Al-Layl, Soera De Nacht (Koran: Soera-92-Al-Layl)

92/Al-Layl-1: Waallayli itha yaghsha, 92/Al-Layl-2: Waalnnahari itha tajalla, 92/Al-Layl-3: Wama khalaqa alththakara waal-ontha
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Al-Layl, Soera De Nacht (Koran: Soera-92-Al-Layl)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 92/Al-Layl-1
92/Al-Layl-1: Bij de nacht wanneer hij bedekt.
Luister Koran: 92/Al-Layl-2
92/Al-Layl-2: Bij de dag wanneer hij beschijnt.
Luister Koran: 92/Al-Layl-3
92/Al-Layl-3: Bij Wie de man en de vrouw schiep.
Luister Koran: 92/Al-Layl-4
92/Al-Layl-4: Voorwaar, jullie daden zijn zeker verschillend.
Luister Koran: 92/Al-Layl-5
92/Al-Layl-5: Wat betreft degene die geeft en (Allah) vreest.
Luister Koran: 92/Al-Layl-6
92/Al-Layl-6: En in de goede beloning (het Paradijs) gelooft.
Luister Koran: 92/Al-Layl-7
92/Al-Layl-7: Wij zullen voor hem het gemakkelijke vergemakkelijken.
Luister Koran: 92/Al-Layl-8
92/Al-Layl-8: En wat betreft degene die gierig is en zich behoefteloos waant.
Luister Koran: 92/Al-Layl-9
92/Al-Layl-9: En die de goede beloning loochent.
Luister Koran: 92/Al-Layl-10
92/Al-Layl-10: Wij zullen voor hem het moeilijke vergemakkelijken.
Luister Koran: 92/Al-Layl-11
92/Al-Layl-11: En zijn bezit zal hem niet baten wanneer hij (in de Hel) valt.
Luister Koran: 92/Al-Layl-12
92/Al-Layl-12: Voorwaar, aan Ons is zeker de Leiding.
Luister Koran: 92/Al-Layl-13
92/Al-Layl-13: En voorwaar, Ons behoort zeker het laatste (het Hiernamaals) en het eerste (het wereldse leven).
Luister Koran: 92/Al-Layl-14
92/Al-Layl-14: Daarom waarschuw Ik jullie voor een laaiend vuur (de Hel).
Luister Koran: 92/Al-Layl-15
92/Al-Layl-15: Daarin gaat slechts de ergste ellendeling binnen.
Luister Koran: 92/Al-Layl-16
92/Al-Layl-16: Die loochende en zich afwendde.
Luister Koran: 92/Al-Layl-17
92/Al-Layl-17: Maar degenen die (Allah) vrezen zal daar ver van gehouden worden.
Luister Koran: 92/Al-Layl-18
92/Al-Layl-18: Degene die van zijn bezit geeft om zich te reinigen.
Luister Koran: 92/Al-Layl-19
92/Al-Layl-19: En niet om voor een gunst aan iemand beloond te worden.
Luister Koran: 92/Al-Layl-20
92/Al-Layl-20: Maar om het welbehagen van zijn Heer, de Verhevene, te zoeken.
Luister Koran: 92/Al-Layl-21
92/Al-Layl-21: Hij zal zeker tevreden zijn.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: