As-Saffat 25-51, de Heilige Koran (Djuz'-23, Pagina-447)

As-Saffat: 37/As-Saffat-25, 37/As-Saffat-26, 37/As-Saffat-27, 37/As-Saffat-28, 37/As-Saffat-29, 37/As-Saffat-30, 37/As-Saffat-31, 37/As-Saffat-32, 37/As-Saffat-33, 37/As-Saffat-34, 37/As-Saffat-35, 37/As-Saffat-36, 37/As-Saffat-37, 37/As-Saffat-38, 37/As-Saffat-39, 37/As-Saffat-40, 37/As-Saffat-41, 37/As-Saffat-42, 37/As-Saffat-43, 37/As-Saffat-44, 37/As-Saffat-45, 37/As-Saffat-46, 37/As-Saffat-47, 37/As-Saffat-48, 37/As-Saffat-49, 37/As-Saffat-50, 37/As-Saffat-51, de Heilige Koran, Djuz'-23, Pagina-447, As-Saffat 25-51
direction_left
direction_right
Luister Koran: 37/As-Saffat-25
37/As-Saffat-25: (Er zal aan hen gevraagd worden:) "Wat is er met jullie, waarom helpen jullie elkaar niet?"
Luister Koran: 37/As-Saffat-26
37/As-Saffat-26: Op die Dag zullen zij zich zelfs overgeven.
Luister Koran: 37/As-Saffat-27
37/As-Saffat-27: En zij zullen zich tot elkaar wenden en elkaar ondervragen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-28
37/As-Saffat-28: Zij (de volgelingen) zullen zeggen: "Voorwaar, jullie zijn van de rechterkant tot ons gekomen."
Luister Koran: 37/As-Saffat-29
37/As-Saffat-29: Zij (de leiders) zullen antwoorden: "Jullie was waren zelfs geen gelovigen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-30
37/As-Saffat-30: Ea wij hadden geen macht over jullie. Jullie waren zelfs een overtredend volk.
Luister Koran: 37/As-Saffat-31
37/As-Saffat-31: Het Woord (van bestraffing) tot ons van Onze Heer zal daarom bewaarheid worden. Voorwaar, wij zullen het zeker proeven.
Luister Koran: 37/As-Saffat-32
37/As-Saffat-32: Wij misleidden jullie toen: voorwaar, wij waren misleiders."
Luister Koran: 37/As-Saffat-33
37/As-Saffat-33: Voorwaar, zij zullen dan op die Dag in de bestraffing bijelkaar zijn.
Luister Koran: 37/As-Saffat-34
37/As-Saffat-34: Voorwaar, zo behandelen Wij de misdadigers.
Luister Koran: 37/As-Saffat-35
37/As-Saffat-35: Voorwaar, toen er tot hen gezegd werd: "Er is geen god dan Allah," toen waren zij hoogmoedig.
Luister Koran: 37/As-Saffat-36
37/As-Saffat-36: En zij zeggen: "Zullen wij dan onze goden achterlaten vanwege een bezeten dichter?"
Luister Koran: 37/As-Saffat-37
37/As-Saffat-37: Nee! Hij (Moehammad) is met de Waarheid gekomen en hij heeft de Gezondenen (de Profeten vóór hem) bevestigd.
Luister Koran: 37/As-Saffat-38
37/As-Saffat-38: Voorwaar, jullie proeven zeker de pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 37/As-Saffat-39
37/As-Saffat-39: En jullie worden slechts vergolden voor wat jullie hebben gedaan.
Luister Koran: 37/As-Saffat-40
37/As-Saffat-40: Behalve de dienaren van Allah die zuiver in hun aanbidding zijn.
Luister Koran: 37/As-Saffat-41
37/As-Saffat-41: Zij zijn degenen voor wie er een bekende voorziening is (het Paradijs).
Luister Koran: 37/As-Saffat-42
37/As-Saffat-42: Vruchten. En zij zijn de geëerden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-43
37/As-Saffat-43: In Tuinen van Gelukzaligheid (het Paradijs).
Luister Koran: 37/As-Saffat-44
37/As-Saffat-44: Op rustbanken tegenover elkaar.
Luister Koran: 37/As-Saffat-45
37/As-Saffat-45: Onder hen wordt rondgegaan met een beker met Ma'in (van de bron van het Paradij).
Luister Koran: 37/As-Saffat-46
37/As-Saffat-46: Helder wit, smakelijk voor de drinkers.
Luister Koran: 37/As-Saffat-47
37/As-Saffat-47: Deze (drank) kent geen beneveling en zij worden er niet dronken van.
Luister Koran: 37/As-Saffat-48
37/As-Saffat-48: En bij hen zijn schonen met ingetogen blikken, met mooie ogen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-49
37/As-Saffat-49: Als waren zij welbewaarde eieren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-50
37/As-Saffat-50: Zij wenden zich dan tot elkaar en stellen elkaar vragen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-51
37/As-Saffat-51: Een spreker onder hen zal zeggen: "Voorwaar, ik had een vriend.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: