Qaf, Soera Qaf (Koran: Soera-50-Qaf)

de Heilige Koran » Soera Qaf
share on facebook  tweet  share on google  print  
50/Qaf-1: Qaf waalqur-ani almajeedi, 50/Qaf-2: Bal AAajiboo an jaahum munthirun minhum faqala alkafiroona hatha shay-on AAajeebun, 50/Qaf-3: A-itha mitna wakunna turaban thalika rajAAun baAAeedun
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Qaf, Soera Qaf (Koran: Soera-50-Qaf)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 50/Qaf-1
50/Qaf-1: Qaf, bij de edelmoedige Koran.
Luister Koran: 50/Qaf-2
50/Qaf-2: Zij zijn zelfs verbaasd dat er uit hun midden een waarschuwer tot hen is gekomen, zodat de ongelovigen zeggen: "Dat is een verbazingwekkende zaak!
Luister Koran: 50/Qaf-3
50/Qaf-3: Als wij gestorven zijn, en stof zijn geworden (worden wij dan weer opgewekt?) Dat is een onwaarschijnlijke terugkeer."
Luister Koran: 50/Qaf-4
50/Qaf-4: Waarlijk, Wij weten wat de aarde van hen zal wegnemen, en aan Onze Zijde is een Boek dat nauwkeurig bijgehouden wordt.
Luister Koran: 50/Qaf-5
50/Qaf-5: Zij loochenden zelfs de Waarheid toen die tot hen kwam, daarom nemen zij een verward standpunt in.
Luister Koran: 50/Qaf-6
50/Qaf-6: Kijken zij dan niet naar de hemel boven hen, hoe Wij die gebouwd hebben en hoe Wij die versierd hebben en hoe die geen enkele scheur heeft?
Luister Koran: 50/Qaf-7
50/Qaf-7: En hoe Wij de aarde uitgespreid hebben en Wij daarop stevige bergen geplaatst hebben en Wij daarop allerlei mooie gewassen deden groeien?
Luister Koran: 50/Qaf-8
50/Qaf-8: Als lering en herinnering voor iedere berouwvolle dienaar.
Luister Koran: 50/Qaf-9
50/Qaf-9: En Wij hebben uit de hemel gezegend water neer doen dalen, waarna Wij daarmee tuinen deden groeien en graan van oogstbare gewassen.
Luister Koran: 50/Qaf-10
50/Qaf-10: En rijzige dadelpalmen met boven elkaar gevoegde kolven.
Luister Koran: 50/Qaf-11
50/Qaf-11: Als een voorziening voor de dienaren. En Wij brengen daarmee (water) het dode land tot leven. Zo zal ook de Opwekking zijn.
Luister Koran: 50/Qaf-12
50/Qaf-12: Vóór hen loochende het volk van Nôeh, en de bewoners van Rass en de Tsamôed.
Luister Koran: 50/Qaf-13
50/Qaf-13: En de 'Ad, en Fir'aun en de broeders van Lôeth.
Luister Koran: 50/Qaf-14
50/Qaf-14: En de bewoners van Aikah en het volk van Toebba'. Allen loochenden de Boodschappers. Daarom was de bestraffing terecht.
Luister Koran: 50/Qaf-15
50/Qaf-15: Waren Wij dan niet in staat tot de eerste schepping? Zij verkeren beslist in twijfel over een nieuwe schepping.
Luister Koran: 50/Qaf-16
50/Qaf-16: En voorzeker, Wij hebben de mens geschapen en Wij weten wat zijn ziel hem influistert en Wij zijn dichter bij hem dan zijn halsslagader.
Luister Koran: 50/Qaf-17
50/Qaf-17: Wanneer de twee ontvangers (Engelen) aan de rechterzijde en aan de linkerzijde zitten te schrijven.
Luister Koran: 50/Qaf-18
50/Qaf-18: Is er geen woord dat Hij uit, of aan zijn Zijde bevindt zich een waker die gereed is.
Luister Koran: 50/Qaf-19
50/Qaf-19: En de doodsstrijd zal werkelijk komen, dat is waarvoor jullie proberen te vluchten.
Luister Koran: 50/Qaf-20
50/Qaf-20: En er zal op de bazuin geblazen worden. Dat is de Dag waarvoor gewaarschuwd is.
Luister Koran: 50/Qaf-21
50/Qaf-21: En elke ziel zal naar voren komen, met bij haar een (Engel als) voortdrijver en een (Engel als) getuige.
Luister Koran: 50/Qaf-22
50/Qaf-22: (Er wordt hem gezegd:) "Voorzeker, jij verkeerde hiervoor in onachtzaamheid, toen hieven Wij van jou de bedekking van jouw (hart) op, toen was jouw waarneming op deze Dag scherp."
Luister Koran: 50/Qaf-23
50/Qaf-23: En zijn metgezel (een Engel) zegt: "Dit is wat bij mij gereed is."
Luister Koran: 50/Qaf-24
50/Qaf-24: (Allah zegt tegen de twee Engelen:) "Werpt iedere opstandige ongelovige in de Hel.
Luister Koran: 50/Qaf-25
50/Qaf-25: Een tegenhouder van het goede, een overtreder een twijfelaar.
Luister Koran: 50/Qaf-26
50/Qaf-26: Degene die een andere god naast Allah nam: werpt hem daarom in de harde bestraffing."
Luister Koran: 50/Qaf-27
50/Qaf-27: En zijn metgezel (de Satan) zegt: "Onze Heer, ik heb hem niet tot dwaling gebracht; hij verkeerde zelf in vergaande dwaling."
Luister Koran: 50/Qaf-28
50/Qaf-28: Hij (Allah) zegt: "Redetwist niet in Mijn aanwezigheid, en Ik heb waarlijk een waarschuwing tot jullie gericht.
Luister Koran: 50/Qaf-29
50/Qaf-29: Het Woord van Mijn Zijde verandert niet en Ik ben niet onrechtvaardig jegens de dienaren."
Luister Koran: 50/Qaf-30
50/Qaf-30: (Gedenkt) de Dag dat Wij de Hel zeggen: "Ben jij al vol?" En zij zegt: "Is er nog meer?"
Luister Koran: 50/Qaf-31
50/Qaf-31: En het Paradijs zal dicht bij de Moettaqoen gebracht worden, zonder ver te zijn.
Luister Koran: 50/Qaf-32
50/Qaf-32: (Er wordt gezegd:) "Dit is wat jullie beloofd is, aan iedere berouwvolle, wakende.
Luister Koran: 50/Qaf-33
50/Qaf-33: Die de Barmhartige ongezien vreesde en die met een berouwvol hart kwam.
Luister Koran: 50/Qaf-34
50/Qaf-34: Treed haar binnen in vrede, dit is de Dag van de eeuwigheid."
Luister Koran: 50/Qaf-35
50/Qaf-35: Voor hen is daarin wat zij wensen en aan Onze Zijde is er nog meer.
Luister Koran: 50/Qaf-36
50/Qaf-36: En hoeveel generaties vóór hen hebben Wij niet vernietigd, die machtiger waren dan zij? Zij reisden toen in de landen, was er een kans om te vluchten?
Luister Koran: 50/Qaf-37
50/Qaf-37: Voorwaar, daarin is zeker een vermaning voor wie verstand heeft of wie luistert terwijl hij een getuige is.
Luister Koran: 50/Qaf-38
50/Qaf-38: En voorzeker, Wij hebben de hemelen en de aarde en wat ertussen is in zes dagen (perioden) geschapen, en vermoeienis raakte Ons niet.
Luister Koran: 50/Qaf-39
50/Qaf-39: Wees daarom geduldig met wat zij zeggen en prijs de Glorie met een lofprijzing van jouw Heer, vóór zonsopgang en vóór zonsondergang.
Luister Koran: 50/Qaf-40
50/Qaf-40: En prijs Hem in de nacht en na afloop van de neerknielingen (shalât).
Luister Koran: 50/Qaf-41
50/Qaf-41: En luister die Dag naar de roeper die vanaf een nabije plaats roept.
Luister Koran: 50/Qaf-42
50/Qaf-42: Op die Dag zullen zij het blazen (op de bazuin) in werkelijkheid horen. Dat is de Dag van de Opwekking.
Luister Koran: 50/Qaf-43
50/Qaf-43: Voorwaar, Wij doen leven en Wij doen sterven en tot Ons is de terugkeer.
Luister Koran: 50/Qaf-44
50/Qaf-44: Op de Dag waarop de aarde over hen gespleten zal worden, haasten (zij zich te verzamelen). Dat is een gemakkelijke verzameling voor Ons.
Luister Koran: 50/Qaf-45
50/Qaf-45: Wij weten het beste wat zij zeggen. En jij (Moehammad) bent niet als een dwinger over hen aangesteld. Vermaan daarom met de Koran degenen die Mijn Waarschuwing vrezen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: