An-Nahl 43-54, de Heilige Koran (Djuz'-14, Pagina-272)

An-Nahl: 16/An-Nahl-43, 16/An-Nahl-44, 16/An-Nahl-45, 16/An-Nahl-46, 16/An-Nahl-47, 16/An-Nahl-48, 16/An-Nahl-49, 16/An-Nahl-50, 16/An-Nahl-51, 16/An-Nahl-52, 16/An-Nahl-53, 16/An-Nahl-54, de Heilige Koran, Djuz'-14, Pagina-272, An-Nahl 43-54
direction_left
direction_right
Luister Koran: 16/An-Nahl-43
16/An-Nahl-43: En vóór jou (O Moehammad) zonden Wij slechts mannen aan wie Wij openbaarden; vraag het dan am de bezitters van de kennis, indien jullie het niet weten.
Luister Koran: 16/An-Nahl-44
16/An-Nahl-44: (Wij zonden ben) met duidelijke (Tekenen) en de Zaboer. En Wij deden aan jou de Vermaning (de Koran) neerdalen om aan de mensen duidelijk te maken wat aan hen neergezonden is. En hopelijk zullen zij nadenken.
Luister Koran: 16/An-Nahl-45
16/An-Nahl-45: Voelen degenen die slechte daden beramen zich er dan veilig voor dat Allah hen niet in de aarde doet wegzinken, of dat de bestraffing hen treft van waar zij het niet beseffen?
Luister Koran: 16/An-Nahl-46
16/An-Nahl-46: Of dat Hij hen treft tijdens hun rondgaan, terwijl zij zich het niet van zich af kunnen houden?
Luister Koran: 16/An-Nahl-47
16/An-Nahl-47: Of dat Hij hen treft terwijl zij bang zijn? Voorwaar, jullie Heer is zeker Meest Genadig, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 16/An-Nahl-48
16/An-Nahl-48: Zien zij dan niet de dingen die Allah geschapen heeft, hoe hun schaduwen zich naar rechts en links wenden, terwijl zij zich voor Allah neerwerpen en zij nederig zijn?
Luister Koran: 16/An-Nahl-49
16/An-Nahl-49: En voor Allah werpt alles van de levende wezens in de hemelen en alles op de aarde zich neer, en (ook) de Engelen, en zij zijn niet hoogmoedig.
Luister Koran: 16/An-Nahl-50
16/An-Nahl-50: Zij vrezen hun Heer boven hen en zij doen wat Hij beveelt.
Luister Koran: 16/An-Nahl-51
16/An-Nahl-51: En Allah zei: "Neemt geen twee goden. Voorwaar, Hij is een God. Vreest daarom Mij alleen."
Luister Koran: 16/An-Nahl-52
16/An-Nahl-52: En aan Hem behoort wat er in de hemelen en (op) de aarde is en gehoorzaamheid behoort altijd aan Hem te zijn. Zullen jullie dan iemand anders dan Allah vrezen?
Luister Koran: 16/An-Nahl-53
16/An-Nahl-53: En jullie hebben geen gunst of het komt van Allah. En wanneer jullie dan door tegenspoed geraakt worden, is Hij het tot Wie jullie je nederig om hulp wenden.
Luister Koran: 16/An-Nahl-54
16/An-Nahl-54: En als Hij de tegenspoed voor jullie opheft is er een groep onder jullie die aan hun Heer deelgenoten toekent.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: