de Heilige Koran (Djuz'-14, Pagina-267), Al-Hijr 91-99, An-Nahl 1-6

Al-Hijr: 15/Al-Hijr-91, 15/Al-Hijr-92, 15/Al-Hijr-93, 15/Al-Hijr-94, 15/Al-Hijr-95, 15/Al-Hijr-96, 15/Al-Hijr-97, 15/Al-Hijr-98, 15/Al-Hijr-99, An-Nahl: 16/An-Nahl-1, 16/An-Nahl-2, 16/An-Nahl-3, 16/An-Nahl-4, 16/An-Nahl-5, 16/An-Nahl-6, de Heilige Koran, Djuz'-14, Pagina-267, Al-Hijr 91-99, An-Nahl 1-6
direction_left
direction_right
Luister Koran: 15/Al-Hijr-91
15/Al-Hijr-91: Degenen die de Koran hebben opgedeeld.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-92
15/Al-Hijr-92: Bij jouw Heer, Wij zullen hen zeker allen ondervragen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-93
15/Al-Hijr-93: Over wat zij plachten te doen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-94
15/Al-Hijr-94: Verkondig daarom wat bevolen is, en wend je af van de veelgodenaanbidders.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-95
15/Al-Hijr-95: Voorwaar, Wij hebben jou beschermd (tegen het kwaad) van de spotters.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-96
15/Al-Hijr-96: Degenen die naast Allah een andere god plaatsen, later zullen zij (het) te weten komen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-97
15/Al-Hijr-97: En voorzeker, Wij weten dat jouw borst benauwd is wegens wat zij zeggen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-98
15/Al-Hijr-98: Heilig daarom jouw Heer met een lofprijzing en behoor tot hen die zich neerknielen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-99
15/Al-Hijr-99: En aanbid jouw Heer totdat het zekere (de dood) tot jou komt.

An-Nahl

Luister Koran: 16/An-Nahl-1
16/An-Nahl-1: De beslissing van Allah komt (zeker) wens haar dus niet te verhaasten. Heilig is Allah en Verheven boven wat zij (Hem) aan deelgenoten toekennen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-2
16/An-Nahl-2: Hij heeft de Engelen doen neerdalen met de Openbaring van Zijn bevel. naar wie Hij wil van Zijn dienaren, om te waarschuwen: "Er is geen God dan Ik, dus vreest Mij."
Luister Koran: 16/An-Nahl-3
16/An-Nahl-3: Hij heeft de hemelen en aarde in Waarheid geschapen. Verheven is Hij boven wat zij (Hem) aan deelgenoten toekennen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-4
16/An-Nahl-4: Hij schiep de mens uit een druppel sperma, en dan wordt hij een duidelijke hetwister (van Allah).
Luister Koran: 16/An-Nahl-5
16/An-Nahl-5: En Hij schiep het vee voor jullie: warmte en nut zijn erin, en jullie eten ervan.
Luister Koran: 16/An-Nahl-6
16/An-Nahl-6: En voor jullie is er schoonheid in, wanneer jullie het vee 's avonds naar de stal voeren en wanneer jullie het vee 's morgens gaan weiden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: