As-Saffat 52-76, de Heilige Koran (Djuz'-23, Pagina-448)

As-Saffat: 37/As-Saffat-52, 37/As-Saffat-53, 37/As-Saffat-54, 37/As-Saffat-55, 37/As-Saffat-56, 37/As-Saffat-57, 37/As-Saffat-58, 37/As-Saffat-59, 37/As-Saffat-60, 37/As-Saffat-61, 37/As-Saffat-62, 37/As-Saffat-63, 37/As-Saffat-64, 37/As-Saffat-65, 37/As-Saffat-66, 37/As-Saffat-67, 37/As-Saffat-68, 37/As-Saffat-69, 37/As-Saffat-70, 37/As-Saffat-71, 37/As-Saffat-72, 37/As-Saffat-73, 37/As-Saffat-74, 37/As-Saffat-75, 37/As-Saffat-76, de Heilige Koran, Djuz'-23, Pagina-448, As-Saffat 52-76
direction_left
direction_right
Luister Koran: 37/As-Saffat-52
37/As-Saffat-52: Hij zei (vroeger tegen mij): "Voorwaar, behoor jij tot hen die (de Opstanding) bevestigen?
Luister Koran: 37/As-Saffat-53
37/As-Saffat-53: Als wij dan al dood zijn, en tot aarde en beenderen zijn geworden, zullen wij dan zeker worden beoordeld?"'
Luister Koran: 37/As-Saffat-54
37/As-Saffat-54: Hij zei (tegen de anderen in hct Paradijs): "Hebben jullie (dit) gezien?"
Luister Koran: 37/As-Saffat-55
37/As-Saffat-55: Toen keek hij en zag hem in het midden van Djahîm (de Hel).
Luister Koran: 37/As-Saffat-56
37/As-Saffat-56: Hij zei: "Bij Allah, jij hebt mij bijna in het ongeluk gestort.
Luister Koran: 37/As-Saffat-57
37/As-Saffat-57: En als er niet de genade van mijn Heer geweest was, dan zou ik zeker tot de voorgeleiden (voor de Hel) behoren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-58
37/As-Saffat-58: Zullen wij dan niet sterven?
Luister Koran: 37/As-Saffat-59
37/As-Saffat-59: Naut ons eerste sterven? En zullen wij niet worden bestraft?"
Luister Koran: 37/As-Saffat-60
37/As-Saffat-60: Voorwaar, dat is zeker de geweldige overwinning.
Luister Koran: 37/As-Saffat-61
37/As-Saffat-61: Voor zoiets, laten de werkenden daarvoor werken.
Luister Koran: 37/As-Saffat-62
37/As-Saffat-62: Is die ontvangst beter, of de Zaqqôem-boom (in de Hel)?
Luister Koran: 37/As-Saffat-63
37/As-Saffat-63: Voorwaar, Wij hebben hem tot een beproeving voor de onrechtvaardigen gemaakt.
Luister Koran: 37/As-Saffat-64
37/As-Saffat-64: Voorwaar, het is een boom die voortkomt uit de bodem van Djahîm (de Hel).
Luister Koran: 37/As-Saffat-65
37/As-Saffat-65: De kolven ervan zijn als satanskoppen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-66
37/As-Saffat-66: Voorwaar, dan zullen zij er van eten zodat zij er de buiken mee vullen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-67
37/As-Saffat-67: Daarna is er voor hen een drank, gemengd met kokend water.
Luister Koran: 37/As-Saffat-68
37/As-Saffat-68: Tenslotte is hun terugkeer zeker naar Djahîm.
Luister Koran: 37/As-Saffat-69
37/As-Saffat-69: Voorwaar, zij troffen hun vaderen in dwaling verkerend aan.
Luister Koran: 37/As-Saffat-70
37/As-Saffat-70: Toen volgden zij hen haastig in hun voetsporen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-71
37/As-Saffat-71: En voorzeker dwaalden vóór hen de meesten van de vroegeren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-72
37/As-Saffat-72: En voorzeker hebben Wij uit hun midden waarschuwers gezonden,
Luister Koran: 37/As-Saffat-73
37/As-Saffat-73: Zie dan (O Moehammad) hoe het einde was van de gewaamshuwden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-74
37/As-Saffat-74: Behalve (het einde van) de dienaren van Allah die, zuiver in hun aanbidding zijn.
Luister Koran: 37/As-Saffat-75
37/As-Saffat-75: En voorzeker, Nôeh riep Ons aan, en Wij zijn zeker de beste verhorenden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-76
37/As-Saffat-76: En Wij redden hem en zijn volgelingen van de geweldige ramp.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: