Ya-Sin 28-40, de Heilige Koran (Djuz'-23, Pagina-442)

Ya-Sin: 36/Ya-Sin-28, 36/Ya-Sin-29, 36/Ya-Sin-30, 36/Ya-Sin-31, 36/Ya-Sin-32, 36/Ya-Sin-33, 36/Ya-Sin-34, 36/Ya-Sin-35, 36/Ya-Sin-36, 36/Ya-Sin-37, 36/Ya-Sin-38, 36/Ya-Sin-39, 36/Ya-Sin-40, de Heilige Koran, Djuz'-23, Pagina-442, Ya-Sin 28-40
direction_left
direction_right
Luister Koran: 36/Ya-Sin-28
36/Ya-Sin-28: En Wij hebben na hem geen leger (van engelen) uit de hemel tot zijn volk gezonden, en Wij zonden hen niet.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-29
36/Ya-Sin-29: Het was slechts één bliksemslag en toen waren zij dood.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-30
36/Ya-Sin-30: Wat jammer voor de dienaren, er komt geen Boodschapper tot hen, of zij drijven de spot met hem.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-31
36/Ya-Sin-31: Weten zij dan niet hoeveel generaties vóór hen Wij vernietigd hebben? Zij zullen niet tot hun (wereldse levens) terugkeren.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-32
36/Ya-Sin-32: En zij zullen allen bijelkaar bij Ons voorgeleiden zijn.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-33
36/Ya-Sin-33: En een teken voor hen is de dode aarde die Wij tot leven doen komen en waaruit Wij graan voortbrengen waarvan zij eten.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-34
36/Ya-Sin-34: En Wij hebben daarin tuinen met dadelpalmen en druivenstruiken gemaakt en Wij hebben daarin bronnen doen ontspringen.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-35
36/Ya-Sin-35: Opdat zij van haar vruchten eten en van wat hun handen hebben verricht. Zijn zij dan niet dankbaar?
Luister Koran: 36/Ya-Sin-36
36/Ya-Sin-36: Heilig is Degene Die al de soorten heeft geschapen die de aarde voortbrengt en uit henzelf en van wat zij niet weten.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-37
36/Ya-Sin-37: En een Teken voor hen is de nacht waarvan Wij de dag onttrekken, dan bevinden zij zich in de duisternis.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-38
36/Ya-Sin-38: En de zon loopt in haar vaste baan. Dat is de verordening van de Almachtige, de Alwijze.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-39
36/Ya-Sin-39: En Wij hebben voor de maan standen bepaald, zodat zij terugkeert als een oud sikkeltje van een dadeltros.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-40
36/Ya-Sin-40: Het is niet mogelijk dat de zon de maan bereikt en de nacht kan de dag niet inhalen. Allen bewegen in een kringloop.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: