Al-Waqi'ah, Soera Het Onvermijdelijke (Koran: Soera-56-Al-Waqi'ah)

56/Al-Waqi'ah-1: Itha waqaAAati alwaqiAAatu, 56/Al-Waqi'ah-2: Laysa liwaqAAatiha kathibatun, 56/Al-Waqi'ah-3: Khafidatun rafiAAatun
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Al-Waqi'ah, Soera Het Onvermijdelijke (Koran: Soera-56-Al-Waqi'ah)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-1
56/Al-Waqi'ah-1: Wanneer de Dag der Opstanding plaatsvindt.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-2
56/Al-Waqi'ah-2: (Dan) kent de gebeurtenis ervan geen loochening.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-3
56/Al-Waqi'ah-3: Verlagend (voor de één), verheffend (voor de ander).
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-4
56/Al-Waqi'ah-4: Wanneer de aarde hevig geschud wordt.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-5
56/Al-Waqi'ah-5: En de bergen volledig vernietigd worden.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-6
56/Al-Waqi'ah-6: Zodat deze tot rondvliegend stof worden.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-7
56/Al-Waqi'ah-7: En jullie in drie groepen verdeeld zijn.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-8
56/Al-Waqi'ah-8: De mensen van de rechterzijde, (wat een voorspoed voor) de mensen van de rechterzijde!
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-9
56/Al-Waqi'ah-9: En de mensen van de linkerzijde, (wat een tegenspoed voor) de mensen van de linkerzijde!
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-10
56/Al-Waqi'ah-10: En de eersten (de derde groep) zijn de eersten.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-11
56/Al-Waqi'ah-11: Dat zijn degenen die nabij zijn gebracht.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-12
56/Al-Waqi'ah-12: In de Tuinen van gelukzaligheid (het Paradijs).
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-13
56/Al-Waqi'ah-13: Een aantal van de vroegeren.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-14
56/Al-Waqi'ah-14: En weinig van de lateren.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-15
56/Al-Waqi'ah-15: Op (met goud) geborduurde rustbanken.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-16
56/Al-Waqi'ah-16: Daarop leunend, tegenover elkaar zittend.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-17
56/Al-Waqi'ah-17: Onder hen gaan eeuwig jeugdigen rond.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-18
56/Al-Waqi'ah-18: Met bokalen en kannen en glazen, gevuld aan een stromende bron.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-19
56/Al-Waqi'ah-19: Waarvan zij geen hoofdpijn krijgen en niet dronken worden.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-20
56/Al-Waqi'ah-20: En vruchten waaruit zij kunnen kiezen.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-21
56/Al-Waqi'ah-21: En vlees van gevogelte, wat zij maar verlangen.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-22
56/Al-Waqi'ah-22: En schonen met schitterende ogen.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-23
56/Al-Waqi'ah-23: Gelijk welbewaarde parels.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-24
56/Al-Waqi'ah-24: Als een beloning voor wat zij plachten te doen.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-25
56/Al-Waqi'ah-25: Zij horen daarin geen onzin en geen zondigheid.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-26
56/Al-Waqi'ah-26: Slechts het zeggen van: "Vrede! Vrede!"
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-27
56/Al-Waqi'ah-27: En de mensen van de rechterzijde, (wat een voorspoed voor) de mensen van de rechterzijde!
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-28
56/Al-Waqi'ah-28: Temidden van lotusbomen zonder doornen.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-29
56/Al-Waqi'ah-29: En bananenbomen vol met vruchten.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-30
56/Al-Waqi'ah-30: En langdurige schaduw.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-31
56/Al-Waqi'ah-31: En stromend water.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-32
56/Al-Waqi'ah-32: En fruit in overvloed.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-33
56/Al-Waqi'ah-33: Niet onderbroken en niet verboden.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-34
56/Al-Waqi'ah-34: Op verhoogde rustbedden.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-35
56/Al-Waqi'ah-35: Voorwaar, Wij hebben hen (de vrouwen in het Paradijs) opnieuw geschapen.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-36
56/Al-Waqi'ah-36: En Wij hebben hen maagdelijk gemaakt.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-37
56/Al-Waqi'ah-37: Liefdevol en gelijk in leeftijd.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-38
56/Al-Waqi'ah-38: Voor de mensen aan de rechterzijde.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-39
56/Al-Waqi'ah-39: Een aantal van de vroegeren (groepen).
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-40
56/Al-Waqi'ah-40: En een aantal van de lateren.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-41
56/Al-Waqi'ah-41: En de mensen van de linkerzijde, (wat een tegenspoed voor) de mensen aan de linkerzijde!
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-42
56/Al-Waqi'ah-42: (Zij verkeren) in een verzengende wind en kokend water.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-43
56/Al-Waqi'ah-43: En schaduwen van zwarte rook.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-44
56/Al-Waqi'ah-44: Niet koel en niet weldadig.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-45
56/Al-Waqi'ah-45: Voorwaar, zij plachten voorheen in weelde te leven.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-46
56/Al-Waqi'ah-46: En zij volhardden in geweldige zondigheid.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-47
56/Al-Waqi'ah-47: Zij plachten te zeggen: "Als wij gestorven zijn en tot stof en botten zijn geworden, zullen wij dan zeker opgewekt worden?
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-48
56/Al-Waqi'ah-48: En ook onze voorvaderen?"
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-49
56/Al-Waqi'ah-49: Zeg: "Voorwaar, de vroegeren en de lateren."
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-50
56/Al-Waqi'ah-50: Zij zullen zeker bijeengebracht worden op het bepaalde tijdstip van een bekende Dag.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-51
56/Al-Waqi'ah-51: Daarna zullen jullie, O dwalende, loochenaars.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-52
56/Al-Waqi'ah-52: Zeker van de Zaqqôem-boom eten.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-53
56/Al-Waqi'ah-53: Dan zullen jullie daarmee de buiken vullen.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-54
56/Al-Waqi'ah-54: Daarna zullen jullie er (kokend water) van drinken.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-55
56/Al-Waqi'ah-55: Jullie zullen dan drinken als smachtende kamelen.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-56
56/Al-Waqi'ah-56: Dit is hun onthaal op de Dag des Oordeels.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-57
56/Al-Waqi'ah-57: Wij hebben jullie geschapen, waren jullie maar overtuigd geweest!
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-58
56/Al-Waqi'ah-58: Hoe denken jullie dan over dat (zaad) wat jullie uitstorten?
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-59
56/Al-Waqi'ah-59: Hebben jullie dat geschapen of zijn Wij de Scheppers?
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-60
56/Al-Waqi'ah-60: Wij hebben de dood onder jullie bepaald, en Wij zijn niet zwak.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-61
56/Al-Waqi'ah-61: Om schepselen zoals jullie te scheppen en om jullie opnieuw tot leven te brengen in (een schepping) waarvan jullie niet weten.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-62
56/Al-Waqi'ah-62: En voorzeker, jullie hebben kennis over de eerste schepping, hadden jullie er maar lering uit getrokken!
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-63
56/Al-Waqi'ah-63: Hoe denken jullie dan over wat jullie zaaien?
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-64
56/Al-Waqi'ah-64: Zijn jullie het die het doen groeien of zijn Wij het Die doen groeien?
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-65
56/Al-Waqi'ah-65: Als Wij zouden willen, dan zouden Wij het laten verdorren, zodat jullie het zouden blijven betreuren.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-66
56/Al-Waqi'ah-66: (En zeiden:) "Voorwaar, wij zijn zeker met schuld beladen.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-67
56/Al-Waqi'ah-67: Wij zijn zelfs beroofd."
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-68
56/Al-Waqi'ah-68: Hoe denken jullie dan over het water dat jullie drinken?
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-69
56/Al-Waqi'ah-69: Zijn jullie het die het uit de wolken doen neerkomen of zijn Wij de neerzenders?
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-70
56/Al-Waqi'ah-70: Als Wij zouden willen, dan zouden Wij het tot zout water maken. Waren jullie maar dankbaar!
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-71
56/Al-Waqi'ah-71: Hoe denken jullie dan over het vuur dat jullie ontsteken?
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-72
56/Al-Waqi'ah-72: Hebben jullie de boom daarvoor voortgebracht, of zijn Wij de voortbrengers?
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-73
56/Al-Waqi'ah-73: Wij hebben het (vuur) gemaakt ter herinnering en tot nut voor de reizigers.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-74
56/Al-Waqi'ah-74: Prijst daarom de Naam van jouw Heer, de Geweldige.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-75
56/Al-Waqi'ah-75: Ik zweer bij het vallen van de sterren.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-76
56/Al-Waqi'ah-76: En voorwaar, dat is zeker een geweldige eed, als jullie dat begrepen!
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-77
56/Al-Waqi'ah-77: En voorwaar, dit is zeker de nobele Koran.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-78
56/Al-Waqi'ah-78: In een welbewaard Boek.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-79
56/Al-Waqi'ah-79: Dat niemand aanraakt dan de gereinigden.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-80
56/Al-Waqi'ah-80: Een neerzending van de Heer der Werelden.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-81
56/Al-Waqi'ah-81: Onderschatten jullie deze Koran dan?
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-82
56/Al-Waqi'ah-82: En nemen jullie het loochenen (als dankbetuiging voor) jullie levensvoorziening?
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-83
56/Al-Waqi'ah-83: Waren jullie maar, toen (de ziel) de keel bereikte.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-84
56/Al-Waqi'ah-84: En jullie op dat moment toezagen.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-85
56/Al-Waqi'ah-85: En Wij dichter bij hem waren dan jullie - maar jullie zagen het niet.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-86
56/Al-Waqi'ah-86: Waren jullie toen maar niet verantwoordelijk geweest.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-87
56/Al-Waqi'ah-87: Dan zouden jullie haar (de ziel) terugbrengen, als jullie waarachtig geweest waren.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-88
56/Al-Waqi'ah-88: Als hij (de ziel) tot de nabijgebrachten behoort.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-89
56/Al-Waqi'ah-89: (Dan zijn er voor de ziel) rust en voorzieningen en de Tuinen van gelukzaligheid (het Paradijs).
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-90
56/Al-Waqi'ah-90: Als hij tot de mensen aan de rechterzijde behoort.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-91
56/Al-Waqi'ah-91: (Luidt de begroeting.) "Vrede zij met jou," van de mensen van de rechterzijde.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-92
56/Al-Waqi'ah-92: En als hij tot de dwalende loochenaars behoort.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-93
56/Al-Waqi'ah-93: Dan is er een onthaal van kokend water.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-94
56/Al-Waqi'ah-94: En roostering in Djahîm (de Hel).
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-95
56/Al-Waqi'ah-95: Voorwaar, dit is zeker de stellige Waarheid.
Luister Koran: 56/Al-Waqi'ah-96
56/Al-Waqi'ah-96: Prijst daarom de Naam van jouw Heer, de Geweldige.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: