Ad-Dukhan, Soera De Rook (Koran: Soera-44-Ad-Dukhan)

44/Ad-Dukhan-1: Ha-meem, 44/Ad-Dukhan-2: Waalkitabi almubeeni, 44/Ad-Dukhan-3: Inna anzalnahu fee laylatin mubarakatin inna kunna munthireena
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Ad-Dukhan, Soera De Rook (Koran: Soera-44-Ad-Dukhan)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-1
44/Ad-Dukhan-1: Ha Mîm.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-2
44/Ad-Dukhan-2: Bij het duidelijke Boek. (de Koran)
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-3
44/Ad-Dukhan-3: Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) in de gezegende nacht neergezonden. Voorwaar, Wij zijn Waarschuwers.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-4
44/Ad-Dukhan-4: Daarin worden alle wijze zaken uiteengezet.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-5
44/Ad-Dukhan-5: Als een bevel van Ons: voorwaar, Wij zonden (de Profeten).
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-6
44/Ad-Dukhan-6: Als Barmhartigheid van jouw Heer. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-7
44/Ad-Dukhan-7: De Heer van de hemelen en de aarde en wat er tussen is, als jullie overtuigden zijn.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-8
44/Ad-Dukhan-8: Er is geen god dan Hij, Hij doet leven en sterven, jullie Heer en de Heer van jullie voorvaderen.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-9
44/Ad-Dukhan-9: Zij blijven zelfs in twijfel doorspelen.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-10
44/Ad-Dukhan-10: Wacht dan op de Dag waarop in de hemel duidelijke rook verschijnt.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-11
44/Ad-Dukhan-11: Die de mensen omhult. Dit is een pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-12
44/Ad-Dukhan-12: (Zij zullen zeggen:) "Onze Heer, neem de bestraffing, van ons weg: voorwaar, wij zijn gelovigen."
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-13
44/Ad-Dukhan-13: Hoe zullen zij zich laten vermanen, terwijl er reeds een duidelijke Boodschapper tot hen is gekomen?
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-14
44/Ad-Dukhan-14: Toen wendden zij zich van hem af, en zeiden: "Hij is een bezeten onderwezene."
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-15
44/Ad-Dukhan-15: Voorwaar, Wij nemen iets van de bestraffing weg: voorwaar, jullie keren terug (tot ongeloof).
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-16
44/Ad-Dukhan-16: (Gedenkt) de Dag dat Wij hen zullen grijpen met de zware bestraffing: voorwaar, Wij zijn Vergelders.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-17
44/Ad-Dukhan-17: En voorzeker, Wij hebben voorheen het volk van Fir'aun op de proef gesteld. En er was een edele Boodschapper (Môesa) tot hen gekomen.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-18
44/Ad-Dukhan-18: (Hij zei:) "Laat de dienaren van Allah (vrij) tot mij komen: voorwaar, ik ben voor jullie een betrouwbare Boodschapper.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-19
44/Ad-Dukhan-19: En weest niet hoogmoedig tegenover Allah: voorwaar, ik kom tot jullie met een duidelijk bewijs.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-20
44/Ad-Dukhan-20: En voorwaar, ik zocht mijn toevlucht bij mijn Heer en jullie Heer tegen jullie stenigen.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-21
44/Ad-Dukhan-21: En als jullie mij niet geloven, laat mij dan met rust."
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-22
44/Ad-Dukhan-22: En hij bad toen tot zijn Heer: "Voorwaar, zij zijn een misdadig volk."
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-23
44/Ad-Dukhan-23: (Allah zei toen:) "Ga in de nacht op weg met Mijn dienaren: voorwaar, jullie zullen worden achtervolgd.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-24
44/Ad-Dukhan-24: En laat de zee zoals zij is (door een pad gespleten): voorwaar, zij zullen een verdronken leger worden."
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-25
44/Ad-Dukhan-25: Hoeveel tuinen en bronnen lieten zij niet achter.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-26
44/Ad-Dukhan-26: En velden en prachtige plaatsen.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-27
44/Ad-Dukhan-27: En genietingen die zij daarin kunnen smaken.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-28
44/Ad-Dukhan-28: Zo is het. En Wij hebben het een ander volk doen erven.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-29
44/Ad-Dukhan-29: De hemel en de aarde huilden niet om hen, en hun werd geen uitstel gegeven.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-30
44/Ad-Dukhan-30: En voorzeker, Wij hebben de Kinderen van Israël van de vernederende bestraffing gered.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-31
44/Ad-Dukhan-31: Van Fir'aun: voorwaar, hij was een hoogmoedige onder de buitensporigen.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-32
44/Ad-Dukhan-32: En voorzeker, Wij hebben hen (de Kinderen van Israël) op grond van (Onze) kennis verkozen boven de anderen (in hun tijd).
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-33
44/Ad-Dukhan-33: En Wij hebben hun van de Tekenen gegeven waarin een duidelijke beproeving was.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-34
44/Ad-Dukhan-34: Voorwaar, zij (de ongelovigen) zullen zeker zeggen:
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-35
44/Ad-Dukhan-35: "Het is slechts de enige dood van ons, en wij zullen niet opgewekt worden.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-36
44/Ad-Dukhan-36: Brengt dan onze voorvaderen (terug), als jullie waarachtig zijn."
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-37
44/Ad-Dukhan-37: Zijn zij beter of het volk van Toebba' en degenen vََr hen? Wij hebben hen vernietigd: voorwaar, zij waren misdadigers.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-38
44/Ad-Dukhan-38: En Wij hebben de hemelen en de aarde en wat er tussen hen is niet als een spel geschapen.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-39
44/Ad-Dukhan-39: Wij hebben beide niet anders dan in Waarheid geschapen, maar de meesten van hen weten het niet.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-40
44/Ad-Dukhan-40: Voorwaar, de Dag van de Beslissing is hun vastgestelde tijd, tezamen.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-41
44/Ad-Dukhan-41: De Dag waarop de ene vriend de andere vriend in niets kan bijstaan, en zij zullen niet geholpen worden.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-42
44/Ad-Dukhan-42: Behalve degene die door Allah begenadigd wordt: voorwaar, Hij is de Almachtige, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-43
44/Ad-Dukhan-43: Voorwaar, de Zaqqôem-boom.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-44
44/Ad-Dukhan-44: Voedsel van de zondaar.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-45
44/Ad-Dukhan-45: Als gesmolten metaal dat in de buiken kookt.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-46
44/Ad-Dukhan-46: Als kokend heet water.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-47
44/Ad-Dukhan-47: Grijpt hem en sleept hem naar het midden van de Hel.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-48
44/Ad-Dukhan-48: Daarna wordt een bestraffing van de Hel over zijn hoofd uitgegoten.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-49
44/Ad-Dukhan-49: Proeft (deze bestraffing), voorwaar, jij bent de geweldige, de nobele. (Wordt er spottend tot de misdadiger gezegd.)
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-50
44/Ad-Dukhan-50: Voorwaar, dit is dat waarover jullie in twijfel plachten te verkeren.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-51
44/Ad-Dukhan-51: Voorwaar, de Moettaqôen verblijven in een veilige plaats.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-52
44/Ad-Dukhan-52: In tuinen en bij bronnen (het Paradijs).
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-53
44/Ad-Dukhan-53: Zij dragen kleding van fijne zijde en brokaat, (zij zijn) tegenover elkaar gezeten.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-54
44/Ad-Dukhan-54: Zo is het. En Wij zullen hen huwen met schone maagden.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-55
44/Ad-Dukhan-55: Daarin vragen zij in veiligheid om allerlei vruchten.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-56
44/Ad-Dukhan-56: Zij zullen daarin, na de eerste dood, geen dood meer ondergaan, en Hij beschermt hen voor de bestraffing van de Hel.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-57
44/Ad-Dukhan-57: Als een gunst van jouw Heer. Dat is de geweldige overwinning.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-58
44/Ad-Dukhan-58: Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) gemakkelijk gemaakt in jouw taal. Hopelijk zullen zij er lering uit trekken.
Luister Koran: 44/Ad-Dukhan-59
44/Ad-Dukhan-59: Wacht daarom: voorwaar, zij wachten (op hun bestraffing).
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: