het een duidelijke slang.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-33
26/Ash-Shu'ara-33: En hij strekte zijn hand uit en die werd wit voor de toeschouwers.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-34
26/Ash-Shu'ara-34: Hij (Fir'aun) zei tegen de vooraanstaanden rondom hem: "Voorwaar, dit is zeker een bekwame tovenaar.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-35
26/Ash-Shu'ara-35: Hij wil jullie uit jullie land verdrijven met zijn tovenarij. Dus wat adviseren jullie?"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-36
26/Ash-Shu'ara-36: Zij zeiden: "Stel (de zaak van) hem en zijn broeder uit en stuur bijeenroepers naar de steden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-37
26/Ash-Shu'ara-37: Zij zullen elke bekwame tovenaar bij jou brengen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-38
26/Ash-Shu'ara-38: Zo werden de tovenaars verzameld op een afgesprokem lijd op een aangewezen dag.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-39
26/Ash-Shu'ara-39: En tot de mensen werd gezegd: "Zijn jullie nu bijeengekomen?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-40
26/Ash-Shu'ara-40: Moge wij de tovenaars volgen als zij de overwinnaars zijn."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-41
26/Ash-Shu'ara-41: Toen de tovenaars kwamen, zeiden zij tot Fir'aun: "Krijgen we zeker een beloning, als wij de overwinnaars zijn?"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-42
26/Ash-Shu'ara-42: Hij zei: "Ja, jullie zullen dan tot de (mij) nabijen behoren."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-43
26/Ash-Shu'ara-43: Môesa zei tot hen: "Werpt maar wat jullie te werpen hebben."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-44
26/Ash-Shu'ara-44: Toen wierpen zij hun touwen en staven neer, terwijl zij zeiden: "Bij de eer van Fir'aun: voorwaar, wij zullen zeker de overwinnaars zijn."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-45
26/Ash-Shu'ara-45: Toen wierp Môesa zijn staf neer, en toen verslond zij wat zij met hun bedrog hadden gemaakt.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-46
26/Ash-Shu'ara-46: Toen wierpen de tovenaan zich neer, knielend.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-47
26/Ash-Shu'ara-47: Zij zeiden: "Wij geloven in de Heer der Werelden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-48
26/Ash-Shu'ara-48: De Heer van Môesa en Hârôen."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-49
26/Ash-Shu'ara-49: Hij (Fir'aun) zei: "Geloven jullie hem voordat ik jullie toestemming geef? Voorwaar, hij is zeker jullie meerdere die jullie de tovenarij onderwees. En spoedig zullen jullie het weten: ik zal jullie handen en jullie voeten aan tegenovergestelde kanten afhakken en ik zal jullie allen kruisigen."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-50
26/Ash-Shu'ara-50: Zij (de tovenaars) zeiden: "Het deert (ons) niet. Voorwaar, wij zullen naar onze Heer terugkeren.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-51
26/Ash-Shu'ara-51: Voorwaar, wij verlangen dat Hij onze fouten vergeeft, omdat wij de eersten van de gelovigen zijn."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-52
26/Ash-Shu'ara-52: En wij openbaarden aan Môesa: "Reis in de nacht met Mijn dienaren: voorwaar, jullie zullen achtervolgd worden."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-53
26/Ash-Shu'ara-53: Toen stuurde Fir'aun bijeenroepers de steden in.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-54
26/Ash-Shu'ara-54: "Diegenen zijn zeker een kleine groep.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-55
26/Ash-Shu'ara-55: En voorwaar, zij hebben ons woedend gemaakt.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-56
26/Ash-Shu'ara-56: En voorwaar, wij zijn zeker allen voorzichtig."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-57
26/Ash-Shu'ara-57: Toen verdreven Wij hen van de tuinen en bronnen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-58
26/Ash-Shu'ara-58: En de schatten en eervolle plaatsen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-59
26/Ash-Shu'ara-59: Zo was het; en Wij deden de Kinderen van Israël het erven.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-60
26/Ash-Shu'ara-60: Toen achtervolgden zij hen bij zonsopgang.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-61
26/Ash-Shu'ara-61: En toen de twee groepen elkaar zagen, zeiden de metgezellen van Môesa: "Voorwaar, wij worden zeker bereikt!"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-62
26/Ash-Shu'ara-62: Hij (Môesa) zei: "Zeker niet voorwaar, mijn Heer is met mij, Hij zal mij lieden."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-63
26/Ash-Shu'ara-63: Toen openbaarden Wij aan Môesa: "Sla de zee met jouw staf." Toen spleet de zee en elk gedeelte was als een geweldige berg.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-64
26/Ash-Shu'ara-64: En Wij deden de anderen daar dichtbij komen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-65
26/Ash-Shu'ara-65: En wij redden Môesa en allen die bij hem waren.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-66
26/Ash-Shu'ara-66: Vervolgens verdronken Wij de anderen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-67
26/Ash-Shu'ara-67: Voorwaar, daarin is zeker een Teken, maar de meesten van hen zijn geen gelovigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-68
26/Ash-Shu'ara-68: En voorwaar, jouw Heer (O Moehammad) is zeker Hij, de Almachtige, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-69
26/Ash-Shu'ara-69: En lees hun de geschiedenis van Ibrâhîm voor.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-70
26/Ash-Shu'ara-70: (Gedenk) toen hij tot zijn vader en zijn volk zei: "Wat aanbidden jullie?"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-71
26/Ash-Shu'ara-71: Zij zeiden: "Wij aanbidden afgoden en wij zullen hen blijven aanbidden."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-72
26/Ash-Shu'ara-72: Hij (Ibrâhîm) zei: "Horen zij jullie, wanneer jullie hen aanroepen?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-73
26/Ash-Shu'ara-73: Of brengen zij jullie voordeel of berokkenen zij jullie nadeel?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-74
26/Ash-Shu'ara-74: Zij zeiden. "Wij vonden dat zelfs onze vaderen zo deden."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-75
26/Ash-Shu'ara-75: Hij (Ibrâhîm) zei: "Hebben jullie dain gezien wat jullie plegen te aanbidden?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-76
26/Ash-Shu'ara-76: Jullie en jullie vaderen die voorafgingen?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-77
26/Ash-Shu'ara-77: Voorwaar, zij zijn een vijand voor mij, (ik aanbid niemand) behalve de Heer der Werelden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-78
26/Ash-Shu'ara-78: Degene Die mij geschapen heeft, Hij leidt mij.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-79
26/Ash-Shu'ara-79: En Hij is Degene Die mij voedt en Die mij te drinken geeft.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-80
26/Ash-Shu'ara-80: En wanneer ik ziek ben, is Hij het Die mij geneest.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-81
26/Ash-Shu'ara-81: Degene Die mij doet sterven en mi vervolgens doet leven.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-82
26/Ash-Shu'ara-82: En Degene van Wie ik hevig verlang dat Hij mijn zonden zal vergeven op de Dag des Oordeels.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-83
26/Ash-Shu'ara-83: Mijn Heer, schenk mij wijsheid en verenig mij met de rechtschapenen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-84
26/Ash-Shu'ara-84: En maak mijn naam vermaard onder de lateren.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-85
26/Ash-Shu'ara-85: En maak mij één van de erfgenamen van de Tuin van de gelukzaligheid (het Paradijs).
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-86
26/Ash-Shu'ara-86: En vergeef mijn vader, waal bij behoorde tot de dwalenden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-87
26/Ash-Shu'ara-87: En verneder mij niet op de Dag waarop er wordt opgewekt.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-88
26/Ash-Shu'ara-88: Op de Dag, waarop rijkdom en zonen niet zullen baten.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-89
26/Ash-Shu'ara-89: Alleen bij (zal gebaat zijn), die naar Allah komt met een zuiver hart
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-90
26/Ash-Shu'ara-90: En de Tuin wordt dichtbij de Moettaqôen gebracht.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-91
26/Ash-Shu'ara-91: En Djahîm (de Hel) wordt tentoongesteld aan de dwalenden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-92
26/Ash-Shu'ara-92: En tot hen wordt gezegd: "Waar is het, wat jullie plachten te aanbidden?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-93
26/Ash-Shu'ara-93: Naast Allah? Kunnen zij jullie helpen of zichzelf helpen?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-94
26/Ash-Shu'ara-94: Dan worden zij hals over kop daarin geslingerd, zij en de dwalenden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-95
26/Ash-Shu'ara-95: En de troepen van Iblîs (de Satan), allemaal.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-96
26/Ash-Shu'ara-96: Zij zeggen, terwijl zij met elkaar redetwisten:
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-97
26/Ash-Shu'ara-97: "Bij Allah, wij verkeerden zeker in een duidelijke dwaling.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-98
26/Ash-Shu'ara-98: Dat wij jullie (de afgoden) gelijkstelden met de Heer der Werelden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-99
26/Ash-Shu'ara-99: En alleen de misdadigers hebben ons doen afdwalen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-100
26/Ash-Shu'ara-100: En wij hebben geen voorsprekers,
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-101
26/Ash-Shu'ara-101: En geen boezemvriend.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-102
26/Ash-Shu'ara-102: Was er voor ons maar een weg terug, dan zouden wij tot de gelovigen behoren."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-103
26/Ash-Shu'ara-103: Voorwaar, daarin is zeker een Teken, maar de meesten van hen zijn ongelovigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-104
26/Ash-Shu'ara-104: En voorwaar, jouw Heer (O Moehammad) is zeker Hij, de Almachtige, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-105
26/Ash-Shu'ara-105: Het volk van Nôeh loochende de Boodschappers.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-106
26/Ash-Shu'ara-106: (Gedenk) toen hun broeder Nôeh tot hen zei: "Vrezen jullie (Allah) niet?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-107
26/Ash-Shu'ara-107: Voorwaar, ik ben voor jullie een betrouwbare Boodschapper.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-108
26/Ash-Shu'ara-108: Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-109
26/Ash-Shu'ara-109: Ik vraag jullie er geen beloning voor, mijn beloning berust alleen bij de Heer der Werelden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-110
26/Ash-Shu'ara-110: Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-111
26/Ash-Shu'ara-111: Zij zeiden: "Zouden wij jou volgen, terwijl de meest nederigen jou volgen?"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-112
26/Ash-Shu'ara-112: Hij (Nôeh) zei: "En ik heb geen kennis over wat zij deden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-113
26/Ash-Shu'ara-113: Hun afrekening is slechts bij mijn Heer, als jullie het maar zouden beseffen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-114
26/Ash-Shu'ara-114: Ik zal de gelovigen zeker niet wegjagen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-115
26/Ash-Shu'ara-115: Ik ben slechts een duidelijke waarschuwer."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-116
26/Ash-Shu'ara-116: Zij zeiden: "Als jij er niet mee ophoudt, O Nôeh, dan behoor jij tot degenen die gestenigd worden!"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-117
26/Ash-Shu'ara-117: Hij (Nôeh) zei: "Mijn Heer, voorwaar mijn volk loochent mij.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-118
26/Ash-Shu'ara-118: Spreek daarom een oordeel uit tussen mij en hen. En red mij en de gelovigen die met mij zijn."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-119
26/Ash-Shu'ara-119: Toen redden Wij hem en degenen die met hem in het beladen schip waren.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-120
26/Ash-Shu'ara-120: En vervolgens verdronken Wij degenen die achterbleven (in de zondvloed).
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-121
26/Ash-Shu'ara-121: Voorwaar, daarin is zeker een Teken, maar de meesten van hen zijn geen gelovigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-122
26/Ash-Shu'ara-122: En voorwaar, jouw Heer (O Moehammad) is zeker Hij, de Almachtige, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-123
26/Ash-Shu'ara-123: Het volk van de 'Âd loochende de Boodschappers.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-124
26/Ash-Shu'ara-124: (Gedenk) toen hun broeder Hôed tot hen zei: "Vrezen jullie Allah niet?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-125
26/Ash-Shu'ara-125: Voorwaar, ik ben voor jullie een betrouwbare Boodschapper.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-126
26/Ash-Shu'ara-126: Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-127
26/Ash-Shu'ara-127: En ik vraag jullie er geen beloning voor, want mijn beloning berust alleen bij de Heer der Werelden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-128
26/Ash-Shu'ara-128: Zouden jullie op elke heuvel een gebouw bouwen om jullie te vermaken?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-129
26/Ash-Shu'ara-129: En bouwen jullie paleizen in de hoop dat jullie eeuwig leven?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-130
26/Ash-Shu'ara-130: En als jullie toeslaan, slaan jullie toe als geweldenaars.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-131
26/Ash-Shu'ara-131: Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-132
26/Ash-Shu'ara-132: En vrom Hem Die jullie dat geschonken heeft waarover jullie weten.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-133
26/Ash-Shu'ara-133: En Hij Die jullie vee en zonen schenkt.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-134
26/Ash-Shu'ara-134: En tuinen en bronnen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-135
26/Ash-Shu'ara-135: Voorwaar, ik vrees voor jullie een bestraffing op de geweldige Dag."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-136
26/Ash-Shu'ara-136: Zij zeiden: "Voor ons is het hetzelfde of jij ons waarschuwt of dat jij niet tot de waarschuwers behoort.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-137
26/Ash-Shu'ara-137: Dit is slechts een gewoonte van de vroegeren.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-138
26/Ash-Shu'ara-138: En wij zullen niet behoren tot hen die gestraft worden."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-139
26/Ash-Shu'ara-139: Maar zij loochenden hem, dus vernietigden Wij hen. Voorwaar, daarin is zeker een Teken, maar de meesten van hen waren gew gelovigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-140
26/Ash-Shu'ara-140: En voorwaar, jouw Heer (O Moehammad) is zeker Hij, de Almachtige, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-141
26/Ash-Shu'ara-141: Het volk van de Tsamôed loochende de Boodschappers.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-142
26/Ash-Shu'ara-142: (Gedenk) toen hun broeder Shâlih tot hen zei: "Vrezen jullie (Allah) niet?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-143
26/Ash-Shu'ara-143: Voorwaar, ik ben voor jullie een betrouwbare Boodschapper.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-144
26/Ash-Shu'ara-144: Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-145
26/Ash-Shu'ara-145: En ik vraag jullie er geen beloning voor, mijn beloning berust alleen bij de Heer der Werelden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-146
26/Ash-Shu'ara-146: Zullen jullie in veiligheid gelaten worden temidden van wat hier is?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-147
26/Ash-Shu'ara-147: Temidden van tuinen en bronnen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-148
26/Ash-Shu'ara-148: En akkerland en dadelpalmen met tere trossen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-149
26/Ash-Shu'ara-149: En jullie houwen vaardig huizen uit in de bergen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-150
26/Ash-Shu'ara-150: Vreest dan Allah en gehoorzaamt mij.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-151
26/Ash-Shu'ara-151: En geeft geen gehoor aan het bevel van de buitensporigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-152
26/Ash-Shu'ara-152: Degenen die verderf zaaien op de aarde en zich niet beteren."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-153
26/Ash-Shu'ara-153: Zij zeiden: "Voorwaar, jij behoort tot de betoverden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-154
26/Ash-Shu'ara-154: Jij bent slechts een mens zoals wij. Breng daarom een Teken als jij tot de waarachtigen behoort."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-155
26/Ash-Shu'ara-155: Hij (Shâlih) zei: "Dit is een vrouwtjeskameel, zij heeft recht om te drinken en jullie hebben recht om te drinken, (ieder) op een vastgestelde dag.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-156
26/Ash-Shu'ara-156: En treft haar niet met kwaad, want dan zal de straf van een Geweldige Dag jullie treffen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-157
26/Ash-Shu'ara-157: Toen slachtten zij haar, daarna werden zij berouwvollen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-158
26/Ash-Shu'ara-158: Toen trof de bestraffing hen. Voorwaar, daarin is zeker een Teken, maar de meesten van hen zijn geen gelovigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-159
26/Ash-Shu'ara-159: En voorwaar, jouw Heer (O Moehammad) is zeker Hij, de Almachtige, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-160
26/Ash-Shu'ara-160: Het volk van Lôeth loochende de Boodschappers.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-161
26/Ash-Shu'ara-161: (Gedenk) toen hun broeder Lôeth tot hen zei: "Vrezen jullie (Allah) niet?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-162
26/Ash-Shu'ara-162: Voorwaar, ik ben voor jullie een betrouwbare Boodschapper.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-163
26/Ash-Shu'ara-163: Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-164
26/Ash-Shu'ara-164: En ik vraag jullie er geen beloning voor, want mijn beloning berust alleen bij de Heer der Werelden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-165
26/Ash-Shu'ara-165: Waarom benaderen jullie van de wereldbcwoners de mannen?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-166
26/Ash-Shu'ara-166: En verlaten jullie hen die jullie Heer als echtgenotes geschapen heeft? Jullie zijn beslist een overtredend volk!"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-167
26/Ash-Shu'ara-167: Zij zeiden: "O Lôeth, als jij er niet mee ophoudt, behoor jij tot de verdrevenen."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-168
26/Ash-Shu'ara-168: Hij in zei: "Voorwaar, ik behoor tot hen die jullie daden verachten.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-169
26/Ash-Shu'ara-169: Mijn Heer, red mij en mijn familie van wat zij doen."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-170
26/Ash-Shu'ara-170: En Wij hebben hem en zijn familie allen gered.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-171
26/Ash-Shu'ara-171: Behalve een oude vrouw onder de achterblijvers.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-172
26/Ash-Shu'ara-172: Toen vernietigden Wij de anderen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-173
26/Ash-Shu'ara-173: En Wij deden een (vulkanische) regen op hen neerstromen, hoe slecht was de regen voor de gewaarschuwden!
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-174
26/Ash-Shu'ara-174: Voorwaar, daarin is zeker een Teken, maar de meesten van hen zijn geen gelovigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-175
26/Ash-Shu'ara-175: En voorwaar, jouw Heer (O Moehammad), is zeker Hij, de Almachtige, de Meest Bamhartige.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-176
26/Ash-Shu'ara-176: De bewoners van Aikah loochenden de Boodschappers.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-177
26/Ash-Shu'ara-177: (Gedenk) toen Sjoe'aib tot hen zei: "Vrezen jullie (Allah) niet?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-178
26/Ash-Shu'ara-178: Voorwaar, ik ben voor jullie een betrouwbare Boodschapper.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-179
26/Ash-Shu'ara-179: Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-180
26/Ash-Shu'ara-180: En ik vraag jullie er geen beloning voor, mijn beloning berust slechts bij de Heer der Werelden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-181
26/Ash-Shu'ara-181: En geeft de volle maat een behoort niet tot hen die tekort doen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-182
26/Ash-Shu'ara-182: En weegt met juiste weegschalen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-183
26/Ash-Shu'ara-183: En benadeelt niet de mensen in hun zaken en verricht geen kwaad op aarde, als verderfzaaiers.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-184
26/Ash-Shu'ara-184: En vreest Degene Die jullie en de vroegere generaties geschapen heeft."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-185
26/Ash-Shu'ara-185: Zij zeiden: "Voorwaar, jij behoort slechts tot de betoverden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-186
26/Ash-Shu'ara-186: En jij bent slechts een mens als wij ein wij vinden dat jij zeker tot de leugenaars behoort.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-187
26/Ash-Shu'ara-187: Laat dan eens een stuk van de hemel op ons vallen, als jij tot de waarachtigen behoort."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-188
26/Ash-Shu'ara-188: Hij zei: "Mijn Heer weet het beste wat jullie doen."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-189
26/Ash-Shu'ara-189: Maar zij loochenden hem, waarop een bestraffing hen trofop een zwaarbewolkte dag. Voorwaar, het was een bestraffing van een geweldige dag.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-190
26/Ash-Shu'ara-190: Voorwaar, daarin is zeker een Teken, maar de meesten van ben zijn geen gelovigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-191
26/Ash-Shu'ara-191: En voorwaar, jouw Heer (O Moehammad) is zeker Hij, de Almachtige, de Meest Bamhartige.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-192
26/Ash-Shu'ara-192: En voorwaar, hij (de Koran) is zeker een neerzending van de Heer der Werelden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-193
26/Ash-Shu'ara-193: Met hem (de Koran) daalde de getrouwe Geest (Djibrîl) neer.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-194
26/Ash-Shu'ara-194: Op jouw hart (O Moehammad), opdat jij tot de waarschuwers behoort.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-195
26/Ash-Shu'ara-195: In een duidelijke Arabische taal.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-196
26/Ash-Shu'ara-196: En voorwaar, hij (de Koran) is zeker (aangekondigd) in de Schriften van de vroegeren.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-197
26/Ash-Shu'ara-197: Is het voor hen dan geen teken dat de geleerden van de Kinderen van Israël hem kennen?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-198
26/Ash-Shu'ara-198: En als Wij hem am de niet-Arabieren hadden doen neerdalen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-199
26/Ash-Shu'ara-199: (En als) hij hem dan aan ben voorgedragen had, dan hadden zij er niet in geloofd.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-200
26/Ash-Shu'ara-200: Op deze wijze deden Wij hem binnendringen in de barten van de misdadigers.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-201
26/Ash-Shu'ara-201: Zij zullen er niet in geloven totdat zij de pijnlijke bestraffing zien.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-202
26/Ash-Shu'ara-202: Die plotseling tot ben zal komen, terwijl zij het niet beseffen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-203
26/Ash-Shu'ara-203: Dan zeggen zij: "Krijgen wij uitstel?"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-204
26/Ash-Shu'ara-204: Vragen zij dan dat Onze bestraffing bespoedigd wordt?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-205
26/Ash-Shu'ara-205: Wat denk jij dan, als Wij hun (enige) jaren laten genieten?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-206
26/Ash-Shu'ara-206: En daarop tot hen komt wat beloofd was?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-207
26/Ash-Shu'ara-207: Het zal hun niet baten, wat hun aan genot gegeven was.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-208
26/Ash-Shu'ara-208: En Wij hebben geen stad vernietigd zonder dat er voor haar waarschuwers waren geweest.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-209
26/Ash-Shu'ara-209: Als een waarschuwing: en Wij weren geen onrechtvaardigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-210
26/Ash-Shu'ara-210: En hij (de Koran) is niet door de Satans neergedaald.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-211
26/Ash-Shu'ara-211: Het past hun niet en zij zijn er niet toe in staat.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-212
26/Ash-Shu'ara-212: Voorwaar, van het horen (ervan) zijn zij zeker buitengesloten.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-213
26/Ash-Shu'ara-213: Roept dus geen andere goden naast Allah aan, anders zal jij tot de bestraften behoren.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-214
26/Ash-Shu'ara-214: En waarschuw jouw naaste familieleden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-215
26/Ash-Shu'ara-215: En wees bescheiden eva nederig tegenover de gelovigen die jou volgen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-216
26/Ash-Shu'ara-216: En als zij jou dan ongehoorzam zijn, zeg dan: "Ik ben onschuldig aan wat jullie doen."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-217
26/Ash-Shu'ara-217: En vertrouw op de Almachtige, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-218
26/Ash-Shu'ara-218: Degene Die jou ziet als jij staat (te bidden).
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-219
26/Ash-Shu'ara-219: En jouw bewegingen (ziet) onder de knielenden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-220
26/Ash-Shu'ara-220: Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-221
26/Ash-Shu'ara-221: Zal ik jou vertellen tot wie de Satans neerdalen?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-222
26/Ash-Shu'ara-222: Zij dalen neer tot elke zondige leugenaar.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-223
26/Ash-Shu'ara-223: Zij luisteren nam het gesprokene en de meesten van hen zijn leugenaars.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-224
26/Ash-Shu'ara-224: En de dichters; de dwalenden volgen hen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-225
26/Ash-Shu'ara-225: Zie jij niet dat zij rusteloos ronddwalen in iedere vallei?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-226
26/Ash-Shu'ara-226: En dat zij zeker zeggen wat zij niet doen?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-227
26/Ash-Shu'ara-227: Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en Allah vaak gedenken. En zij overwinnen nadat hun onrecht is aangedaan. En degenen die onrecht pleegden zullen spoedig weten tot welke plaats van terugkeer zij zullen terugkeren!
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: