Al-Hijr 1-15, de Heilige Koran (Djuz'-14, Pagina-262)

Al-Hijr: 15/Al-Hijr-1, 15/Al-Hijr-2, 15/Al-Hijr-3, 15/Al-Hijr-4, 15/Al-Hijr-5, 15/Al-Hijr-6, 15/Al-Hijr-7, 15/Al-Hijr-8, 15/Al-Hijr-9, 15/Al-Hijr-10, 15/Al-Hijr-11, 15/Al-Hijr-12, 15/Al-Hijr-13, 15/Al-Hijr-14, 15/Al-Hijr-15, de Heilige Koran, Djuz'-14, Pagina-262, Al-Hijr 1-15
direction_left
direction_right

Al-Hijr

Luister Koran: 15/Al-Hijr-1
15/Al-Hijr-1: Alif Lam Ra. Dit zijn Verzen van het Boek, en een duidelijke Koran.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-2
15/Al-Hijr-2: Misschien zullen degenen die ongelovig zijn wensen dat zij Moslims waren.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-3
15/Al-Hijr-3: Lad hen eten en zich vermaken en worden afgeleid door de (valse) hoop, later ze zullen (het) weten.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-4
15/Al-Hijr-4: En Wij hebben nooit een stad vernietigd, behalve op een vastgestelde tijdstip.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-5
15/Al-Hijr-5: Er is geen gemeenschap die haar tijdstip kan verhaasten of vertragen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-6
15/Al-Hijr-6: Zij zeiden: "O jij, aan wie de vermaning (Koran) is neergezonden: voorwaar, jij bent zeker bezeten.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-7
15/Al-Hijr-7: Waarom heb jij de Engelen niet naar ons gebracht, als jij tot de waarachtigen behoort?"'
Luister Koran: 15/Al-Hijr-8
15/Al-Hijr-8: Wij sturen de Engelen niet, behalve met de Waarheid. En zij zouden dan geen uitstel (van hun bestraffing) hebben gekregen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-9
15/Al-Hijr-9: Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Koran) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-10
15/Al-Hijr-10: En voorzeker, Wij hebben (Boodschappers) voor jou gezonden naar de vroegere volkeren.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-11
15/Al-Hijr-11: En er kwam nooit een Boodschapper tot hen of zij dreven de spot met hen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-12
15/Al-Hijr-12: Op deze wijze doen wij het (ongeloof) in de harten van de misdadigers binnengaan.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-13
15/Al-Hijr-13: Zij geloven er niet in, hoewel de gebruikelijke handelwijze (de bestraffing van Allah) van de vroegeren wazlijk heeft plaatsgevonden.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-14
15/Al-Hijr-14: En als Wij voor hen een poort van de hemel zouden openen, wardoor zij dan zouden kunnen blijven opstijgen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-15
15/Al-Hijr-15: (Dan) zouden zij zeker zeggen: "Voorwaar, ons gezichtsvermogen is beneveld; wij zijn zelfs een betoverd volk."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: